Helsinki

Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen: On keeping a notebook

Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen: On keeping a notebook

Mad House

May

28

Fri

16:00 – 15:00

0–1°C

broken clouds

***English below***
On keeping a notebook -työpajassa syvennytään muistiinpanojen tekemiseen eri välinein kuten tekstin, kehollisen liikkeen, äänen tai kuvan muodossa. Millainen on muistiinpanojen merkitys omassa elämässä ja työskentelyssä? Millainen on yksityisten, subjektiivisten muistiinpanojen suhde julkiseen ja jaettuun tilaan? Millaisia maailmoja, assosiaatioita ja tietoja eri ihmisten muistiinpanot voivat luoda yhdessä?
Samalle muistivihon aukeamalle, yhteen kehoon tai kuvaan saattaa päätyä ruokakauppalista, jonkun teoreetikon ajatuksia, suttuja sekä tunteiden purkauksia. Tarkastelemme ja keskustelemme yhdessä miten muistiinpanoilla, jotka ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, fragmentaarisia tai arkisia, on mahdollisuus kyseenalaistaa vakiintuneita ja valtaapitäviä tarinoita, kuvia ja kehollisuuksia.
Työpaja on suunnattu taiteen parissa työskenteleville sekä kaikille, joille muistiinpanot ovat tärkeitä. Maarit Mustonen ja Anne Naukkarinen ovat Helsingissä asuvia taiteilijoita, jotka ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2014 tehden esityksiä, julkaisuja ja installaatioita.
Työpaja järjestetään etänä, Zoomin välityksellä. Voit ilmoittautua sähköpostitse liput@madhousehelsinki.fi. Paikkoja on 8:lle osallistujalle ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Hinta: 5€.
AIKATAULU (TYÖPAJA ON KAKSIOSAINEN)
28.5. kello 16-19
29.5. kello 12-15
***
On keeping a notebook is a workshop offering us a chance to delve into the practice of keeping notes, using different tools such as text, bodily movement, sound or image. What’s the significance of notes in your own life and work? How do private, subjective notes relate to public and shared space? What kind of worlds, associations and information can different people’s notes create together?
One spread of a notebook, one body or one image might end up including a shopping list, some theoretical ponderings, doodles and emotional outbursts. Together we explore how notes of a private, fragmented or unremarkable nature can question established and dominating stories, images and corporealities.
The workshop is aimed at people working within the arts as well as at anyone for whom notes are of importance. Maarit Mustonen and Anne Naukkarinen are Helsinki-based artists who have worked together since 2014, producing performances, publications and installations.
The workshop will be held via Zoom. Please register by sending an email liput@madhousehelsinki.fi. First come, first served. Price: 5€.
TIMETABLE
28 May, 2021 16-19
29 May, 2021 12-15

Mad House

Fri 28 May 2021 16:00 – 15:00

0–1°C

broken clouds

Address:
Työpajankatu 2a,
00580 Helsinki