Helsinki

The Angle of Viewing: Inka Bell, Anna Bredenberg, Emilia Tanner, Maria Valkeavuolle

The Angle of Viewing: Inka Bell, Anna Bredenberg, Emilia Tanner, Maria Valkeavuolle

May

05

Thu

12:00 – 16:00

11–16°C

clear sky

ENG

The Angle of Viewing brings together four artists working in the field of graphic arts who share an interest in the potential of paper as a material. It suggests ways to reflect upon one’s own gaze. Our habitual manner of viewing can change once we afford it some freedom. Indeed, the featured works steer us towards a diverse idea of the act of looking. Paper is fragile yet strong and resilient. Inka Bell, Anna Bredenberg and Emilia Tanner use a range of techniques, including laser etching and serigraphy, whereas Maria Valkeavuolle approaches paper through destruction and fabrication and even accompanies it with video and sound. The works in the exhibition, curated by Ulla-Maija Pitkänen, press paper into service in many ways.

FI

Ryhmänäyttely Katseen kulma kokoaa yhteen neljä taidegrafiikan kentällä toimivaa kuvataiteilijaa, joita yhdistää kiinnostus paperin antamiin materiaalisiin mahdollisuuksiin. Näyttely tekee ehdotuksia oman katseen pohtimiseen. Totuttu katsomisen tapa saattaa muuttua, jos sille antaa vapautta. Nyt nähtävät teokset ohjaavatkin tähän: katsomisen kulman moninaistamiseen. Inka Bell, Anna Bredenberg ja Emilia Tanner käyttävät teoksissaan muun muassa laseretsausta ja serigrafiaa. Maria Valkeavuolle käsittelee paperia sitä hajottamalla, valmistamalla ja yhdistämällä sen videoon ja ääneen. Paperi taipuu näyttelyn teoksissa moneksi. Hauraaksi, mutta samanaikaisesti vahvaksi ja sitkeäksi. Näyttelyn on kuratoinut Ulla-Maija Pitkänen.

SV

Grupputställningen Synvinkel sammanför fyra bildkonstnärer på konstgrafikens område. Den gemensamma nämnaren för dem är intresset för papper och de möjligheter det erbjuder. Utställningen ger förslag till hur vi kan begrunda vår egen blick. Ett invant sätt att se kan förändras om det ges frihet att göra det. Utställningsverken är väl lämpade just för det: att ge plats åt fler synvinklar. Inka Bell, Anna Bredenberg och Emilia Tanner använder sig av bland annat laseretsning och serigrafi i sina verk. Maria Valkeavuolle bearbetar papper genom att sönderdela, tillverka och kombinera det med video och ljud. I utställningsverken möter vi papper i många skepnader. Skört, men samtidigt starkt och segt. Utställningen är kuraterad av Ulla-Maija Pitkänen.

Thu 05 May 2022 – 29 May 2022 12:00 – 16:00

11–16°C

clear sky

Address:
Fredrikinkatu 43
00120 Helsinki