Helsinki

Forces: Conscription

Forces: Conscription

Sep

06

Wed

14:00 – 18:00

12–15°C

fog

6.9.–23.9.2023
Maa-Tila Project Space, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki

<<MAAN>> Puolustusvoimat järjestää ‘Kutsunnat’ -näyttelyn ja tapahtumasarjan Maa-Tilassa. Kutsunnat perustuu avoimeen kutsuun (Open call), jonka järjestimme toukokuussa 2023. Tapahtumasarjassa on mukana joukko kutsuntoihin vastanneita taiteilijoita ja toimijoita. Kokoonnumme näyttelytilaan keskiviikkoisin ja lauantaisin harjoitteiden, yhdessä olemisen, lepäämisen, tekemisen ja Maan puolustuksen käsittelyn ääreen, muodostaen tapahtumasarjan aikana erilaisia avoimia kokoonpanoja, väkiä.

<<MAAN>> Puolustusvoimat on monialainen taidetta ja aktivismia yhteen kietova konsepti, joka kumpuaa ekosysteemien hätätilasta, luontokadosta ja tarpeesta suojella sekä vaalia kotiplaneettaamme Maata. <<Maan>> puolustusvoimat lainaa nimeä ja estetiikkaa Suomen Puolustusvoimilta, nimen ja sitä kantavan instituution merkitystä purkaen ja kysyen: mitä meidän [ihmiskunta osana luontoa] oikeastaan pitäisi puolustaa ja suojella? Sanaleikin kautta kyseenalaistamme ja tutkimme inhimillisen, ylilajisen, ekosysteemisen, yhteiskunnallisen, kansallisen ja globaalin turvallisuuden käsitettä – viitaten täysin toisenlaisiin tapoihin hahmottaa turvallisuutta kuin mitä valtataisteluihin ja kapitalismiin perustuva, ylikulutusta ja väkivaltakoneistoja ruokkiva kulttuuri tarjoaa. Näissä kutsunnoissa kokoamme erilaisia maan puolustajia ehdottamaan, pohtimaan ja toimimaan yhdessä kysymystä: mitä Maan puolustus voisi olla?

Asento: Lepo -sanapari ehdottaa, että kestävä ja planeettaa suojeleva kulttuuri vaatii lepoa ja keventämistä. Levon,kollektiivisuuden, hoivan ja toipumisen kautta kuitenkin myös kanava aktiivisuuteen ja toimijuuteen, uusiin asentoihin uuden kulttuuurin muodostamiseksi.

Keskitymme Kutsunnat-tapahtumassa Maan puolustukseen kehollisuuden, läsnäolon, tunteiden kohtaamisen ja kollektiivisten käsityöharjoitteiden kautta. Keskiviikkojen keholliset <<MAAN>> Puolustusharjoitukset kutsuvat lepäämään, uneksimaan, liikkumaan, hoivaamaan, meditoimaan ja kohtaamaan tunteita erilaisissa hetkissä ja työpajoissa. Lauantaisin kokoontuvat Kirjontaväet, joissa innoitusta kirjontaan ehdotetaan toisten lajien kudelmista ja merkeistä: sammalista ja jäkälistä, muun kuin ihmisluonnon asennoista ja merkkijärjestelmistä sekä uhanalaisten metsälajien merkityksistä ekologian ja suojelun hierarkioissa. Kirjontatyöpajoissa tutkitaan symboliikkaa kehon, materiaalin, käsityöllä käsittämisen ja kollektiivisen tunnetyöskentelyn kautta. Ohjelmaan nivoutuu myös Elokuoron (Elokapinan kuoro) avoimet harjoitukset. 

Näyttelyssä on esillä videoteos, joka on työstetty Kutsuntojen pohjalta HIAP Suomenlinnan residenssissä. Näyttelytilaan rakentuu kollektiivinen kirjontateos, jossa kaikuu näyttelyn työpajojen ja harjoitteiden teemat. <<MAAN>> Puolustusvoimien koollekutsujina ja näyttelyn toimeenpanijoina toimivat taiteilijat Aino Johansson ja Meri Hietala.

Tapahtumien aikataulu

Näyttelytila muutoin avoinna ke–pe: 14–18 ja la–su: 13–17
Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Osallistujien pyydetään saapumaan ohjelmaan merkittyjen työpajojen aloitusaikoina.
Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita.

Kutsuntojen taiteilijat ja tekijät: 
(Annelie Berner?), Eline Gaude, Oodi Ilola, Mari Haaksipuu, Riina Hannula, Meri Hietala, Ilai Lehto, Emilia Liimatainen, Meri Karhu, Aino Johansson, Tuuli Malla, Mia Mäkelä, Maria Rannanheimo, Maija Saksman, Sofia Simola, Aliisa Talja, Ronja Tammenpää, Laura Vuoksenmaa.
+Elokuoro

Videoteoksessa esiintyvät (osan ylläolevista lisäksi): Oona Leinovirtanen, Hanna Toiviainen ja Pauliina Korpi.

Keskiviikko 6.9.
Avajaiset, Asento – LEPO: Keholliset <<Maan>> puolustusharjoitteet

Klo. 15.00–16:30 Hiljaiset tunnit 
Hiljaisuus vallitsee; valvottua lepoa ja uneksimista kaupungin keskellä. Paikkoja, joissa voi nukkua tai meditoida.
Sis. Kuiskinta-hetki: ääneen lukemista kuiskimalla
Fasilitoi: Aino Johansson & Meri Hietala

Klo. 17:30 Avajais-sanat

Klo. 18.00 Aliisa Talja (fasilitaattori, monitaiteilija) 
Kahdeksan lempeää kohtaamista. Kehomielen hoivaharjoite. 30 min. Puheenvuoro 

19.00 SoftCore teknomeditaatio, 45 min. DJ-setti eteeristä hardcore -teknoa 

Lauantai 9.9.
Kirjontaväet I: jäkäliä, runonlausuntaa ja Elämän kudos -Kehoruokous-työpaja

Aloitus klo 13.00 
Alustus: Meri Hietala ja Aino Johansson: Kirjonta Maan puolustusharjoitteena.

13.30 Ilai Lehto(kuvanveistäjärunoilija): runonlausunta & kirjonta

15.00–15.45 Laura Vuoksenmaa (vanhojen metsien ja soiden lajistoon erikoistunut biologi): jäkäläesitelmä

16.00–17.00 Meri Karhu: Elämän kudos – kehorukous:
Liikettä ja somatiikkaa sisältävä työpaja kirjonnan, toislajisten, asentojen ja merkkien äärellä.

Keskiviikko 13.9.
Asento – LEPO: Keholliset <<Maan>> puolustusharjoitteet
Veden väet: ääni- ja liikeharjoitteita 

Klo. 14–18.30

14.15–14:45 Tuuli Malla (Esitysten ja äänen parissa työskentelevä taiteilija,jonka mieluisin taidetila on ulkona.)
Äänitteeltä kuultavia liikeharjoitteita, joissa tunnustellaan veden reittejä. Kesto: 30 min. Lopuksi keskustelu taiteilijan kanssa puhelimitse.

15.00–16.15 Elokuoron (Elokapinan kuoro) avoimet harjoitukset

16.30–18.15 Riina Hannula (taiteilija tutkija, väitöskirjan tekijä mikrobisosiologisessa hankkeessa)
Microbial medi(t)ation 45 min. Harjoite +30 min. Lopuksi ryhmähaastattelu tutkimukseen. 

Lauantai 16.9.
Kirjontaväet goes Sammalet & Elokuoro

13–17.00 (18.30)

13:30 Eline Gaude (artist-researcher): ‘Bryological stories’ Embroidery workshop with moss ENG /kirjontatyöpaja: sammalet (in english) 

Aino Johansson: Uhanalaiset sammalet Metsäkartoituksessa/ Endangered mosses in forest-mapping 20 min. 

Klo 16:00- *M-Cult residenssitaiteilija Annelie Berner: Plant Futures 

Keskiviikko 20.9.
Asento: LEPO – Keholliset <<Maan>> puolustusharjoitteet: Autenttinen liike ja Maatunteet 

15.00–17.00 Ronja Tammenpää (kulttuurituottaja, fasilitaattori ja taiteilija): Maatunteet-työpaja, 1,5-2h, FIN/ENG
Miten kohdata ilmastotunteet; suru, raivo, pelko, sekä ilo, ja muuntaa ne aktiiviseksi toiminnaksi sen puolesta mistä juuri sinä välität? Työpajassa opetellaan tunnistamaan ja nimeämään ympäristöön liittyviä tunteita ja käyttämään niitä voimavarana toiminnalle arkkityyppien avulla.

17.15–19.30 Elokuoron avoimet harjoitukset

20:30 Emilia Liimatainen (kehoa/liikettä taiteen, eheytymisen+kasvun ja mysteerin näkökulmista tutkiva eläjä,TaM taidekasvattaja): Autenttinen liike-työpaja 1,5-2h 

Lauantai 23.9.
Kirjontaväet: päättäjäiset
Päättäjäisiin osallistuvien on mahdollista kirjoa yhteistä teosta tai omia tilkkuja ohjelman aikana.

15.30–16.30 Mia Mäkelä (media-artivisti ja kulttuurihistorioitsija, erikoistunut kriittiseen eläintutkimukseen)

Hunajamehiläiset
Videoteos n. 17 min. Esitys+keskustelu 30 min.

~ ohjelma täydentyy~ 
*kehollinen harjoite
*Shambhavi mudra (mehiläisten ääni-yogaharjoite) 15 min.

17.30–18.30 Mari Haaksipuu & Oodi Ilola – duo: laulua ja lavarunoutta

18.30–19.30 Maija Saksman runolaulu kirjonta ja käsityöteemalla. 

20.00: <<MAAN>> Puolustusvoimat ~ohjelma tarkentuu~

—-
Lue turvallisemman tilan periaatteistamme: https://www.maatilaprojectspace.com/safer-space

Saavutettavuustiedot: https://www.maatilaprojectspace.com/visit-us

Wed 06 Sep 2023 – 23 Sep 2023 14:00 – 18:00

12–15°C

fog

Address:
Pääskylänrinne 10
00500 Helsinki