Helsinki

Axel Straschnoy: The Devils of Paasselkä

Axel Straschnoy: The Devils of Paasselkä

Apr

09

Sat

13:00 – 17:00

12–16°C

broken clouds

ENG

The Baetyli have fallen from the sky but continue to move freely through the air enveloped in a halo of fire.

-Roger Caillois, Stones

The Devils of Paasselkä is a film about our relationship with the unknown. For more than three hundred years, mysterious lights have appeared floating over the Paasselkä lake, which sits on a meteorite crater. Interested in a phenomenon that sits at the border of science but for which it has no explanation, Straschnoy interviewed eight local witnesses on their experiences. It is their stories that are heard as he and Hermanni Nieminen attempt to find the lights themselves.

Axel Straschnoy (born 1978) is a visual artist and filmmaker from Buenos Aires, based in Helsinki. His work deals with the social practices in science and art. His long-term, research-focused projects span planetarium films, performances, film installations, editions, travelling exhibitions, museum collections and VR films. He is interested in expeditions: literal and metaphorical, scientific and artistic. Straschnoy has participated in the Le Pavillon residency at Palais de Tokyo and has a degree in Art History from the University of Buenos Aires.

FI

Betyylit ovat taivaasta tulleita kiviä, joilla on yhä kyky liikkua vapaasti ilmassa tulipallon ympäröiminä.

-Roger Caillois, Kivet

Paasselän Pirut on elokuva suhteestamme tuntemattomaan. Meteoriittikraatterin päällä sijaitsevan Paasselän pinnan yllä on liikkunut salaperäisiä valoja yli kolmesataa vuotta. Straschnoy on kiinnostunut ilmiöstä, joka on tieteen rajoilla, mutta jolle ei ole selitystä. Hän haastatteli kahdeksaa paikallista todistajaa, jotka ovat nähneet valot järvellä. Heidän tarinansa kuullaan samalla kun Straschnoyn ja Hermanni Niemisen yritykset löytää ne kulkemalla järvellä ja sen ympäristössä näytetään.

Axel Straschnoy (s. 1978) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka juuret ovat Argentiinassa. Hänen projektinsa käsittelevät niitä sosiaalisia käytäntöjä, jotka ympäröivät tiedon kohteita. Hänen pitkäkestoiset ja tutkimuskeskeiset projektinsa sisältävät planetaarioelokuvia, elokuvainstallaatioita, performansseja, kiertäviä näyttelyitä, museokokoelmia ja VR-elokuvia. Straschnoy on kiinnostunut tutkimusmatkoista: kirjaimellisesti kuin vertauskuvallisesti, tieteellisesti ja taiteellisesti. Straschnoy on osallistunut Le Pavillon -residenssiin Palais de Tokyossa (2008-09) ja hän on koulutettu taidehistoroitsija Buenos Airesin yliopistosta.

Sat 09 Apr 2022 – 30 Apr 2022 13:00 – 17:00

12–16°C

broken clouds

Address:
Ruoholahdenranta 3a
Helsinki, Finland