Helsinki

nordiSKulptur 3: Ida Brockmann & Anna-Lea Kopperi

nordiSKulptur 3: Ida Brockmann & Anna-Lea Kopperi

Galleria Sculptor

Oct

29

Fri

12:00 – 17:00

-17–-14°C

few clouds

OPENING HOURS

Mon closed
Tue–Fri 12–17
Sat–Sun 12–16

nordiSKulptur 3
Ida Brockmann & Anna-Lea Kopperi
29.10.–21.11.2021
Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaistilaisuuteen torstaina 28.10. klo 17–19!
Tilaisuuden alussa avajaistervehdys Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Suomen Kuvanveistäjäliiton puolesta.
Edellytämme avajaisissa maskin käyttöä. Jätäthän tilaisuuden väliin, jos tunnet olosi kipeäksi.

A warm welcome to the opening reception on Thursday, 28 October, from 5–7 pm!
Welcome words by representatives from the Nordic Culture Point and the Association of Finnish Sculptors.
We require the use of face mask during the event. Please postpone your visit, if you are feeling ill.

Please scroll down for English.
nordiSKulptur 3
Ida Brockmann & Anna-Lea Kopperi
29.10.–21.11.2021
Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Pohjoismainen Kultuuripisteen nelivuotisen pohjoismaista kuvanveistoa esittelevän nordiSKulptur-yhteistyöhankkeen kolmas näyttely tuo yhteen Ida Brockmannin (DE) ja Anna-Lea Kopperin (FI) teoksia. Näyttelyhanke on toteutunut yhteistyössä tanskalaisen taiteilijan ja kuraattorin Peter Holmgårdin kanssa.
Ida Brockmann (s. 1991) asuu ja työskentelee Kööpenhaminassa. Hän on valmistunut taiteen kandidaatiksi Göteburgin Valand Academysta. Hän käyttää taiteessaan erilaisia tekniikoita ja materiaaleja, viimeisimmin mm. keramiikkaa, kiviä ja videota. Brockmann on kiinnostunut aineellisesta kulttuurista ja esineistä, jotka ympyröivät meitä, ja jotka jätämme jälkeemme. Työskentelyssään hän nostaa esille arkipäiväisiin esineisiin linkittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kerrostumia ja pyrkii taiteellaan muokkaamaan esineisiin liittyviä mielikuvia.
”Käden, työkalun ja digitalisaation suhde on näyttelyteoksieni tärkein leikkauspiste. Aistimme ympäristöämme käsiemme kautta. Kun esihistoriallinen ihminen oppi kävelemään ja nousemaan maantasolta, käsistä tuli vapaat. Käsien kanassa ihminen oppi tuottamaan kivityökaluja, joka vuosien kuluessa johti aina uusien ja yhä hienompien sekä edistyneempien työkalujen ja teknologien tuotantoon. Tänään älypuhelin on ensisijainen työkalu suurimmalle osalle ihmisiä. Teoksissani pyrin tutkimaan hyvin läheistä ja konkreettista, jokapäiväistä digitaalista elämää, sen materiaalisuutta ja käsitystämme siitä.”
Anna-Lea Kopperi tekee käsitetaidetta eri välinein. Hän on kansainvälisesti tunnettu ympäristöinstallaatioistaan, julkisista veistoksistaan ja yhteisöteoksistaan. 56. Venetsian Biennaalissa hän toteutti yhteisöllisen ympäristöinstallaation Unelmien saari. Hänen viimeaikaisia näyttelyitään ovat yhteisöteos Lake of Dreams Jerevanissa, Univerkko Didrichsenin taidemuseon veistospuistossa Helsingissä ja peili-installaatiot Room of Angels ja Mirrors of Times Within Light/Inside Glass -näyttelyissä Venetsiassa ja Lissabonissa. Kuvataiteilija opiskeli Suomessa, Ranskassa ja Saksassa valmistuen Düsseldorfin kuvataideakatemiasta 1996.
”Katoavissa teoksissani yhdistän tila-aistimukseni eksistentiaalisiin kysymyksiin kuten elämä ja kuolema, aika ja jatkuvuus. Teoksissani Galleria Sculptorissa sijoitan galleriatilassa uudelleen ja kierrätän materiaaleja kommenteiksi arkkitehtoniseen, ympäristölliseen ja henkiseen tilaan. Sadoin käsintehdyin Muranon peilifragmentein rakennan muotojen ja heijastusten moninaisuuksia ikkunalaudoille ja lattioille. Hämärä studiotila kutsui minua luomaan paikkasidonnaisen installaation erikokoisin peililasein, mustanpuhuvin hiilin ja valkoisin pumpulein. Pienet hengenpelastusvalot, jotka on kierrätetty käytöstä poistetuista hengenpelastusliiveistä, tuovat paristojensa keston ajan valonsa installaatioon kertoen elämän rajallisuudesta. Lasitehtaiden peilijätteistä keräämäni ja järjestämäni peilipalat monistavat jokaisen tilan yksityiskohdan ja tilassa liikkujat kuin filminauha pohtimaan olemassaoloaan tässä ja nyt.”
Näyttelyssä on esillä myös taiteilijoiden yhteisteos, joka käsittelee etäisyydellä ja ajan kuluessa tapahtuvaa kommunikaatiota. Fyysinen lopputulos on toteutettu kummankin taiteilijan yksilöllisin materiaalivalinnoin. Samanaikaisesti käsitteellinen teos tekee näkyväksi heidän välillään olevaa etäisyyttä ja aikaa.
Näyttelyn päärahoittaja on Pohjoismainen kulttuuripiste.
Ida Brockmannin työskentelyä on tukenut Danish Art Foundation. Anna-Lea Kopperin työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

nordiSKulptur 3
Ida Brockmann & Anna-Lea Kopperi
29.10.–21.11.2021
Ida Brockmann’s and Anna-Lea Kopperi’s exhibition is part of the four-year collaborative project between the Association of Finnish Sculptors and Nordic Culture Point that brings forth Nordic sculpture. The 2021 exhibition project is organised in collaboration with Danish artist and curator Peter Holmgård.
Ida Brockmann was born in 1991 and she lives and works in Copenhagen. She graduated as a Bachelor of Arts from the Valand Academy in Gothenburg. Her art consists of various techniques and materials, including most recently ceramics, stones, and videos. Brockmann is interested in material culture and in those objects that surround us and that we leave behind. Her way of working brings to light the cultural and social layers that are linked to everyday objects, and she strives to alter the existing conception of these objects.
“The relation between the hand, the tool, and the digitalization are the focal point in my works for the exhibition. Through our hands, we sense our surroundings. As the prehistoric human learned to walk and rose from the ground, the hands became free. With the hands, the human learned to produce stone tools which led to further production of new tools and technologies which through many thousands of years have become more and more sophisticated and advanced. Today, most people's primary tool is the smartphone. In my works, I aim to explore the very close and concrete digital everyday life, its materiality, and our perception of it.”
Anna-Lea Kopperi works on conceptual art with different medias. She is internationally known for her environmental installations, public sculptures, and participatory works. At the 56th Venice Biennale, she implemented a participatory environmental installation Isle of Dreams. Her recent exhibitions are participatory project Lake of Dreams in Yerevan, Net of Dreams at Didrichsen Art Museum in Helsinki, and mirror installations Room of Angels and Mirrors of Times at Within Light/Inside Glass exhibitions in Venice and Lisbon. The visual artist studied in Finland, France and Germany, and graduated from the Academy of Fine Arts in Düsseldorf in 1996.
”In my ephemeral oeuvre, I combine my perceptions of spaces with existential questions like life and death, time and continuity. In the exhibition at Sculptor, I relocate and recycle materials as comments about the architectural, environmental, and mental space. On the window benches and on the floors, I compose multitudes of forms and reflections with hundreds of handmade mirror fragments from Murano. The dark studio space invited me to create a site-specific installation with different sizes of mirror glasses, black coal, and white cotton. Small life rescue lights recycled from old life-west jackets, illuminate the installation as long as their batteries endure, speaking about the limits of life. The reordered leftovers of mirrors, collected from trashes of glass factories, multiply every detail of the space together with the moving visitors like on a filmstrip to ponder on own existence here and now.”
In the exhibition, Brockmann and Kopperi present also a collaborative work, which deals with communication over distance and time. The physical outcome is made of individual, primary materials of both artists. At the same time, the conceptual work reveals the very space and time in-between them.
The Nordic Culture Point is the main funder of the exhibition.
Ida Brockmann´s work is supported by the Danish Art Foundation. Anna-Lea Kopperi´s work is supported by the Finnish Cultural Foundation.

TIEDOKSI KÄVIJÖILLE:
Noudatathan hyvää käsihygieniaa: tule galleriaan puhtain käsin ja käytä käsidesiä. Pyydämme näyttelyvieraita huomioimaan riittävän turvavälin muihin vierailijoihin ja henkilökuntaan vierailun aikana. Edellytämme kasvomaskin käyttöä. Jos tunnet olosi sairaaksi, jätäthän vierailun toiseen kertaan.
INFORMATION ON THE VISIT:
Please, pay attention to good hand hygiene when visiting the gallery and use hand sanitizer. Visitors are kindly requested to note a safe distance to other visitors and our staff. We require the visitors to use face masks. If you are feeling ill, please postpone your visit.

Galleria Sculptor

Fri 29 Oct 2021 12:00 – 17:00

-17–-14°C

few clouds