Helsinki

SALVAӘƎ: sustainable use of salvaged wood

SALVAӘƎ: sustainable use of salvaged wood

May

08

Sun

07:45 – 20:00

6–8°C

broken clouds

ENG

SALVAӘƎ showcases architectural and structural possibilities, made from salvaged wood and wooden nails. The exhibition spotlights the importance of the sustainable use of salvaged wood, latest results from our timber-only research at Aalto University and its possible applications. Join us at Väre main lobby for the exhibition on 8-22 May 2022.

Despite its structural and architectural qualities, to date, timber cut-off and timber waste from the construction industry is predominantly used for energy recovery. To locally salvage them for new architectural and structural purposes is the aim of our research and of this exhibition.

In the context of global warming, it is increasingly important to rethink building materials and their role in architecture. The use of locally salvaged wood in construction, especially with little or no processing, offers opportunities to reduce greenhouse gas emissions. It can also create a unique tectonic and visual expression where the salvaged material and its low level of processing define the design space.

Inspired by the idea of the ancient Master Builders, we propose an integrated design approach  that considers the key elements of architectural and structural design and explores the relationships between these elements. As a showcase, we apply our design approach to a nature trail project where two design aspects, a modular and highly economic as well as a customised and creative version were successfully implemented. This demonstrates the flexibility of the approach for different design tasks and contexts, as well as the use of state-of-the-art technology in design and fabrication.

SALVAӘƎ presents “the plaza”, the customised part of the trail project. However, the entire structure follows a timber-only concept, where only wooden nails are used to connect the salvaged timber boards. The aspect of utmost importance is the connection detail, which is addressed in our experimental and analytical studies on connections with wooden nails.

The fabrication of the structure was integrated as a practical part of the multidisciplinary design-build course, Structures and Architecture: Informed Structures at Aalto University. Special thanks to the dedicated students Elettra Cremonesi, Jolien Crum, Lorenzo Giordano, Kertu Jõeste, Lassi Liimatainen, Gabrielle Nicolas and Olímpia Solà Inaraja who participated in the course and workshop led by Günther H. Filz and Gengmu Ruan.

This research project is supported by City of Kouvola, Elementit-E Oy, Kouvola innovation Oy, Kouvola Region Vocational College (KSAO) and Beck Group.

Contacts
Gengmu Ruan, PhD candidate in Timber-only Structures and Architecture (gengmu.ruan@aalto.fi)
Günther H. Filz, Professor of Structures and Architecture (guenther.filz@aalto.fi)
Gerhard Fink, Professor of Wooden Structures (gerhard.fink@aalto.fi)

FI

SALVAӘƎ esittelee arkkitehtonisia ja rakenteellisia mahdollisuuksia ylijäämäpuun käytölle. Näyttelyn rakenteissa on käytetty vain puuta, myös nauloissa. Näyttely nostaa esille puutavaran kestävän käytön tärkeyden sekä yksinomaan puusta koostuvien rakenteiden, timber only -tutkimuksen tuloksia ja mahdollisuuksia. Tule tutustumaan näyttelyyn Väreen pääaulassa 8.–22.5.2022.

Rakenteellisista ja arkkitehtonisista ominaisuuksistaan ​​huolimatta rakennusteollisuudesta peräisin olevaa puutavaraa ja puujätettä käytetään toistaiseksi pääasiassa energian talteenotossa. SALVAӘƎ -näyttelyn tavoitteena on osoittaa, miten pelastetut puuainekset voidaan käyttää paikallisiin arkkitehtonisiin ja rakenteellisiin tarkoituksiin.

SALVAӘƎ esittelee “aukion”, joka on räätälöity osaksi Kouvolan kaupunkilehtoon suunniteltua polkuprojektia. Työssä noudatetaan timber only -konseptia, jossa pelastetut puulaudat yhdistetään toisiinsa puunauloilla. Puunaulaliitoksia on tutkittu sekä kokeellisesti että analyyttisesti.  

Ilmaston lämpenemisen yhteydessä on yhä tärkeämpää tarkastella rakennusmateriaaleja ja niiden roolia arkkitehtuurissa. Pelastetun puun käyttö paikallisessa rakentamisessa, varsinkin vähän tai ei lainkaan käsiteltynä, tarjoaa mahdollisuuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Se voi myös luoda ainutlaatuisen tektonisen ja visuaalisen ilmaisun, jossa pelastettu materiaali ja sen alhainen käsittelytaso määrittelevät suunnittelutilan.

Muinaisten rakennusmestarien idean innoittamana esillä on integroitu suunnittelulähestymistapa, joka ottaa huomioon arkkitehtonisen ja rakennesuunnittelun keskeiset elementit ja tutkii näiden elementtien välisiä suhteita.

Kouvolan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetussa luontopolkuprojektissa onnistuttiin toteuttamaan kaksi suunnittelunäkökohtaa; modulaarinen ja erittäin taloudellinen sekä räätälöity ja luova versio. Tämä osoittaa, että lähestymistapa on joustava ja soveltuu erilaisiin suunnittelutehtäviin ja -konteksteihin sekä uusimman teknologian käyttöön suunnittelussa ja valmistuksessa.

Aukion rakenteen valmistus integroitiin osaksi Aalto-yliopiston monitieteistä Structures and Architecture: Informed Structures -kurssia. Erityiset kiitokset omistautuneille opiskelijoille Elettra Cremonesille, Jolien Crumille, Lorenzo Giordanolle, Kertu Jõestelle, Lassi Liimataiselle, Gabrielle Nicolasille ja Olímpia Solà Inarajalle, jotka osallistuivat Günther H. Filzin ja Gengmu Ruanin johtamaan kurssiin ja työpajaan.

Lisätietoja:
Gengmu Ruan, tohtorikoulutettava, Timber-only Structures and Architecture (gengmu.ruan@aalto.fi)
Professori Günther H. Filz, rakennustekniikka ja arkkitehtuuri (guenther.filz@aalto.fi)
Professori Gerhard Fink, puurakenteet (gerhard.fink@aalto.fi)

Sun 08 May 2022 – 22 May 2022 07:45 – 20:00

6–8°C

broken clouds

Address:
Otakaari 24