Helsinki

Mustarinda: Tuning difference – island, bats and making sense

Mustarinda: Tuning difference – island, bats and making sense

Vallisaari

Jul

21

Wed

15:00 – 17:30

-2–0°C

clear sky

The Mustarinda Association is a group of artists and researchers, whose goal is to promote the ecological rebuilding of society, the diversity of culture and nature, and the connection between art and science.

During July, they will organize a total of 5 workshops. The workshops focus on ways of making spatial sense of our surroundings, approaching the island of Vallisaari as a home for various bat communities, and exploring their abilities to orientate through sound. The workshops enquire how does the island appear as a shared habitat, when the participants tune into its more-than-human lifeforms.

The tuning process will manifest through a variety of sense making exercises, where the participants will be asked to engage in ways of paying attention to the different forms of communication that inhabit the island, to acknowledge what is readily perceivable and what lies just out of reach.

Sign up now:

17.7. 3 pm: https://bit.ly/3xj016F
18.7. 3 pm: https://bit.ly/3yxrC4o
19.7. 3 pm: https://bit.ly/2UnObtn
20.7. 3 pm: https://bit.ly/3AMDYHM
21.7. 3 pm: https://bit.ly/2UudUAm

***

Mustarinda-seura on taiteilijoiden ja tutkijoiden ryhmittymä, jonka tarkoituksena on edistää yhteiskunnan ekologista jälleenrakennusta, kulttuurin ja luonnon monimuotoisuutta sekä taiteen ja tieteen yhteyttä.

Heinäkuun aikana seura järjestää yhteensä 5 työpajaa. Työpajoissa Vallisaarta tarkastellaan lukuisten lepakkoyhteisöjen kotina ja tutkitaan niiden kykyä suunnistaa äänen avulla. Lisäksi tutkitaan millaisena saaren yhteinen elinympäristö näyttäytyy, kun osallistujat virittäytyvät tarkastelemaan ihmisen sijaan muita elämänmuotoja.

Virittäytymisprosessi koostuu erilaisista havainnointiharjoituksista, joiden avulla osallistujia rohkaistaan kiinnittämään huomiota saarella esiintyviin erilaisiin tapoihin kommunikoida, erottamaan, mikä on helposti havaittavissa ja mikä jää saavuttamattomiin.

Ilmoittaudu nyt:

17.7. klo. 15: https://bit.ly/3AA7DUr
18.7. klo. 15: https://bit.ly/2SWPnng
19.7. klo. 15: https://bit.ly/3jRWYyw
20.7. klo. 15: https://bit.ly/3Azn9Qh
21.7. klo. 15: https://bit.ly/3qPWaeS

Vallisaari

Wed 21 Jul 2021 15:00 – 17:30

-2–0°C

clear sky