Helsinki

Iona Roisin: Compliance

Iona Roisin: Compliance

Forum Box

Jun

16

Wed

12:00 – 17:00

-2–0°C

clear sky

FI / SV / ENG

Compliance, 2020
Liikkuva kuva, 14:40 min
Kuvaus, käsikirjoitus ja editointi: Iona Roisin
Hydrofoniäänitykset: Daniel Clark

Compliance on runollinen tutkielma trauman jälkikaiusta läpi vuosien. Ääni puhuu, toisinaan laulaa, toisinaan ei onnistu sanomaan. Se yrittää puuttua niihin kohtiin, joissa erilaiset sekaannukset kohtaavat ja yhdistyvät nivelletyssä ketjussa tai veden väreilynä. Kun traumaattinen tapahtuma itsessään ei ole keskustelun ytimessä, seuraukset saavat tilaa. Tässä työssä veden avulla voidaan nähdä läpi aikojen: peilit ja ikkunat, kuten myös aukot ja tyhjät kohdat. Eräänlainen portaali, jossa kehollisia todisteita tarkastellaan. Ääni tuottaa merkityksiä, se kartoittaa ja purkaa, se katsoo toiveikkaasti kohti teini-ikäisiä, esikaupunkeja, Keski-Englantia, queer- tulevaisuuksia, kohti parantumista.

Iona Roisin (s. 1989) on brittiläinen, Helsingissä toimiva taiteilija. Liikkuvan kuvan ja tekstin parissa työskentelevä taiteilija on kiinnostunut vaikeuksista, läheisyydestä, epäonnistumisesta ja kielen puutteellisuudesta. Hänen teoksiaan on esitetty Lontoossa, Berliinissä, Zagrebissa, Soulissa, Leidenissä, Brestissä, Pietarissa ja Tallinnassa. Hänen kirjoituksiaan on julkaistu ja tullaan julkaisemaan Fourteen Poemsissa (UK), Astrassa ja Zelda Magissa.

Teos esillä Mediaboxissa gallerian aukioloaikoina ti – su klo 12 – 17. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Jos haluat nähdä teoksen englanninkielisillä tekstityksillä, ota yhteyttä taiteilijaan: ionaroisin(at)gmail.com

SV

Compliance, 2020
Rörlig bild, 14:40 min
Filming, manus, edit: Iona Roisin
Hydrofoninspelningar: Daniel Clark

CCompliance är en poetisk undersökning av hur trauma ekar genom tid. En röst talar, ibland sjunger den, ibland lyckas den inte tala. Den försöker ta sig an olika punkter i vilka olika förvirringar möts och knyter samman i en distinkt kedja eller krusning. När en diskussion om trauma inte är koncentrerad på anledningen kan efterdyningarna bli synliga. Här får vattnet bära en återblick genom tid, speglar och fönster, genom mellanrum och tomma fläckar. Som en slags portal genom vilken kroppsliga bevis materialiseras. Rösten är sansad, den kartlägger och granskar, den ser till tonåringar, till förorter, till mellersta England, till queera framtider, till läkande.

Iona Roisin (f. 1989) är en brittisk konstnär baserad i Helsingfors. Hon arbetar med rörlig bild och text, i sin praktik intresserar hon sig för svårigheter, intimitet, misslyckanden och språkets ineffektivitet.

Roisins videoverk har visats i London, Helsingfors, Zagreb, Seoul, Leiden, Brest, St. Petersburg och Tallinn. Hon är publicerad och kommer publiceras i Fourteen Poems (UK), Astra (FIN) och Zelda Mag (FIN)

Verket visas på Mediabox under galleriets öppettider ti – sön kl 12 – 17. Fritt inträde, välkommen!

Om du vill se verket med engelska undertexter var god och maila ionaroisin(at)gmail.com

ENG

Compliance, 2020
Moving image, 00:14:40
Filmed, written, edited: Iona Roisin
Hydrophone recordings: Daniel Clark

Compliance is a poetic examination of how trauma reverberates through the years. A voice speaks, sometimes sings, sometimes fails to say. It is trying to address the points at which various confusions meet and link, in an articulated chain, or a ripple. When a discussion of trauma isn’t centred on its origin, the aftermath can play out. Here, the water facilitates a looking across time, mirrors and windows, as well as gaps and blank spots. A sort of portal, upon which bodily evidence materialises. The voice is sense-making, it maps and unpicks, it looks to teenagers, to suburbia, to middle England, to queer futures, to healing.

Iona Roisin (b.1989) is a British artist based in Helsinki. Working across moving image and text, her practice is interested in difficulty, intimacy, failure and the insufficiency of language.
Roisin’s video works have been screened in London, Helsinki, Zagreb, Seoul, Leiden, Brest, St. Petersburg and Tallinn. Her writing is published or forthcoming in Fourteen Poems (UK), Astra (FI), Zelda Mag (FI).

Compliance is on display in Mediabox during the gallery's opening hours Tue – Sun noon – 5pm. Free entrance, welcome! If you would like to view this work with English language captions please contact ionaroisin(at)gmail.com

Forum Box

Wed 16 Jun 2021 12:00 – 17:00

-2–0°C

clear sky

Address:
Ruoholahdenranta 3a / PL316,
00180 Helsinki