Helsinki

Tuuli Teelahti: Curriculum Vitae

Tuuli Teelahti: Curriculum Vitae

May

27

Fri

12:00 – 17:00

-5–-3°C

broken clouds

ENG

I was born 12,319 days ago. I don’t remember it, but it was summer, it was almost nine o’clock on a Saturday night and it was thundering behind the window.

I have a childhood memory of our bicycle trip to a dolphin river. I got to swim with the dolphins and ride on their backs. I also remember a trip to Australia. Apparently, my memories are not true. But what is true?

When I was four years old, I found out that someday I will die and there is nothing I can do to avoid it. I went to my room alone, closed the door and whispered: “When will it happen?”

In my dreams, I am at the Iguazu Falls 11,309 kilometers from home. No public transportation information is available between these places. After a 3,083-hour bus ride, I wake up and see the sun rising from Brazil. I google what I should do if I ran into a jaguar in the jungle. It says I have nothing to worry about.

Curriculum Vitae is a video installation about dreaming, the passing of time and flowing water. It is my alternative curriculum vitae without work and achievements. What is left when they are eliminated? Will I still be someone? The vapor of the Iguazu Falls on my face, sunsets on the shores of the Atlantic Ocean, dreams that I cannot always distinguish from being awake. Sometimes I walk to the waterfront and let the waves take me. I forget all my passwords. I forget I am worried.

Since I was born, 1,868,715,532,800 cubic meters of water has flowed through the Iguazu Falls on the border of Argentina and Brazil. Everything I have done and have not done is included in those water masses. Water will keep flowing even if I don’t do anything. While sleeping, it is enough that I exist and breathe. Could it sometimes be enough when I am awake?

The exhibition content was filmed and recorded at the Iguazu Falls in Argentina and Brazil as well as in Benin in West Africa.

Tuuli Teelahti is a Helsinki-based filmmaker and visual artist. She earned her Master of Arts degree from the Department of Film, Television and Scenography at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture in 2021. Her works often deal with an individual’s inner world and explore the boundaries of different realities. Teelahti’s short films have been

shown and have received awards at international film festivals. Curriculum Vitae is her first solo exhibition.

FI

Synnyin 12 319 päivää sitten. En muista sitä, mutta oli kesä, kello oli melkein yhdeksän lauantai-iltana ja ikkunan takana riehui ukkonen.

Mulla on lapsuusmuisto, jossa me tehdään pyöräretki delfiinijoelle. Sain uida delfiinien kanssa ja ratsastaa niiden selässä. Muistan myös matkan Australiaan. Muistoni eivät kuulemma ole totta. Mikä sitten on totta?

Nelivuotiaana sain tietää, että jonakin päivänä kuolen, enkä voi tehdä mitään välttääkseni sitä. Menin yksin huoneeseeni, suljin oven ja verhot ja kuiskasin: ”Koska se tapahtuu?”

Unissani olen Iguazun putouksilla 11 309 kilometrin päässä kotoa. Näiden paikkojen välille ei ole saatavilla joukkoliikennetietoja. 3 083 tunnin bussimatkan jälkeen herään ja näen auringon nousevan Brasiliasta. Katson Googlesta, mitä pitää tehdä, jos kohtaa jaguaarin viidakossa. Siellä sanotaan, ettei ole mitään hätää.

Curriculum Vitae on videoinstallaatio unesta, ajan kulumisesta ja virtaavasta vedestä. Se on vaihtoehtoinen ansioluetteloni ilman töitä ja saavutuksia. Mitä jää jäljelle, kun ne karsitaan pois, olenko silloin enää kukaan? Iguazun putousten vesihöyry kasvoilla, auringonnousut Atlantin valtameren rannalla, unet, joita en aina erota valveesta. Toisinaan kävelen rantaan ja annan aallon viedä minut mukanaan. Unohdan kaikki salasanani. Unohdan olevani huolissani.

Syntymäni jälkeen 1 868 715 532 800 m³ vettä on virrannut Iguazun putousten läpi Argentiinan ja Brasilian rajalla. Kaikki mitä olen tehnyt ja jättänyt tekemättä sisältyy noihin vesimassoihin. Vesi virtaa, vaikka en tekisi mitään. Nukkuessa riittää, että olen olemassa ja hengitän. Voisiko se riittää joskus myös hereillä ollessa?

Näyttelyn materiaali on kuvattu ja äänitetty Iguazun putouksilla Argentiinassa ja Brasiliassa sekä Beninissä, Länsi-Afrikassa.

Tuuli Teelahti on helsinkiläinen elokuvantekijä ja kuvataiteilija. Hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitokselta vuonna 2021. Hänen työnsä käsittelevät usein yksilön sisäistä maailmaa ja liikkuvat eri todellisuuksien rajoilla. Teelahden lyhytelokuvia on esitetty ja palkittu kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Curriculum Vitae on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä.

SWE

Jag föddes för 12 319 dagar sedan. Jag minns det inte, men det var sommar, lördag kväll och klockan var nästan nio. Utanför fönstret rasade åskan.

Jag har ett barndomsminne från när vi gör en cykelutfärd till en flod där det finns delfiner. Jag fick simma med delfinerna och rida på deras ryggar. Jag minns också resan till Australien. Mina minnen lär inte vara sanna. Men, vad är egentligen sant?

När jag var fyra år gammal fick jag veta att jag en dag ska dö, och att det inte går att undvika. Jag gick ensam in i mitt rum, stängde dörren och viskade: ”När ska det hända?”

I mina drömmar är jag vid Iguazúfallen, 11 309 kilometer hemifrån. Det finns ingen information om kollektivtrafikförbindelser mellan dessa platser. Efter en 3 083 timmar lång bussresa vaknar jag och ser solen stiga upp i Brasilien. Jag googlar på vad man ska göra om man möter en jaguar i djungeln. Det sägs att det inte är någon fara.

Curriculum Vitae är en videoinstallation om drömmar, tidens gång och rinnande vatten. En alternativ meritförteckning utan arbeten och prestationer. Vad blir kvar om man gallrar bort alla dessa, är jag någon alls då? Vattenångan från Iguazúfallen på mitt ansikte, soluppgångarna på Atlantstranden, drömmarna som jag inte alltid kan skilja från vakenhet. Ibland går jag till stranden och låter vågen föra mig bort. Jag glömmer alla lösenord. Glömmer att jag är orolig.

Sedan min födelse har 1 868 715 532 800 m³ vatten passerat Iguazúfallen vid gränsen mellan Argentina och Brasilien. Allt jag gjort och lämnat ogjort finns i dessa vattenmassor. Vattnet flödar oberoende av vad jag gör. När jag sover räcker det att jag existerar och andas. Skulle det ibland kunna räcka till också i vaket tillstånd?

Utställningens material är filmat och inspelat vid Iguazúfallen i Argentina och Brasilien samt i Benin i Västafrika.

Tuuli Teelahti är en filmskapare och bildkonstnär från Helsingfors. Hon har studerat vid institutionen för filmkonst och scenografi vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, och avlagt konstmagisterexamen år 2021. Hennes verk behandlar ofta individens inre värld och rör sig på gränsen mellan olika verkligheter. Teelahtis kortfilmer har visats och prisbelönats på internationella filmfestivaler. Curriculum Vitae är hennes första separatutställning.

Fri 27 May 2022 – 19 Jun 2022 12:00 – 17:00

-5–-3°C

broken clouds

Address:
Eerikinkatu 36 / Kalevankatu 43,
Helsinki