Helsinki

Johanna Ilvessalo: Katkennut uni

Johanna Ilvessalo: Katkennut uni

Galleria Sculptor

Apr

25

Sun

12:00 – 16:00

-5–-3°C

broken clouds

Johanna Ilvessalo:
KATKENNUT UNI
2.–25.4.2021

Johanna Ilvessalon näyttely Katkennut uni nähdään Galleria Sculptorissa 2.–25.4.2021.
Näyttely avautuu ilman avajaistilaisuutta lauantaina 3.4. klo 12–16 – lämpimästi tervetuloa!
Taiteilija on tavattavissa gallerialla sunnuntaina 18.4. klo 14–16.
Galleria Sculptorin studiotilassa nähdään samanaikaisesti Riitta Kopran näyttely.
Galleria on avoinna ti–pe 12–17 ja la–su 12–16. Turvallisen vierailun takaamiseksi galleriatilassa voi vierailla samanaikaisesti 5 henkilöä kerrallaan. Mikäli syntyy ruuhkaa, porrastamme vieraiden sisääntuloa. Edellytämme kasvomaskin käyttöä gallerian tiloissa.
//
Johanna Ilvessalo´s exhibition Interrupted Dream opens on Saturday 3 April without an opening reception – warmly welcome!
The artist will be present at the gallery on Sunday 18 April at 2–4pm.
In order to ensure a safe gallery visit, we will regulate the number of visitors inside the gallery. Max 5 visitors are allowed in the gallery space at the same time. We require visitors to use face masks.
_
Näyttelyn tilaa rajaavat lasilevyt, veden liike sekä ruostumaton teräs. Olen kiinnostunut tilasta ja sen muokkaamisesta valon, varjon ja heijastumien avulla. Pelkistän ja karsin elementtejä, jotta jäljelle jäisi vain olennainen.
Valitsen teoksiini moniaistisia ja keskenään vastakohtaisia materiaaleja. Materiaalivalinnoilla pyrin tuomaan esille eri mielikuvia ja yhteyksiä suhteessa teosten sisältöön. Lasi on materiaalina kova ja heijastava, mutta samanaikaisesti myös särkyvää, ja rikkoutuneena jopa kipua tuottavaa.
Tilallisissa veistoksissani ollaan unen ja valvetilan rajamailla. Lasi etäännyttää katsojan kohteesta, jonka ääriviivat ovat muuttuneet vähemmän tunnistettavaksi. Jotain on katoamassa, jotain mistä ei saada enää kiinni.
Teoksessa Jäätynyt muisto, lasinen keinu on ripustettu korkealle katon rajaan ikään kuin trapetsiksi. Kengät ovat pudonneet jalasta ja jääneet jäätyneen veden alle. Ohut säie yhdistää kengät ja keinun, jää eristää muiston. Handle with care -teoksessa vesiverho luo rajan tämän hetken ja toisaalla olevan puolen välille, jossa sukellamme muistojen ja unien sameisiin vesiin. Vesiverho toimii ikään kuin suojana muutoksen tiloissa.
Sänky on paikka, johon mennään turvaan ja sen pitää olla kestävä, jotta siinä on hyvä olla. Teoksessa Katkennut uni metallinen sänky on romahtamaisillaan, jolloin levollinen uni on mahdotonta. Tunnelma on epävarma, jotain uhkaavaa on tapahtunut tai tapahtumassa.
Teokseni pohtivat yksilön kautta havainnon, muistin sekä koettujen tunteiden tiloja. Mikäli jaamme samaa todellisuutta, kokemuksemme muuttuvat yhteisiksi. Näkyväksi tuleminen, kokemusten jakaminen ja kohtaaminen ovat perustarpeitamme. Ihminen on tehty elämään itsensä kanssa ja yhteydessä toisiin.
Johanna Ilvessalo (s. 1964) asuu ja työskentelee Helsingissä. Ilvessalo opiskeli Taidekoulu Maassa vuosina 1986–1990 ja Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 1998–2002. Taiteen maisteriksi hän valmistui Kuvataideakatemiasta, kuvanveiston osastolta vuonna 2012.
Ilvessalo on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä, joista viimeisimmän Galleria Beckersissä, Jyväskylässä vuonna 2020. Yhteisnäyttelyihin Ilvessalo on osallistunut vuodesta 1990 lähtien. Viimeisin ulkomaan näyttely oli Tarton taidehallissa vuonna 2019 ja viimeisin yhteisnäyttely kotimaassa oli Keravan Taidemuseo Sinkassa vuonna 2020.
Vuonna 2008 William Thuring-palkinnolla palkitun Ilvessalon teoksia on useiden säätiöiden ja museoiden, kuten Nykytaiteen museo Kiasman, Espoon modernin taiteen museo EMMA:n ja Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmissa. Ilvessalon julkisia teoksia on nähtävillä muun muassa Vantaan Jokiuoman puistossa ja ulkomailla Vilnassa, Latviassa.
Kiitos Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.
Kuva: Pekka Tamminen
- - -
Johanna Ilvessalo
INTERRUPTED DREAM
2.–25.4.2021
The exhibition space is outlined by sheets of glass, movement of water and stainless steel. I’m interest in space and in the means of shaping it with light, shadows and reflections. I compress and cut out elements in order to be left with only the essential.
I choose multisensory and opposite materials for my work. By choosing materials I try to convey different visions and associations related to the content of my artwork. Glass as a material is hard and reflective yet very fragile. When broken, glass turns into something that can cause pain.
My spatial sculptures concern the transitional state between sleep and wakefulness. Glass alienates the observer from the object, of which outlines have become less recognizable. Something, that no longer can be caught, is disappearing.
In Frozen Memory, a glass chair is hung high, close to the ceiling almost like a trapeze. The shoes, fallen from the feet are left under frozen water. Thin thread connects the shoes and the swing, the ice isolates the memory. In Handle with care the curtain of water creates a limit between the present and the elsewhere, in which lies the opaque waters of dreams and memories. The curtain of water acts as a protection in the space of change.
Bed is the place where to go for safety, and it has to be durable in order to offer comfort.
In Interrupted Dream, the metallic bed is near collapsing and tranquility of sleep becomes impossible. The atmosphere is unsettled, something sinister happened or is about to happen.
My pieces contemplate the states of perception, memory and emotional experiences through individuals. If we share the same reality, our experiences become collective. Becoming visible, sharing experiences and coming together are basic needs. Humankind is destined to live with oneself and in connection to others.
Johanna Ilvessalo (b. 1964) lives and works in Helsinki. Ilvessalo studied in Taidekoulu Maa between 1986-1990 and in University of Art and Design Helsinki between 1998-2002. In 2012 she graduated from the Academy of Fine Arts in Helsinki.
Johanna Ilvessalo has held many solo exhibitions, of which the last one in Gallery Beckers, Jyväskylä, 2020. Ilvessalo has participated in group exhibitions since 1990. The last exhibition abroad was in Tartu Art House in 2019 and the last group exhibition in Finland, in Art and Museum Centre Sinkka, Kerava, 2020.
In 2008 Ilvessalo was awarded the William Thuring prize. Many foundations and museum, such as Museum of Contemporary Art Kiasma, EMMA Espoo Museum of Modern Art and Vantaa Art Museum Artsi hold Ilvessalo’s works in their collections. Public art by Ilvessalo can be discovered in Jokiuoma park, Vantaa and abroad Vilnius, Lithuania.
Thanks to Finnish Cultural Foundation and Arts Promotion Centre Finland.
Image: Pekka Tamminen
_
TIEDOKSI KÄVIJÖILLE:
Noudatathan hyvää käsihygieniaa: tule galleriaan puhtain käsin ja käytä käsidesiä. Pyydämme näyttelyvieraita huomioimaan riittävän turvavälin muihin vierailijoihin ja henkilökuntaan vierailun aikana. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Jos tunnet olosi sairaaksi, jätäthän vierailun toiseen kertaan.
INFORMATION ON THE VISIT:
Please, pay attention to good hand hygiene when visiting the gallery and use hand sanitizer. Visitors are kindly requested to note a safe distance to other visitors and our staff. We recommend the visitors to use face masks. If you are feeling ill, please postpone your visit.

Galleria Sculptor

Sun 25 Apr 2021 12:00 – 16:00

-5–-3°C

broken clouds

Address:
Eteläranta 12,
00130 Helsinki