Helsinki

A presentation/proposal for a good life part 2: Christmas calender

A presentation/proposal for a good life part 2: Christmas calender

Dec

01

Thu

00:00 – 23:59

-1–1°C

light rain

[FIN] Esitys hyväksi elämäksi on kolmiosainen esitystaiteen hanke, joka saanut alkunsa Tuuja Jänicken ja Marja Silden pohdinnoista liittyen hyvinvointivaltion tulevaisuuteen maapallon rajattujen resurssien kontekstissa. Maailma on monimutkaistunut merkittävästi, länsimainen käsitys demokratiasta, hyvinvointivaltiosta, kansalaisuudesta ja humanitaarisuudesta on tullut erilaisille rajoilleen. Projektin ensimmäinen osa oli esillä vuonna 2019 Nykytaiteen museo Kiasmassa ja myöhemmin Helsingin kaupungin kirjastoissa. Nyt esitettävä toinen osa toteutuu kahtenakymmenenäneljänä lyhyenä videoteoksena. Väljänä kehyksenä on joulukalenterin muoto, missä joka päivä vaihtuva videoteos projisoidaan 24 päivän ajan paikassa, jossa on kuhinaa ja mahdollisuus yllättää satunnaiset ohikulkijat ja hengailijat. Videoiden läpikäyvänä teematiikkana on muutos. Käynnissä olevan globaalin muutoksen yksikkönä kuvissa on ihmisruumis.

[ENG] Esitys hyväksi elämäksi (a presentation/proposal for a good life) is a performance project divided in three parts. It has begun from the thoughts of Tuuja Jänicke and Marja Slide touching on the future of the welfare state in the context of the limited resources of the planet. The world has become more complex, and western concept of democracy, welfare state, citizenship, and humanity have all come to their various borders. The first part of the project was presented in 2019 at the Contemporary Art Museum Kiasma and later at the libraries of the city of Helsinki. Now presented second part will consist of 24 short video works. As a loose framing of the concept is the form of a Christmas calendar, where a video work changes daily and is projected to a site that has activity and the possibility to surprise the people passing by and hanging around. The thematic of the videos is change. And the unit of the ongoing global change is the human body.
Teksti / Text by : Tuuja Jänicke, Marja Silde

Tapahtuma-aika / The duration: 1.-24.12.2022
Tapahtumapaikka / Location: Alkovi, Helsinginkatu 19, Kallio
Työryhmä / Working group: Tuuja Jänicke, Hilla Kurki, Marja Silde
Tekniikka / Techical staff: Steve Mahler, Pietu Pietiäinen, Thomas Södergård
Esiintyjät / Performers: Markku Arokanto, Max Bremer, Wilhelm Grotenfelt, Tiina Huczkowski, Laura Jänicke, Hilla Kurki, Marjut Ollitervo, Soili Huhtakallio, Marja Silde, Mervi Varja
Tuotanto / Production: Teatteri Venus / Universum

Thu 01 Dec 2022 – 24 Dec 2022 00:00 – 23:59

-1–1°C

light rain

Address:
Helsinginkatu 19,
Kallio Helsinki