Helsinki

Saija Alexandra Kangasniemi: RUKOILUA

Saija Alexandra Kangasniemi: RUKOILUA

Mad House

Jun

13

Sun

12:00 – 18:00

-2–0°C

clear sky

***English version below***

Rukoilua on esitysinstallaatio, jossa performanssista, videosta, keramiikkaveistoksista ja tekstiilistä muodostuva kokonaisuus avaa tilaan vuorovaikutuksellisen rukoushuoneen. Meditaatioon, tarkkaavaisuuteen ja liikeimprovisaatioon pohjatutuvista harjoituksista rakentuva esitys kääntää katseen itsestä ympäröivään maailmaan, tutkien ruumiin, liikkeen ja tilan läsnäoloa.

Esiintyjien kehollinen läsnäolo, performatiivinen harjoitus, installaation visuaaliset elementit, yleisö ja tilan rakenteet muodostavat tilaan muuttuvia, intiimejä ja kollektiivisia läsnäolon kompositioita.

Rukous on harjoitus yhteyteen, etsien mahdollisuuksia dialogiin liikkeen muodossa. Harjoituksen tarkoitus on keskittyminen itse harjoitukseen. Rukoilua-teos on harjoitus empatiaan ympäristönsä kanssa, pyrkien pois suorittamisen, tehokkuuden, hyödyn, onnistumisen ja päämäärän tavoitteellisuudesta. Rukoilua on läsnäolon ja tarkkaavaisuuden harjoitus myös yleisölle.

Teos on auki 11.-13.6. Tilaan voi tulla ja sieltä voi poistua vapaasti myös esityksellisten kokonaisuuksien aikana, jotka ovat 11.6. klo 18:00-19:30 sekä 12.6. klo 14:00-15:30. Muina aikoina teos on koettavissa installaationa. Tilaan voi tulla kerralla voimassa olevien rajoitusten sallima henkilömäärä.

***
Praying is a performance installation, in which performance, video, ceramic sculptures and textiles collaborate to create an interactive praying room. The performance, built from exercises based on meditation, concentration, and movement improvisation, will divert attention from the self to the surrounding world by exploring the presence of the body, movement, and space.

The bodily presence of the performers, the performative exercise, the visual elements of the installation, the audience, and the structures of the space create ambivalent, intimate, and collective compositions of presence.

Praying is an exercise for a connection, a search for a possibility of dialogue in the form of movement. The aim of the exercise is to concentrate on the exercise itself. The piece is an exercise for empathy with surroundings, and away from the purposefulness of performance, efficiency, benefit, success, and destination. Praying is an exercise of presence and concentration also for the audience.

The piece can be experienced as an installation between 11.-13.6. There are two performances in the installation on 11.6. at 18:00-19:30 and on 12.6. at 14:00-15:30. The audience is invited to enter and leave the space as they wish also during the performances. The number of people in the space is limited according the current restrictions.

Mad House

Sun 13 Jun 2021 12:00 – 18:00

-2–0°C

clear sky

Address:
Työpajankatu 2a,
00580 Helsinki