Helsinki

Maija Annikki Savolainen: /d a t a c e n t r e

Maija Annikki Savolainen: /d a t a c e n t r e

Bioart Society

Feb

14

Sun

12:00 – 16:00

5–7°C

broken clouds

Maija Annikki Savolainen: /d a t a c e n t r e
In collaboration with curator Yvonne Billimore and media artist Otso Havanto
13 Jan — 20 Feb 2021
SOLU Space, Luotsikatu 13, Helsinki
Wed–Sat 12–16h or by appointment

/d a t a c e n t r e by artist Maija Annikki Savolainen is an exhibition shifting through time. Mirroring the format of a residency, the exhibition performs as a site for ongoing research, material experimentation and knowledge transmission. Throughout the duration of the show, Savolainen will continue to work with the exhibition’s components, developing new constellations of text, photographs and materials such as glass, quartz stones and geopolymers made of municipal waste incineration slag.Through fusing and re-configuring these materials Savolainen asks, what kind of fossils will digital pictures leave behind?

Whilst drawing on Savolainen’s long term research about photographic gesture and transmission of knowledge through light, the exhibition reflects on a residency undertaken in rural Scotland in 2019: North AiR: Expanding Entanglements. Responding to the sites and surroundings of northern Scotland Savolainen was magnetised by the geological formations and high concentration of stone circles in these areas.

/d a t a c e n t r e presents stone circles as ancient data centres: sites for the gathering, processing and distributing knowledge. Savolainen explores quartz stone as a connecting material which bonds together the sites of Tomnaverie, a neolithic stone circle in Aberdeenshire, and SOLU, a contemporary art gallery in Helsinki. It is speculated that crushed quartz, found around stone circles, was once connecting people to the moon and stars in neolithic times. Today, silicon made of ultra-pure quartz is known for its semiconducting properties and is the material foundation for our wireless communication infrastructure. Over time and space the function of the mineral remains the same, connecting us through the skies.

Over the course of the exhibition a sequence of reading circles will be held in SOLU to generate energy, knowledge transmission and speculative enquiry around the work. These miniature rituals invite a series of guests from a range of disciplines to present texts which can be collectively read and discussed. There will be four reading circles in the series, the first will be hosted by curator Yvonne Billimore on Thursday 3th December 18-20h. Originally planned to take place within the exhibition at SOLU, the reading circles will now be held as online events over zoom.

/d a t a c e n t r e has been curated in collaboration with Yvonne Billimore who previously worked at the Scottish Sculpture Workshop. Although her time there did not align with Savolainen’s residency, their shared interest in the location’s matters and materials have been the foundations for this collaboration.

The exhibition's video projections are realized in collaboration with Otso Havanto, a multidisciplinary new media artist and maker.

The exhibition is supported by Taike, X-glass Oy, Betolar Oy and Helsinki Region Environmental Services Authority HSY

- -

Maija Annikki Savolainen is a visual artist working with photography, text, stones and green plants. She gained her Master of Arts in Photography from Aalto University in 2014. With a background studying biology, her work tends to combine natural sciences and art in a distinctive way. Photographic gestures and light induced communication technologies are in the core of her practices. Her works have been on exhibition widely in Finland and abroad, most recently in the Transeurope -platform in Museum of Photography in Helsinki and Athens. She has published a monograph with a title When the Sense of Belonging is Bound to a System of Movement in 2014 by Kehrer Verlag. Alongside her own practice she has been working in various collaborations: One Picture Manifesto, Kinship photo, Trojan Horse Summer School and Maanantai-collective. www.maijasavolainen.com

-

Yvonne Billimore is an artist-curator, currently working as associate programme curator at Frame Contemporary Art Finland. Previously she worked at Scottish Sculpture Workshop in rural Aberdeenshire, where she developed and produced a programme of residencies, projects, workshops and public events. Her work facilitates situations for collective learning, exchange and experiences with particular attention given to feminist and ecological practices. She is currently exploring Feminist Collective Research Practices, with research performed through a range of approaches including archival research, workshops, reading groups, correspondence, writing and an open call for responses: fcrp.cargo.site.

-

Otso Havanto is a multidisciplinary new media artist and maker. Havanto works with experimental media and his works range from interactive installations to educational workshops exploring creative and expressive possibilities of both new and obsolete technologies. His installations have been displayed in multiple group exhibitions and Havanto's sound design and experimental visuals have accompanied theater plays, performances, and concerts. Havanto holds an MSc degree and is soon graduating as a Master of Arts from Aalto University's Media Lab.

-

https://bioartsociety.fi/activities/maija-annikki-savolainen-slash-d-a-t-a-c-e-n-t-r-e

- - - - - -

Maija Annikki Savolainen: /d a t a c e n t r e
Yhteistyössä kuraattori Yvonne Billimoren ja mediataiteilija Otso Havanton kanssa
13.1–20.2.2021
SOLU-tila, Luotsikatu 13, Helsinki
Avoinna ke–la klo 12–16 tai sopimuksen mukaan

Maija Annikki Savolaisen /d a t a c e n t r e muuttaa muotoaan. Biotaiteen seuran SOLU-tilaan avautuva näyttely toimii taitelijaresidenssin tavoin: se tarjoaa alustan tutkimukselle, erilaisille materiaalikokeiluille sekä tiedon välittämiselle. Näyttelyn aikana Savolainen työstää uusia kokonaisuuksia tekstistä, valokuvista sekä erilaisista materiaaleista kuten lasista, kvartsikivestä ja sekajätteen polttokuonasta valmistetusta geopolymeerista. Näitä materiaaleja yhdistelemällä ja uudelleen järjestelemällä hän haluaa herättää kysymyksiä siitä, millaisia fossiileja digitaaliset kuvat jättävät jälkeensä.

Näyttely ammentaa Savolaisen pitkäaikaisesta, valokuvauksen elettä ja tiedon välittämistä koskevasta tutkimuksesta sekä residenssijaksosta, jonka hän vietti Skotlannin maaseudulla vuonna 2019. North AiR: Expanding Entanglements -residenssinsä aikana Savolainen tutustui Pohjois-Skotlantiin ja lumoutui alueen geologisista muodostelmista sekä siellä sijaitsevista lukuisista kivikehistä.

/d a t a c e n t r e esittää kivikehät muinaisina palvelinkeskuksina – paikkoina, jotka on omistettu tiedon keräämiselle, prosessoinnille ja välittämiselle. Savolainen tutkii kvartsikiveä materiaalina, joka luo yhteyden Aberdeenissa sijaitsevan Tomnaverien neoliittisen kivikehän ja helsinkiläisen taidetila SOLUn välille. On arveltu, että kivikehien ympäristöistä löytynyttä murskattua kvartsia käytettiin neoliittisella ajalla luomaan yhteyksiä ihmisten sekä kuun ja tähtien välille. Nykyään ultrapuhtaasta kvartsista valmistettava pii tunnetaan puolijohteena, joka on langattoman viestinnän aineellinen perusta. Halki aikojen ja paikkojen mineraalin tehtävä on siis pysynyt entisellään: se yhdistää meidät taivaiden kautta.

Näyttelyn aikana SOLU-tilassa järjestetään sarja lukupiirejä, joiden tavoitteena on synnyttää energiaa sekä innostaa tiedonvaihtoon ja spekulaatioon näyttelyn teemojen ympärillä. Nämä pienimuotoiset rituaalit kutsuvat eri alojen asiantuntijoita esittelemään tekstejä, joihin syvennytään tapaamisissa yhdessä. Lukupiirejä järjestetään neljä, joista ensimmäistä johtaa kuraattori Yvonne Billimore torstaina 3.12. klo 18–20. Lukupiirit ovat yleisölle avoimia; kuhunkin mahtuu kahdeksan osallistujaa. Lukupiirin tarkemmat tiedot ja varausohjeet julkaistaan myöhemmin. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen lukupiirit pidetään zoom-videoyhteyden välityksellä.

/d a t a c e n t r e -näyttely on kuratoitu yhteistyössä Yvonne Billimoren kanssa. BIllimore on työskennellyt aiemmin Scottish Sculpture Workshopissa, joka on yksi North AiR: Expanding Entanglements -residenssin kumppaneista. Billimore ja Savolainen eivät tavanneet Skotlannissa, mutta heidän yhteinen kiinnostuksensa alueeseen ja sen materiaaleihin on toiminut perustana yhteistyölle.

Näyttelyn videoteokset on toteutettu yhteistyössä mediataiteilija Otso Havanton kanssa.

Näyttelyä tukevat Taike, X-glass Oy, Betolar Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

- -

Maija Annikki Savolainen on kuvataiteilija, joka työskentelee valokuvauksen, tekstin, kivien ja viherkasvien parissa. Hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta, valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2014. Aiemmalta koulutukseltaan Savolainen on luonnontieteiden kandidaatti, ja hänen työskentelylleen on tyypillistä yhdistää luonnontieteitä ja taiteita omaperäisellä tavalla. Savolaisen työskentelyn ytimessä ovat valokuvauksen ele ja valoon perustuvat viestintäteknologiat. Hänen töitään on ollut esillä useissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, viimeisimpänä Transeurope-hankkeen kautta valokuvataiteen museoissa Helsingissä ja Ateenassa. Savolainen julkaisi When the Sense of Belonging is Bound to a System of Movement -monografian vuonna 2014 Kehrer Verlagin kustantamana. Oman taiteellisen työskentelynsä ohella hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa One Picture Manifeston, Kinship photon, Trojan Horse Summer Schoolin ja Maanantai Kollektiivin kanssa. https://maijasavolainen.com

-

Yvonne Billimore on taiteilija ja kuraattori, joka toimii tällä hetkellä avustavana ohjelmakoordinaattorina Frame Contemporary Art Finlandissa. Billimore työskenteli aiemmin Scottish Sculpture Workshopissa Aberdeenshiren maaseudulla, missä hän kehitti ja tuotti residenssejä, projekteja, työpajoja ja julkisia tapahtumia käsittävän ohjelman. Billimoren työskentelee luodakseen mahdollisuuksia kollektiiviselle oppimiselle, vaihdolle ja kokemuksille painottaen feministisiä ja ekologisia työskentelytapoja. Tällä hetkellä hän toimii Feminist Collective Research Practices -projektissa, johon sisältyy arkistotutkimusta, työpajoja, lukupiirejä, kirjeenvaihtoa, kirjoittamista sekä avoin kutsu yhteistyöhön: https://fcrp.cargo.site.

-

Otso Havanto on kokeellisen median parissa työskentelejä mediataiteilija ja värkkääjä. Havanton teokset vaihtelevat interaktiivisista installaatioista opetustyöpajoihin, joissa tutkitaan sekä uuden että vanhentuneen tekniikan luovia ja ilmaisullisia mahdollisuuksia. Hänen installaationsa ovat olleet esillä useissa ryhmänäyttelyissä, ja Havanton äänisuunnittelu ja visuaalit ovat olleet osa teatterinäytöksiä, performansseja ja konsertteja. Havantolla on DI-tutkinto ja hän valmistuu pian taiteiden maisteriksi Aalto-yliopiston medialaboratoriosta.

-

https://bioartsociety.fi/activities/maija-annikki-savolainen-slash-d-a-t-a-c-e-n-t-r-e

- -

Photo / kuva: Maija Annikki Savolainen

Bioart Society

Sun 14 Feb 2021 12:00 – 16:00

5–7°C

broken clouds

Address:
Luotsikatu 13,
00160 Helsinki