Helsinki

Tea Andreoletti: CALL FOR STAND-IN MAYORS AND COUNCILLORS

Tea Andreoletti: CALL FOR STAND-IN MAYORS AND COUNCILLORS

Mad House

Jun

16

Wed

19:00 – 21:00

0–1°C

broken clouds

Please register in advance: https://bit.ly/3tXWmZj

***English version below***

Kokouksen asialista: Keskustellaan Gromon, Valgoglion, Gandellinon ja Valbondionen kuntien yhdistämisestä.

Suomen kunnallisvaalien jälkimainingeissa taiteilija Tea Andreoletti muuttuu Gromon (ITA), oman kotikaupunkinsa, pormestariksi, ja julkistaa väliaikaisten pormestarien ja kunnanvaltuutettujen haun Mad Housella.

Esitys on kuvitteellinen kunnanvaltuuston kokous, jossa yleisö omaksuu valtuutettujen ja pormestarien roolin neljässä kylässä Seriana-laakson pohjoisosissa Italiassa. Yhdessä keskustellaan Gromon, Valgoglion, Gandellinon ja Valbondionen kuntien yhdistämistarpeesta seudun tulevan hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien kannalta. Tällä hetkellä yleinen mieliala kylissä on konservatiivinen, ja esityksessä halutaan yhdessä ulkomaisen yleisön kanssa kuvitella uudenlaista tulevaisuudennäkemystä alueelle.

Kokouksen pöytäkirja keskusteluineen ja ehdotuksineen käännetään italiaksi, ja se toimitetaan alueen asukkaiden luettavaksi. Taiteilija esittelee pöytäkirjan kuntien yhdistymistä käsittelevälle kunnanvaltuuston kokoukselle vuonna 2022.

Väliaikaisten pormestarien ja kunnanvaltuutettujen haku on toinen osa pitkäaikaisessa hankkeessa, joka synnyttää vuoropuhelua Tea Andreolettin taiteellisen praktiikan ja Seriana-laakson pohjoisosien sosiopoliittisten prosessien välillä.

***
Meeting agenda: Discussion for the unification of Gromo, Valgoglio, Gandellino and Valbondione municipalities.

Just after the municipal election in Finland takes place, the artist Tea Andreoletti turns into the mayor of her hometown Gromo (IT), and presents Call for stand-in mayors and councillors at Mad House.

The performance is an imaginary city council meeting where the audience takes the roles of the council members and mayors of the four villages in the Upper Seriana Valley (IT). Together, they discuss the necessity of the union of Gromo, Valgoglio, Gandellino and Valbondione for the future thriving and more opportunities of the villages. Currently, the general atmosphere of the villages is rather conservative, and together the performance would like to imagine a different vision of the future through foreigner’s sensibilities.

The report of the meeting - with the considerations, dialogues, and proposals - will be translated into Italian, and it will be made available to the population of the valley. Mainly, the artist will present the report at the municipal assembly dedicated to this topic, scheduled for 2022.

Call for stand-in mayors and councillors is the second act of a long-term project that triggers a dialogue between Tea Andreoletti artistic practice and the Upper Seriana Valley’s socio-political processes.

Mad House

Wed 16 Jun 2021 19:00 – 21:00

0–1°C

broken clouds

Address:
Työpajankatu 2a,
00580 Helsinki