Helsinki

Eevi Rutanen: Fuzzy Logic

Eevi Rutanen: Fuzzy Logic

Mar

04

Fri

12:00 – 17:00

-5–-3°C

broken clouds

Tiedätkö miten puhelin, kaukosäädin tai vesihana toimivat? Pidämme usein arjen teknologioita itsestäänselvyyksinä, emmekä pysähdy ihmettelemään niiden toimintaa tai kyseenalaistamaan vakiintuneita konventioita.

Fuzzy logic (suomeksi sumea logiikka) on tieteenala, joka tutkii ei-binäärisiä järjestelmiä: Mitä jos totuusarvo ei olekaan tosi tai epätosi, vaan jotain siltä väliltä? Näyttelyn teokset pyrkivät haastamaan mielikuvaamme teknologian ja tieteen positivistisesta logiikasta: Onko laitteen “toimivuus” aina joko-tai-kysymys? Mitä tapahtuu, jos teknologia ei pyrikään olemaan funktionaalista ja erehtymätöntä?

Insinööritieteitä pidetään usein vaikeasti lähestyttävänä, maskuliinisena ja autoritäärisenä linnakkeena, jossa vallitsevat kovat arvot ja mekanistiset totuudet. Naiset ja muut marginalisoidut ryhmät ovat historiallisesti jääneet tai tarkoituksellisesti jätetty teknologisen diskurssin ulkopuolelle. Heidän osakseen on jäänyt teknologian kuluttajan ja käyttäjän rooli arkisessa kodin piirissä, tai alisteisen assistentin tai avatarin rooli esimerkiksi ääniohjauksen muodossa.

Fuzzy Logic -näyttelyn interaktiivisissa installaatioissa kova ja pehmeä yhdistyvät sekä kuvaannollisesti että kirjaimellisesti: Kun tekstiilimateriaalit sulautuvat osaksi elektroniikkaa, tutuilta näyttävät teknologiat muuntuvat absurdeiksi pehmeän logiikan ilmentymiksi. Näyttelyn teokset pyrkivät purkamaan “kovien tieteiden” mystiikkaa sekä kyseenalaistamaan tekniikan alalla vallitsevia arvoja ja estetiikkaa. Onko pehmeydellä, epävarmuudella ja moniäänisyydellä sijaa kovien insinööritieteiden maailmassa?

Eevi Rutanen (s. 1992) on taiteilija, suunnittelija, koodari ja opettaja. Opiskeltuaan bioinformaatioteknologiaa ja graafista suunnittelua Aalto-yliopistossa, Rutanen suoritti kuvataiteen maisterin tutkinnon Computational Arts -ohjelmassa Lontoon Goldsmithsissa vuonna 2019. Rutasen interaktiivisia installaatioita on ollut esillä useissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Fuzzy Logic on Rutasen toinen yksityisnäyttely. Rutanen opettaa luovaa ohjelmointia Aalto-yliopistossa ja on järjestänyt useita työpajoja elektroniikan perusteista lapsille ja aikuisille. Rutasen tavoitteena on tehdä teknokulttuurista helpommin lähestyttävää ja innostavaa mahdollisimman moninaiselle yleisölle. Vuonna 2022 Rutaselle myönnettiin Suomen Taideyhdistyksen nuorten taitelijoiden apuraha.

Näyttelyä on tukenut Suomen Taideyhdistys.


eevirutanen.com

Fri 04 Mar 2022 – 27 Mar 2022 12:00 – 17:00

-5–-3°C

broken clouds

Address:
Panimokatu 1, Kalasatama