Helsinki

Window-less views

Window-less views

Myymälä2

Nov

25

Thu

12:00 – 18:00

2–4°C

overcast clouds

Window-less views
Zahrah Ehsan
25.11.-12.12.2021
Avajaiset/Vernissage 25.11. 18:00 - 20:00

eng
As a trained painter, I certainly do not find painting to be restricted ideologically within its frame. It is not autonomous from the world it occupies. Particularly in an age where visibility has become a form of political agency, pictorial representation gives authority and agency to the maker. The ability to depict oneself in one’s own terms, and thereby tweaking the world views of others, is one of the most potent transformative tools available to us. Works presented in Window-less views has evolved over various mediums and changing seasons of Finland. Marking different occasions, structures and surface sizes – they were made channelling, adapting and adopting many views, ways of interpreting and perceiving during my three years of living in Finland.
In my work, I observe window features and geometrical shaped frames to create a window-like space with visuals that juggle between my imagination and a bank of photographic references. They are essential in connecting the concepts of adaptation and coping as I explore, inhabit and work in spaces that may or may not have windows. Viewing the sky juxtaposed with certain objects through these frames is used as a metaphor for stillness and looking outward at an underlying calmness waiting to be discovered.
In my room back in my home country, Pakistan, the windows were designed in such a way that they could not be easily opened. Every time the windows needed to be opened, I’d prefer not to because the mechanism and its layers – consisting of curtain drapes, a windowpane, the net, a window grill – would not motivate me to do so. As a result, I couldn’t see the sun rays beaming into my room, nor could I see the clouds pass by while reading in bed. To see the sky, I’d have to leave my room and go outside, either in the backyard or for a drive.
My inspiration comes from the sky; the spectrum of colours it contains is enough to keep me dreaming, reflecting on myself, and getting closer to nature. The inspiration reappeared while living in Finland. Although, now I count the months and days as if I were playing hide and seek with the weather in order to catch some sun rays and the gorgeous bright blue sky.
Zahrah Ehsan is a visual artist from Lahore, Pakistan and currently based in Helsinki, Finland. In 2020, she completed her degree of Master of Arts in Visual Cultures, Curating and Contemporary Arts from Aalto University, Finland. She is currently a participant at Academy of Moving People and Images’ filmmaking program for the years 2021-2022. She received her Bachelors of Fine Arts with Honours in 2012, with a concentration in painting from the National College of Arts, Pakistan. Zahrah's practice is deeply experimental including scavenged materials from industry, popular culture, and utility incorporating it into her paintings, on-site installations, video art that is mostly a critique on the notions of gender, adaptation and identity, mental health and types of artistic and everyday labour.

suo
Koulutettuna taidemaalarina en koe maalauksen olevan ideologisesti rajattuna kehyksensä sisälle, sillä maalaus ei ole autonominen yksikkö maailmassa, johon se on sijoitettu. Erityisesti nykymaailmassa, jossa näkyvyydestä on tullut poliittisen voimankäytön muoto, kuvallinen havainnointi antaa valtaa ja vaikutuskykyä tekijälleen. Kyky kuvailla itseään omien sääntöjensä mukaan ja sitä kautta muiden ihmisten maailmankuviin vaikuttaminen on yksi vahvimmista saatavilla olevista työkaluista. Window-less views esittelee teoksia, jotka ovat kehittyneet vaihtelevien ilmaisumuotojen ja muuttuvien vuodenaikojen siivellä Suomessa. Teokset toimivat merkitsijöinä eri tilanteille, rakenteille ja pinta-aloille. Valmistusprosessi koostuu kanavoimisesta ja sopeutumisesta, sekä eri näkökulmien, tulkintatapojen ja havaintojen omaksumisesta kolmen vuoden Suomessa elämisen ajalta.
Työssäni otan tarkkailuun ikkunoiden elementit ja geometriset kehykset luodakseni ikkunanomaisen tilan, jonka kuvasto hyppelehtii mielikuvitukseni ja valokuvallisen viittauskirjastoni välillä. Ne ovat oleellisia mukautumisen ja sopeutumisen konseptien kytkemisessä työhöni, kun samanaikaisesti tutkiskelen, asun ja työskentelen tiloissa, joissa ei välttämättä ole ikkunoita. Taivaan vastakkainasettelu erinäisten esineiden kanssa näissä kehyksissä toimii vertauskuvana pysähtyneisyyden ja alla piilevän, löytämistään odottavan rauhan tähystämisen välillä.
Kotimaassani Pakistanissa huoneeni ikkunat olivat suunniteltu tavalla, joka teki niiden avaamisesta vaivalloista. Jokainen avaaminen vaati verhojen, karmien, verkkojen ja ritilöiden käsittelyä, mikä lannisti minua. Tästä johtuen, en nähnyt auringonsäteiden paistetta huoneessani, taikka pilvien lipuvan ohi sängyssä lukiessani. Nähdäkseni taivaan, minun oli lähdettävä huoneestani joko pihalle tai ajelulle.
Taivas inspiroi minua, sen sisäistämä värikirjo on minulle riittävä syy unelmointiin, itsetutkiskeluun ja luonnonläheisyyteen pyrkimiseen. Tämä inspiraatio ilmeni uudelleen Suomessa, vaikka nyt laskenkin kuukausia ja päiviä aurinkoisen sinitaivaan kohtaamisen kanssa, jonka jahtaaminen tuntuu ikuiselta hipalta.
Zahrah Ehsan on kuvataiteilija Lahoresta Pakistanissa, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Vuonna 2020 hän suoritti taiteen maisterin tutkinnon Aalto yliopiston ”Visual Cultures, Curating and Contemporary Arts”-kurssilla. Tällä hetkellä hän on osallisena Academy of Moving Peoples and Images:in elokuvakoulutuksessa lukukaudelle 2021-2022. Zahrah valmistui taiteen kandidaatiksi kunniamaininnoilla Pakistanin kansallisesta taidekoulusta vuonna 2012, pääaineenaan maalaustaide. Zahrah’n työ on erittäin kokeellista. Hän hyödyntää maalauksissaan, installaatioissaan ja videotaiteessaan löydettyjä materiaaleja, jotka ovat alkuperältään niin teollisia, populaarikulttuurillisia, tai käyttöesineitä. Pääosin hänen työnsä kritisoi käsityksiä sukupuolesta, mukautumisesta, identiteetistä, mielenterveydestä ja taiteellisesta sekä päivittäisestä työnteosta.
Näyttelyä tukee / The exhibition is supported by TAIKE

Myymälä2

Thu 25 Nov 2021 12:00 – 18:00

2–4°C

overcast clouds