Helsinki

Heidi Lampenius: 𝘌𝘢𝘳𝘵𝘩𝘣𝘰𝘶𝘯𝘥 29/10–21/11

Heidi Lampenius: 𝘌𝘢𝘳𝘵𝘩𝘣𝘰𝘶𝘯𝘥 29/10–21/11

Helsinki Contemporary

Nov

02

Tue

12:00 – 18:00

-17–-12°C

few clouds

Helsinki Contemporarylla on ilo kutsua sinut Heidi Lampeniuksen 𝘌𝘢𝘳𝘵𝘩𝘣𝘰𝘶𝘯𝘥-näyttelyyn!

Avaamme näyttelyn taiteilijan läsnä ollessa 28.10. kello 15–19. Tervetuloa!

Lue lisää näyttelystä: https://helsinkicontemporary.com/exhibition/earthbound

Näyttely on avoinna 21.11. saakka.
-
Helsinki Contemporary is glad to invite you to Heidi Lampenius' exhibition 𝘌𝘢𝘳𝘵𝘩𝘣𝘰𝘶𝘯𝘥!

We will open the exhibition in the presence of the artist on Thursday, October 28 from 3 to 7 pm. Welcome!

Read more about the exhibition: https://helsinkicontemporary.com/exhibition/earthbound

The exhibition will run through November 21.
-

For information in English, please scroll down.
-

Heidi Lampeniuksen yksityisnäyttely Earthbound vie marraskuussa Helsinki Contemporaryssa kävijänsä takaisin luontoon, syvälle maan sisään sekä ajan ja muistin kerrostumien lävitse.

Sarjallisesti työskentelevän Lampeniuksen uusi teoskokonaisuus on jatkumoa edellisistä yksityisnäyttelyistä, aaltopituuksien värähtelyt ovat jälleen mukana maalauksissa. Taiteilija on löytänyt aaltopituuksin maalaamisesta oman kielensä ja luonnontieteeseen pohjaavan symboliikan – tavan välittää luonnon kokemusta ja syvällä asuvaa suhdettamme siihen.

Lampenius liikkuu teoksissaan esittävän ja abstraktin välimaastossa. Taiteilijan aikaisemmassakin tuotannossaan käsittelemät muistin ja ajan teemat syventyvät Earthbound-näyttelyn kokonaisuudessa. Tällä kertaa Lampenius pureutuu arkaaiseen, kollektiiviseen muistiimme ja syvään aikaan, joka tuntuu hitaana liikkeenä maan sedimenteissä ja kivien rosoissa.

Heidi Lampenius (s. 1977) valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2011. Lampenius on valmistumisestaan lähtien osallistunut laajasti ryhmä- ja yksityisnäyttelyihin Suomessa ja kansainvälisesti, mm. Ruotsissa, Ranskassa, Italiassa, Singaporessa, Kreikassa ja Islannissa. Lampeniuksen teoksia lukeutuu useisiin merkittäviin julkisiin kokoelmiin, muun muassa Kiasman, EMMA Espoon modernin taiteen museon, Aineen taidemuseon, Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä ruotsalaiseen Gävleborgin läänin taidekokoelmaan.

- - -
In November, Heidi Lampenius’ solo exhibition Earthbound at Helsinki Contemporary will take visitors back to nature, deep inside the Earth, and through strata of time and memory.

Lampenius works in series and her new set of works is a continuation of her previous solo exhibitions, with wavelength vibrations again present in the paintings. In painting in wavelengths she has found her own language and symbolism based on science – a way of conveying the experience of nature and our deep-seated relationship with it.

Lampenius’ works occupy the middle ground between figurative and abstract. The themes of memory and time dealt with in her previous production are taken deeper in the Earthbound exhibition. On this occasion, she delves into our archaic, collective memory and into deep time, which is felt as a slow movement in the Earth’s sediments and in the irregular surfaces of rocks.

Heidi Lampenius (b. 1977) graduated from the Finnish Academy of Fine Arts in 2011. She has subsequently participated in numerous group exhibitions in Finland and internationally, e.g. in Sweden, France, Italy, Singapore, Greece and Iceland. Lampenius’ works are represented in such public collections as Museum of Contemporary Art Kiasma, EMMA Espoo Museum of Modern Art, Aine Art Museum, the Jenny and Antti Wihuri Foundation Collection and the Swedish Region Gävleborg’s public art collection.

Helsinki Contemporary

Tue 02 Nov 2021 12:00 – 18:00

-17–-12°C

few clouds

Address:
Bulevardi 10,
00120 Helsinki