Helsinki

Mediabox: Ewa Górzna & Katarzyna Miron – Surround

Mediabox: Ewa Górzna & Katarzyna Miron – Surround

Forum Box

Nov

12

Fri

12:00 – 17:00

-18–-12°C

clear sky

FI / ENG / SVE
Forum Boxin Mediabox-tilassa 12.11.–5.12.2021:
Ewa Górzna & Katarzyna Miron – SURROUND
Surround on lyhytelokuva, joka pohtii ihmisen ja luonnon suhdetta sekä rinnakkaiseloamme muiden lajien kanssa.
Se on taiteellinen yritys haastaa tyypillisesti ihmislähtöistä suhdetta ihmisen ja villieläimen välillä rakentamalla eläinkeskeistä tarinankerrontaa sekä korostamalla eläimen läsnäoloa ja näkökulmaa.
Teos yhdistää luontodokumentaarista materiaalia laajennettuun kerronnalliseen äänimaisemaan, jossa erilaiset tarinat kietoutuvat yhteen ja resonoivat paljastaen näytön ulkopuolisia tapahtumia ei-inhimillisten päähenkilöiden ympärillä.
Ewa Górzna ja Katarzyna Miron ovat molemmat suorittaneet kuvataiteen maisterin tutkinnon Nicolaus Copernicus -yliopistossa Toruńissa Puolassa ja Suomen Kuvataideakatemiassa Helsingissä. He työskentelevät pääasiassa liikkuvan kuvan kentällä. Heidän videoitaan ja videoinstallaatioitaan on esitetty erilaisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, sekä esitetty lukuisilla kansainvälisillä elokuva- ja videofestivaaleilla. Molemmat taiteilijat asuvat ja työskentelevät tällä hetkellä Helsingissä.
Galleria avoinna ti–su klo 12–17. Vapaa pääsy!
Pysytään terveinä: käytäthän kasvomaskia ja pidäthän etäisyyttä muihin kävijöihimme sekä henkilökuntaamme, kiitos!
Lämpimästi tervetuloa!

ENG
At Forum Box's Mediabox: 12.11.–5.12.2021:
Ewa Górzna & Katarzyna Miron – SURROUND
Surround is a short film reflecting on the relationship between human and nature and our coexistence with other species. It is an artistic attempt to challenge the typically human oriented relationship between a man and a wild animal by constructing an animal-focused story-telling and emphasizing animal presence and viewpoint.
The work combines nature documentary footage with expanded narrative soundscape where various sonic stories intertwine and resonate revealing the off-screen events happening around the non-human protagonists.
Ewa Górzna and Katarzyna Miron both have a Master of Fine Arts degree from Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland and the Finnish Academy of Fine Arts in Helsinki. They work mainly in the field of moving image. Their videos and video installations have been shown at various solo and group exhibitions in Finland and abroad and screened on numerous international film and video festivals. Both artists currently live and work in Helsinki.
The gallery is open Tue–Sun noon–5pm. Free entrance!
Let's stay healthy: please wear a face mask and keep a distance to other visitors and our staff. Thank you!
Welcome to Forum Box!

SV
På Forum Boxs Mediabox: 12.11.–5.12.2021:
Ewa Górzna & Katarzyna Miron – SURROUND
Surround är en kortfilm som reflekterar över förhållandet mellan människa och natur och vår samexistens med andra arter.
Det är ett konstnärligt försök att utmana det typiskt mänskligt orienterade förhållandet mellan en människa och ett vilt djur genom att konstruera ett djurfokuserat berättande och betona djurens närvaro och synvinkel.
Verket kombinerar naturdokumentärfilm med utökat berättande ljudlandskap där olika soniska berättelser flätas samman och resonerar och avslöjar händelserna utanför skärmen som händer runt de icke-mänskliga protagonisterna.
Ewa Górzna och Katarzyna Miron har båda tagit Master of Fine Arts -examen från Nicolaus Copernicus University i Toruń, Polen, och Finska Konsthögskolan i Helsingfors. De arbetar främst inom fältet av rörlig bild. Deras videor och videoinstallationer har visats på olika separat- och grupputställningar i Finland och utomlands och visats på ett flertal internationella film- och videofestivaler. Båda konstnärerna bor och arbetar för närvarande i Helsingfors.
Utställningen är öppet ti-sön 12-17. Fritt inträde, välkommen!
Vänligen bär en ansiktsmask och håll tillräckling avständ till andra besökare och vår personal. Tack och välkommen till Forum Box!

 

Forum Box

Fri 12 Nov 2021 12:00 – 17:00

-18–-12°C

clear sky