Helsinki

Pamela Brandt & Rodrigo Hernández

Pamela Brandt & Rodrigo Hernández

Kohta

Oct

21

Thu

12:00 – 18:00

-17–-14°C

few clouds

𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭:⁣⁣
I begynnelsen⁣⁣
Alussa ⁣⁣
In the Beginning⁣⁣
⁣⁣
𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳:⁣⁣
Petit-Musc⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭𝐢𝐧 ja 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳𝐢𝐧 näyttelyt avautuvat keskiviikkona 20. lokakuuta klo 16–20 taiteilijoiden läsnä ollessa. Lämpimästi tervetuloa!⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
Ensi katsomalta he muodostavat eriparisen kaksikon. 𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭 (Suomi, 1950) on omaperäinen maalari, jonka töitä on harvoin nähty Helsingin ulkopuolella, kun taas 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳 (Meksiko/Portugali, 1983) työskentelee kansainvälisesti, maalauksen ja kuvanveiston rajapinnalla.⁣⁣
⁣⁣
Brandt ammentaa inspiraatioita kosmologiasta, pelien metaforisesta tulkintamahdollisuudesta ja juutalaisesta mystiikasta. Hernándezin polykromaattiset teokset ilmentävät esikoloniaalisen Amerikan ja viime vuosisadan avantgarden esteettisiä ihanteita.⁣⁣
⁣⁣
Brandt haastaa modernismin asettamat rajoitukset maalaukselle, ottamalla uusiokäyttöön 1800-luvun “ajatusrunouden”. Hän ketjuttaa maalattuja ja piirrettyjä kuvia enemmän tai vähemmän narratiiveiksi. Hernándezin taidetta voi lukea “demodernisaation” käsitteen valossa (joka kuuluu “dekolonisaation” käänteisiin). Kuinka modernin kehittäminen pois tavoittelemisen arvoisten tulevaisuuksien tieltä on toteutettavissa?⁣⁣
⁣⁣
Molempien työn keskiössä ovat “perustavanlaatuiset taiteelliset operaatiot”. He ilmaisevat ennen ilmaisematonta ja luovat uusia kuvia, näkyväisen uusia kasvoja.⁣⁣
⁣⁣
𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭 esittelee 17 tempera- ja öljymaalausta alumiinille viritetylle kankaalle ja 26 lyijykynällä ja liituvärillä paperille toteutettua piirustusta otsikolla 𝘈𝘭𝘶𝘴𝘴𝘢 (kaikki vuodelta 2021). Hän on toteuttanut näyttelyyn myös seinämaalauksen nimeltä 𝘏𝘢𝘮𝘮𝘢𝘴𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢𝘢𝘵 (2021). Näyttelyssä on nähtävänä myös 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠 𝐆𝐫𝐨𝐭𝐞𝐧𝐟𝐞𝐥𝐭𝐢𝐧 uusi elokuva 𝘗𝘢𝘮𝘦𝘭𝘢 𝘉𝘳𝘢𝘯𝘥𝘵 𝘢𝘵𝘦𝘭𝘫𝘦𝘦𝘴𝘴𝘢𝘢𝘯 (2021, 16’).⁣⁣
⁣⁣
𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳𝐢𝐥𝐭𝐚 nähdään kaksi uutta teosta, jotka ovat samalla sekä veistoksia että maalauksia. Pahvista, paperimassasta ja öljymaalista rakentuvien töiden otsikot ovat 𝘗𝘦𝘵𝘪𝘵-𝘔𝘶𝘴𝘤 𝟸 ja 𝘗𝘦𝘵𝘪𝘵-𝘔𝘶𝘴𝘤 𝟹 (molemmat 2021). Teosnimet viittaavat myskihirvistä alunperin kerättyyn tuoksuun ja keskiajan Pariisissa sijainneeseen Rue du Petit-Musc -katuun (sen merkitys onkin saattanut olla 𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘮𝘶𝘤𝘦, “pieni turvapaikka”). Hänen piirroksensa 𝘠𝘬𝘴𝘪𝘯ä𝘪𝘯𝘦𝘯 𝘩𝘢𝘩𝘮𝘰 (2014) asettuu näyttelyn ainoana ihmishahmona moninaisten visuaalisten narratiivien yhtymäkohdaksi.⁣⁣
⁣⁣
Hernándezin teosten kuljetuksen on ystävällisesti järjestänyt 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐚 Lissabonista ja 𝐏𝟒𝟐𝟎 Bolognasta.⁣⁣
⁣⁣
Lue lisää näyttelystä https://kohta.fi/exhibition/pamela-brandt-rodrigo-hernandez/
⁣⁣
Varmistaaksemme kutsuvieraiden turvallisuuden rajoitamme tarvittaessa kävijöiden määrää näyttelytilassa. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä vierailun aikana. Jos tunnet olosi sairaaksi, siirräthän käyntisi toiseen kertaan.⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
/// /// ///⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭𝐬 och 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳’ utställningar öppnar onsdagen den 20 oktober kl. 16–20 i konstnärernas närvaro. Varmt välkomna!⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
Vid första påseende kan detta verka vara ett udda par. 𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭 (Finland, 1950) är en egensinnig målare vars verk sällan visas utanför Helsingfors, medan 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳 (Mexiko/Portugal, 1983) arbetar internationellt i skärningspunkterna mellan skulptur och måleri. ⁣⁣
⁣⁣
Brandt återkommer ofta till kosmologi, metaforiska tolkningar av spel och judisk mystik. Estetiken bakom Hernández’ polykroma arbeten har sina rötter i det förkoloniala Amerika och i 1900-talets globala avant-garde.⁣⁣
⁣⁣
Brandt utmanar modernistiska idéer om måleriet genom att återuppliva 1800-talets ”tankediktning”. Hon ordnar målade och tecknade bilder till mer eller mindre linjära berättelser. Hernández’ konst kan läsas genom begreppet ”avmodernisering” (en vidareutveckling av ”avkolonisering”). Hur kan vi ”avutveckla” det moderna för våra lysande framtider?⁣⁣
⁣⁣
Ändå är de båda upptagna av vad som kunde kallas ”konstnärliga basfunktioner”. De artikulerar sådant som tidigare varit oartikulerat och skapar nya bildspråk.⁣⁣
⁣⁣
Under den övergripande titeln 𝘐 𝘣𝘦𝘨𝘺𝘯𝘯𝘦𝘭𝘴𝘦𝘯 ställer 𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭 ut 17 målningar i tempera och olja på duk, uppspända på aluminium (hennes vanliga teknik) och 26 teckningar i blyerts och färgpenna på papper (alla 2021). Hon har även utfört väggmålningen 𝘒𝘶𝘨𝘨𝘩𝘫𝘶𝘭 (2021). 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠 𝐆𝐫𝐨𝐭𝐞𝐧𝐟𝐞𝐥𝐭𝐬 film 𝘗𝘢𝘮𝘦𝘭𝘢 𝘉𝘳𝘢𝘯𝘥𝘵 𝘪 𝘴𝘪𝘯 𝘢𝘵𝘦𝘭𝘫é (2021, 16') visas kontinuerligt i utställningen.⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳 ställer ut två verk som är både skulpturer och målningar. Tekniken är olja på kartong och papier maché och titlarna är 𝘗𝘦𝘵𝘪𝘵-𝘔𝘶𝘴𝘤 𝟸 och 𝘗𝘦𝘵𝘪𝘵-𝘔𝘶𝘴𝘤 𝟹 (båda 2021). En obskyr referens till lukt-ämnet som ursprungligen framställdes ur körtlar från en myskhjorthanne, och också till Rue du Petit-Musc i Paris’ medeltida stadskärna (vars namn dock troligen är en förvrängning av 𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘮𝘶𝘴𝘤, ”lilla tillflykten”).⁣⁣
⁣⁣
Teckningen 𝘚𝘪𝘯𝘨𝘭𝘦 𝘍𝘪𝘨𝘶𝘳𝘦 (2014) är utställningens enda människa i helfigur, och som sådan tycks den ”sammanfoga punkterna” i de andra bildberättelserna. ⁣⁣
⁣⁣
Transporten av Hernández’ verk har vänligen organiserats av 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐫𝐚 i Lissabon och 𝐏𝟒𝟐𝟎 i Bologna.⁣⁣
⁣⁣
Läsa mer om utställningen https://kohta.fi/exhibition/pamela-brandt-rodrigo-hernandez/
⁣⁣
I enlighet med säkerhetsföreskrifterna kontrollerar vi hur många besökare som befinner sig i våra utrymmen. Vi rekommenderar alla besökare att bära munskydd. Om du känner dig sjuk, vänligen besök oss vid ett annat tillfälle.⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
/// /// ///⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭’𝐬 and 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳’𝐬 exhibitions open on Wednesday, 20 October at 4–8pm in the presence of the artists. Very welcome!⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
At a cursory glance, they may seem an odd couple. 𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭 (Finland, 1950) is an idiosyncratic painter whose work is rarely seen outside Helsinki, while 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳 (Mexico/Portugal, 1983) probes the intersections of sculpture on the international scene.⁣⁣
⁣⁣
Brandt repeatedly cites cosmology, metaphorical interpretations of games and Jewish mysticism as sources of inspiration. The aesthetic of Hernández’s polychromous pieces is rooted in pre-colonial America and the twentieth-century global avant-garde.⁣⁣
⁣⁣
Brandt challenges modernist ideas about painting by reviving the 19th-century practice of the ‘thought-poem’. She strings together painted and drawn images into more or less linear narratives. Hernández’s work may be read through the notion of ‘demodernisation’ (a redevelopment of ‘decolonisation’). How can we ‘de-develop’ the modern for bright futures?⁣⁣
⁣⁣
Yet both are concerned with what might be called ‘fundamental artistic operations’. They articulate the previously unarticulated and create new images, new faces of the visual.⁣⁣
⁣⁣
Under the overall title 𝘐𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘉𝘦𝘨𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨, 𝐏𝐚𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐭 exhibits 17 paintings in tempera an oil on canvas, mounted on aluminium (her usual technique) and 26 drawings in pencil and colour pencil on paper (all 2021). She has also executed the wall painting 𝘊𝘰𝘨𝘸𝘩𝘦𝘦𝘭𝘴 (2021). 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠 𝐆𝐫𝐨𝐭𝐞𝐧𝐟𝐞𝐥𝐭’𝐬 film 𝘗𝘢𝘮𝘦𝘭𝘢 𝘉𝘳𝘢𝘯𝘥𝘵 𝘪𝘯 𝘏𝘦𝘳 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰 (2021, 16') is continuously screened in the exhibition. ⁣⁣
⁣⁣
𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐇𝐞𝐫𝐧á𝐧𝐝𝐞𝐳 exhibits two pieces that are both sculptures and paintings. The technique is oil on cardboard and papier-mâché and the titles are 𝘗𝘦𝘵𝘪𝘵-𝘔𝘶𝘴𝘤 𝟸 and 𝘗𝘦𝘵𝘪𝘵-𝘔𝘶𝘴𝘤 𝟹 (both 2021). This is an obscure reference to a scent originally harvested from the male musk deer, and also to the Rue du Petit-Musc in the medieval city centre of Paris (although its name may just be a corruption of 𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘮𝘶𝘤𝘦, ‘little retreat’). ⁣⁣
⁣⁣
His drawing, 𝘚𝘪𝘯𝘨𝘭𝘦 𝘍𝘪𝘨𝘶𝘳𝘦 (2014), is he only full-figure image of a human in this exhibition. As such, it appears to ‘connect the dots’ of the various visual narratives.⁣⁣
⁣⁣
The transport of Hernández’s works was kindly organised by 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐚𝐠𝐨𝐚 in Lisbon and 𝐏𝟒𝟐𝟎 in Bologna.⁣⁣
⁣⁣
Read more about the exhibition https://kohta.fi/exhibition/pamela-brandt-rodrigo-hernandez/
⁣⁣
To meet health and safety regulations, we monitor the number of visitors in our space. We recommend all visitors to use face masks. If you feel ill, please visit us another time.

Kohta

Thu 21 Oct 2021 12:00 – 18:00

-17–-14°C

few clouds