Helsinki

Pia Kousa: Yhteinen kuva

Pia Kousa: Yhteinen kuva

Nov

23

Wed

12:00 – 17:00

-6–-1°C

broken clouds

23.11.–18.12.2022

Näyttelykokonaisuudessa tarkoituksenani oli jatkaa edelleen itseäni kiinnostavaa katsomisen ja havaitsemisen tematiikkaa tällä kertaa tilan käsitettä pohtien. Kuvien aihemaailmassa oli tarkoitus kääntyä yksilön tarkastelusta ulospäin tilaan ja ympäristöön. Maailman sulkeutuminen ja eristäytymisen aika pakottivat kuitenkin pysähtymään tuttujen asioiden äärelle, matkailemaan kotimaan kohteissa ja katsomaan ehkä jo useaankin kertaan nähtyjä näkymiä ja maisemista rakentuvia kuvia.

Näyttelyteoksissa esiintyvät maisemat ja luontoaiheet jakautuvat yhteisesti nähtyyn ja koettuun, latautuneisiin, eräänlaisiin mallimaisemanäkymiin, omaan henkilöhistoriaan kytkeytyviin fragmentteihin sekä oman asuinympäristön lähialueen kohteiden tarkasteluun. Esitetyissä maisemanäkymissä muutos on ollut vähäistä eikä niissä juurikaan esiinny rakennetun kulttuurin jälkiä viimeisen sadan vuoden ajalta, aika on aivan kuin pysähtynyt. Tässä pysähtyneisyydessä on läsnä myös huoli muutoksesta, menetyksestä ja luonnon haavoittuvaisuudesta.

Romanttiseen pittoreskin maiseman tarkasteluun ja esittämiseen kytkeytyivät aiemmilla vuosisadoilla erilaiset näkemisen tekniikat ja apuvälineet. Näissä keksinnöissä yhdistyivät usein tiede, tutkimus ja viihde, katsomisen rajojen ja esittämisen käytänteiden laajentuminen, tieteelliset havainnot näköaistista ja aivojen toiminnasta sekä toisaalta viihdyttävän näköhavaintoon pohjautuvan optisen harhan hyödyntäminen. Näyttelyn teosten rakenteellisissa ratkaisuissa pohditaan kuvan kykyä peilata ja toisintaa maisemaa sekä samaan aikaan poimitaan aineksia piktoriaalisen maisemakuvan esittämisen käytänteistä.

Pia Kousa

Pia Kousa (s.1977) on Espoossa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Kousa on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta sekä kuvataiteilijaksi (AMK) Lahden Taideinstituutista. Hän toimii opettajana Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Kousa on pohtinut teoksissaan erityisesti kolmiulotteista kuvaa sekä valokuvan, illuusion ja jäljittelyn suhdetta. Lähtökohdan hänen taiteellisessa työskentelyssään muodostavat mediakulttuurin ja elävän kuvan historian erilaiset keksinnöt, arkaainen teknologia ja esitysperinteet. Useimmiten hänen teoksensa koostuvat valokuvista, jotka useampaan tasoon läpikuultavina kerroksina sijoitettuina muodostavat yhdessä vaikutelman kolmiulotteisuutta kohti avautuvasta kuvasta.

Wed 23 Nov 2022 – 18 Dec 2022 12:00 – 17:00

-6–-1°C

broken clouds

Address:
Pieni Roobertinkatu 10,
00130 Helsinki