Helsinki

SIRKKA-LIISA LONKA: KOHTI SYNTEESIÄ 

SIRKKA-LIISA LONKA: KOHTI SYNTEESIÄ 

Jan

28

Sat

08:50 – 08:50

-1–0°C

light snow

Lähes kuusi vuosikymmentä jatkuneen yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen koin jälleen tarpeelliseksi uudistua taiteilijana. Luonto on ollut aina tavalla tai toiselle läsnä taiteessani mutta nyt sen tulkitsemiseen olen hakenut uudenlaista taiteellista näkemystä ja syventävää ilmaisua. 

Aloin maalata teossarjaa ja pohjana työskentelylle etsin matkoillani tekemäni nopeat luonnokset ja kirjaamani muistiinpanot. Nyt vuosia myöhemmin ne antoivat minulle täysin erilaisia viestejä kuin niitä tehdessäni ja maalauksistani karsiutui pois selkeä esittävyys jopa kertomuksellisuus. 

Työskentelyni perusajatus on kuin synteesi tapahtumista ja kokemuksista. Uudet maalaukseni sisältävät muistikuvia ja visioita eri maiden ja jopa maanosien luonnosta tekemistäni havainnoista. Olen nyt tavoittamassa aiemmin opiskelemaani kalligrafiaan perustuvan omintakeisen ilmaisun. Työskentelytapa viittaa kalligrafiaan mutta tekniikkana käytän kankaalle maalattua öljyväriä. 

Hyödynnän viitteenomaisesti muistumia ja merkintöjä yli kaksi vuosikymmentä kestäneeltä pastellikaudelta, tai niukkoja korsia vaelluksiltani hiekkadyyneillä. Kuumankostea sademetsä antaa minulle nyt täysin erilaisia visioita kuin viettäessäni siellä lukuisa sateisia talvikausia. Nyt mieleeni nousevat enemmän hennot lehtimuodot kuin tummanvihreiden lehvistöjen luomat syvyysvaikutelmat. Monet kokemani asiat kertautuvat nyt mielessäni uudella tavalla. 

Nyt jokainen siveltimen veto on merkityksellinen, on se sitten vedetty ohuella ja valuvalla värillä tai yhdellä raskaammalla vedolla. Jokainen hiuksenhieno viiva tai kokonainen viivasto saa oman merkityksensä. Joskus värivalinta voi sävyltään jopa muistuttaa kuluneesta ajasta. Olennaisen etsiminen ja löytäminen on perusta tekemiselle. Teossarjan toteuttaminen on vaatinut harrasta keskittymistä, rauhaa ja aikaa tullakseen näkyväksi. 

Taakse katsoen ja uutta luoden asiat voi nähdä elämästä kertovana kuvallisena kokemuksena. Eletty elämä ja pitkäaikainen taiteeseen keskittynyt työskentely antaa täysin toisenlaista perspektiiviä tuotantoon, kun mukana on koko ajan kulkenut innostus työhön, uskallus elää ja kokea sekä tarve ja kyky uusiutua. Tämä on antanut ja antaa edelleen elämälleni merkityksen.

Sirkka-Liisa Lonka, 2023

Sat 28 Jan 2023 – 16 Feb 2023 Closed today

-1–0°C

light snow

Address:
Annankatu 16,
00120 Helsinki