Helsinki

Mickael Vis: To Dance with the Devil

Mickael Vis: To Dance with the Devil

Kosminen

Feb

19

Fri

14:00 – 18:00

-2–0°C

clear sky

ENG

Mickael Vis
To Dance with the Devil
4.2.-7.3.

In 1999, my mother Catherine died of AIDS.
Up until the very end she fought with – and against – life itself with a ferocious intensity.

At the age of 16 my mother had a firstborn son, Sébastien. Their relationship was tumultuous. She introduced him to drugs, and as he grew up he turned into a hurricane of violence.

In adult age, my mother fell in love with her own father.

I am the son of this forbidden union.

To Dance with the Devil is a body of work about a mother and about the definition of family. Artist Mickael Vis traces personal narratives and creates new contexts and insights as he combines his own photographic work with family archives and official documents. The result is a slow unfurling of a twisted story in which the existence of normality within abnormality becomes a central theme. Switching between a variety of visual material and different points in time, Vis examines the concept of marginalisation from within as well as from a distance.

Mickael Vis (b. 1989) is a French photographer living and working between Helsinki and Paris. He studied photography and worked as an assistant at Magnum Photos in France before moving to Finland in 2016, and has since combined personal projects with commissions. His monograph To Dance with the Devil will be published in 2021.

Kosminen is open Thu-Fri 14-18 and Sat-Sun 12-16. We provide hand sanitation and recommend using a mask inside. Limited amount of five visitors at the same time. At this moment Kosminen is not hosting any vernissages.

___

FIN

Mickael Vis
To Dance with the Devil
4.2.-7.3.

Äitini Catherine kuoli aidsiin vuonna 1999.
Viimeiseen hetkeensä asti hän taisteli kiihkeästi elämää vastaan.

Kuusitoistavuotiaana äitini synnytti esikoispoikansa Sébastienin. Heidän suhteensa oli myrskyisä - Sébastien löysi äidin kautta huumeet ja varttuessaan syöksyi väkivallan kierteeseen.

Aikuisiässä äitini rakastui omaan isäänsä.

Olen tästä kielletystä liitosta syntynyt poika.

To Dance with the Devil on kertomus eräästä äidistä sekä perheen määritelmästä. Taiteilija Mickael Vis jäljittää henkilökohtaista narratiivia yhdistämällä omia valokuviaan perhearkistoonsa sekä virallisiin asiakirjoihin, luoden siten uusia konteksteja ja oivalluksia. Tuloksena on hitaasti avautuva kieroutunut tarina, jossa normaalius poikkeavuuden sisällä nousee keskeiseksi teemaksi. Eri visuaalisia elementtejä ja aikakausia yhdistelemällä Vis tutkii syrjäytymisen käsitettä sekä sisältä- että ulkoapäin.

Mickael Vis (s. 1989) on ranskalainen valokuvaaja, joka asuu ja työskentelee sekä Helsingissä että Pariisissa. Hän opiskeli valokuvausta ja työskenteli assistenttina Ranskan Magnum Photossa ennen kuin muutti Suomeen vuonna 2016. Sittemmin hän on työskennellyt sekä henkilökohtaisten projektien että tilaustöiden parissa, näitä toisinaan yhdistellen. Hänen valokuvakirjansa To Dance with the Devil julkaistaan ​​vuonna 2021.

Kosminen on auki to-pe 14-18 ja la-su 12-16. Tarjoamme vierailijoille käsidesiä ja suosittelemme maskin käyttöä sisätiloissa. Otamme parhaillaan sisään viisi ihmistä kerrallaan. Nykyisen tilanteen vuoksi Kosmisella ei järjestetä tällä hetkellä avajaisia.

___

SWE

Mickael Vis
Att dansa med djävulen
4.2.-7.3.

Min mamma Catherine dog år 1999 i sviterna av AIDS.
In i det sista utkämpade hon en våldsamt häftig kamp med, och mot, livet självt.

Vid sexton års ålder födde mamma sitt första barn, Sébastien. Deras förhållande var tumultartat – hon introducerade honom till droger och han växte upp till att bli ett våldsamt yrväder.

I vuxen ålder blev min mamma förälskad i sin egen far.
Jag är sonen som föddes ur deras förbjudna union.

Att dansa med djävulen handlar om en mor, och om vad begreppet familj egentligen innebär. Genom att kombinera sina egna fotografiska verk med bilder och dokument ur sitt familjearkiv skapar konstnären Mickael Vis nya insiktsfulla sammanhang och därmed även greppbara narrativ. I skildringen av Vis familjehistoria är förekomsten av barnets känsla av normalitet även i en onormal och avvikande situation ett centralt tema. Genom att utnyttja en mångfald av visuellt material och göra nedslag i olika tidpunkter granskar Vis marginalisering på så väl tryggt avstånd som även inifrån, från dess själva kärna.

Mickael Vis (f. 1989) är en fransk fotograf och konstnär som bor och arbetar i Helsingfors och i Paris. Han har studerat fotografi och jobbat som assistent vid Magnum Photos i Frankrike före han år 2016 flyttade till Finland. Hans monografi Att dansa med djävulen utkommer senare i år.

Kosminen håller öppet to-fre 14-18 och lö-sön 12-16. Vi tillhandahåller handsprit och rekommenderar användning av ansiktsmask i våra lokaler. Den tillåtna mängden besökare är begränsad till fem personer åt gången. För närvarande hålls inga vernissage.

Kosminen

Fri 19 Feb 2021 14:00 – 18:00

-2–0°C

clear sky