Helsinki

Parsa Kamehkhosh: Saturdays

Parsa Kamehkhosh: Saturdays

Jun

02

Thu

12:00 – 18:00

-5–-3°C

broken clouds

ENG

Avajaiset / Vernissage 2.6.2022 18:00-20:00

SATURDAYS is a series of five durational performances responding to the challenges of integrating into Finnish society. Although Finland seems to pursue multiculturalism, in the artists personal experience, the social interactions of non-Finnish people here are majorly limited to their own communities, and can hardly connect with the more resistant layers of society. The cultural structure is such that although one seems to be accepted in society, there is always a glass wall between “us” and “them”. In Saturdays Project, Kamehkhosh tries to work around this issue by communicating with the audience of Finns living in Helsinki through publishing an announcement in a newspaper and creating a situation in which this glass wall can be partially removed. On a more personal level, this series was also intended to push the boundaries of his comfort zone when it comes to social interaction and communication.

Parsa Kamehkhosh (b.1985) is a designer, visual, and performance artist, currently based in Helsinki. His practice explores the matter of “being in the world” in the context of the interaction between daily life and the experience of life on the existential level. His work often employs objects and materials that manifest contemporary human everyday aesthetics and various “religious” narratives that define the position of humans in relation to the universe and beyond. His works maneuver on the borders of the inner and external world, natural and supernatural, seen and the unseen.

Kamehkhosh works across the media, ranging from sculpture to installation and performance art, and has mostly exhibited in Europe, the Middle East, and the US. He holds a Master’s degree in Visual Cultures, Curating, and Contemporary Art from Aalto University.

FI

SATURDAYS on viiden sarja pitkäkestoisia performansseja, jotka pohjautuvat kokemuksiin haasteista suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa. Suomi näyttäytyy monikulttuurisuutta tavoittelevana yhteiskuntana, mutta taiteilijan oman kokemuksen mukaan ei-suomalaisten sosiaalinen vuorovaikutus maassa rajoittuu pääasiassa heidän omiin yhteisöihinsä ja he tuskin sulautuvat olemassaoleviin jäykkiin sosiaalisiin kerrostumiin. Vaikka joku näyttäytyy hyväksyttynä yhteisöön, kulttuuri rakentuu yhä “me” ja “he” -erottelusta ja lasiseinästä näiden kahden välissä. SATURDAYS -projektissa Kamehkhosh kiertää tätä erottelua rakentaen sanomalehtien avulla kommunikaatioväylän Helsingissä asuvien suomalaisten yhteisöihin luoden asetelman, jossa lasiseinä voidaan ainakin osittain poistaa. Henkilökohtaisella tasolla sarjan tarkoituksena on myös venyttää taiteilijan mukavuusalueen sosiaalisia ja kommunikatiivisia rajoja.

Parsa Kamehkhosh (s.1985) on helsinkiläinen suunnittelija, kuvataiteilija ja performanssitaiteilija. Hänen praktiikkansa tutkii “olemisen” eri tahoja arjen ja elämänkokemuksen välisen vuorovaikutuksen kontekstissa eksistentiaalisella tasolla. Hän hyödyntää teoksissaan usein esineitä ja materiaaleja, jotka ilmentävät nykyajan ihmisen arjen estetiikkaa ja erilaisia “uskonnollisia” kertomuksia, jotka määrittelevät ihmisen asemaa suhteessa universumiin ja sen ulkopuoliseen. Hänen teoksensa liikkuvat sisäisen ja ulkoisen maailman, luonnollisen ja yliluonnollisen, näkyvän ja näkymättömän rajoilla.

Kamehkhosh työskentelee eri metodien välillä, kuvanveistosta installaatio- ja performanssitaiteeseen. Hänellä on ollut näyttelyitä pääasiassa Euroopassa, Lähi-idässä ja Yhdysvalloissa. Hän on valmistunut Aalto-yliopistosta visuaalisten kulttuurien, kuratoinnin ja nykytaiteen maisteriksi.

Thu 02 Jun 2022 – 26 Jun 2022 12:00 – 18:00

-5–-3°C

broken clouds

Address:
Uudenmaankatu 23 F
00120 Helsinki