Helsinki

Christian Langenskiöld –MARIONETTE

Christian Langenskiöld –MARIONETTE

Forum Box

Nov

12

Fri

12:00 – 17:00

-17–-14°C

few clouds

FI / ENG / SVE
Christian Langenskiöldin näyttely MARIONETTE Forum Boxissa 12.11.-5.12.2021
"Minulla oli tapana ajaa Skogbyn vanhan rintaman ohi muutaman kerran vuodessa. Paikan havaitsee helposti ohittaessaan Lohikäärmeen hampaiksi kutsuttuja graniittilohkareita, jotka seisovat metsässä pitkissä jonoissa. Siellä, tarkalleen 80 vuotta sitten, isoisäni, Victor, palveli kenttäkirurgina. Psykoanalyyttisen prosessini aikana, terapeuttini rohkaisemana, aloin tuntea tarvetta kävellä alueella. Kävin paikalla säännöllisesti, välillä hiekkaharjuja pitkin kävellen, ja toisinaan metsän läpi rannalle samoillen, tai etsien Victorin bunkkeria metsästä kaupungin pohjoispuolelta.
Olen usein miettinyt jos ja miten isoisäni kokemukset ovat osa sisäistä elämääni. Terapiassa surin läheisyyden puutetta, sukupolvien, sekä miesten välisiä kylmiä suhteita. Viimeisin näkemykseni tuntui olevan, että sodan vuoksi asiat eivät voineet olla toisin. Tietyllä tavalla ajatus antaa minulle lohtua."
Lue lisää: https://forumbox.fi/exhibition/6260/
Näyttely avoinna ti–su klo 12–17. Vapaa pääsy!
Pysytään turvassa: käytäthän kasvomaskia ja pidäthän etäisyyttä muihin kävijöihimme ja työntekijöihimme, kiitos! Lämpimästi tervetuloa Forum Boxiin!

ENG
Christrian Langenskiöld's exhibition MARIONETTE in Forum Box 12.11.-5.12.2021
"A few times a year, I would drive past the old front in Skogby. One can notice the place from the road when passing rows of large granite blocks called dragon teeth. There, precisely 80 years ago, my grandfather, Victor, served as a field surgeon. During my psychoanalytic process, I started to sense a need to walk in the area, an idea that my therapist encouraged. I started going there regularly, sometimes walking along ridges of sand, other times strolling through the forest to the shore or looking for Victor’s bunker in the woods to the north of the town.
I have often wondered if and how my grandfather’s experiences are part of my inner life. In
therapy, I mourned a lack of intimacy, the cold relationships between generations and between men. My final insight seemed to be that, because of the war, it could be no other way. In a sense, that gives me comfort."
Read more: https://forumbox.fi/en/exhibition/6380/
The exhibition is open Tue–Sun noon–5pm. Free entrance!
Let's stay safe: Please wear a face mask and keep a safe distance to other visitors and our staff. Thank you, and welcome to Forum Box!

SVE
Några gånger om året brukade jag köra förbi den gamla fronten utanför Skogby. Man ser platsen från vägen när man passerar långa rader med granitblock som kallas draktänder. Där, för exakt 80 år sedan, tjänstgjorde min farfar, Victor, som fältkirurg. Under min psykoanalytiska process började jag känna ett behov att promenera i skogarna kring Skogby och den gamla fronten, en idé som min terapeut uppmuntrade. Jag började åka dit regelbundet; ibland gick jag längs de långa sandryggarna, andra gånger promenerade jag genom skogen till stranden, eller så sökte jag efter Victors bunker på norra sidan av byn.
Jag har ofta undrat ifall min farfars upplevelser är del av mitt inre liv och hur de i så fall visar sig. I min terapi har jag sörjt över en brist på intimitet, de kalla förhållandena mellan generationer och mellan män. Min sista insikt fick mig att se att det på grund av kriget inte kunde vara annorlunda. På sätt och vis ger detta mig tröst."
Läs mer: https://forumbox.fi/sv/exhibition/6378/
Utställningen är öppet ti–sön kl 12–17. Fritt inträde, välkommen!
Vänligen bär en ansiktsmask och håll tillräcklig avstånd till andra besökare och vår personal. Tack och välkommen till Forum Box!

Forum Box

Fri 12 Nov 2021 12:00 – 17:00

-17–-14°C

few clouds