Helsinki

Flower Bath by Karoliina Loimaala

Flower Bath by Karoliina Loimaala

May

29

Sun

19:30 – 20:00

ENG


I invite you to Flower Bath.

Become part of the poetry of flowers, 

become with them a dune, a mountain, a flowountain! 

Sigh, float, buzz

Who carries who?


Flower bath is a one-on-one performance, where the experiencer is given a bath of flowers, and smooth warm stones. The performance is a meditative, intimate journey of sensations offered by the materiality of flowers – their rich scent world, textures, touches, tickles, crackles, sensations of weight and weightlessness. Flower bath invites to the surface various physical sensations of feeling love – losing the sense of your own limits, sinking in while flying high, feeling warm, serene, not knowing. This is something that created Flower bath; a question of is it possible to artificially stimulate sensations of love without a “target”? Can it be light? Love feels like something gigantic while at the same time it is in the mundane. I have found something like that with plants in good and bad moments, which led to Flower bath. I wanted to approach love playfully by paying attention to corporeal sensations. This being said, with the help of flowers and soundscape, I build an artificial situation for love.

 This piece is a love celebration for feminine energy since it is never celebrated enough. I dedicate it to those wishing to connect with it, for those feeling it, being curious about it. Wanting to celebrate the feminine is rather a gut urge than exact words that I can wrap up or pinpoint. We still live in a time, where feminine is something less. I disagree and Flower bath is one of the corporeal manifestations in its undeniable, magnificent, beautiful roar and power.


I will act as a facilitator for the dance of the flowers – in the performance you are touched by flowers but not by me.

You will receive a gift from your bath at the end of it. Welcome to bathe in visual wonder. 

Duration of a bath: 30 min

FI

Kutsun sinut Kukkakylpyyn! 

Tule osaksi kukkain runoutta,

kukkamaata, -dyyniä, -vuorta

huumaudu, leiju, pörise 

Kuka kannattelee ketä?


Kukkakylpy on kahdenkeskinen teos, missä olet suorassa kosketuksissa kukkiin ja sileisiin kiviin. Teos on meditatiivinen, intiimi aistimatka kukkien materiaalisuuteen. Jaat hetken kukkien tekstuurien, huokoisuuksien, rapisevuuksien, tuoksujen kanssa. Kukkakylpy tutkii leikitellen erilaisia rakkauden kokemiseen lukeutuvia fyysisiä tuntemuksia ilman ”ihmissytykettä”. Tuntemuksia, kuten omien rajojen hälveneminen, painottomuuden sekä painon tunteen paikallistumiset, ruusujen tuoksu ja asioiden toisiinsa lipuminen, lämmön ja turvan tuntu, ei-tietäminen. Teosta työstäessäni pohdin, voiko rakkautta stimuloida ilman rakkauden kohdetta? Voiko se tuntua kevyeltä? Rakkaus tuntuu joltain äärettömän suurelta, ollen samalla arkista ja huomaamatonta. Olen löytänyt jotain sen kaltaista kasvien seurassa ilossa ja surussa, mikä johti Kukkakylpyyn. Halusin lähestyä rakkautta teoksessa leikkisästi tunnustellen hetkellisiä aistimuksia. Näin ollen, kukkain ja äänimaiseman kera, rakennan keinotekoisen hetken rakkaudelle.

Omistan Kukkakylvyn rakkauden juhlana feminiiniselle energialle – sitä ei koskaan juhlita tarpeeksi. Kylpy on kaikille, jotka haluavat juhlia tätä energiaa, tuntevat sen sisuksissaan, ovat uteliaita siitä. Halu omistaa teos feminiiniselle energialle tulee paikasta, joka piirtyy enemmän tuntemuksena, kuin tarkkoina sanoina. 

Elämme edelleen ajassa, jossa feminiinisyys on vähemmän. Olen eri mieltä. Kukkakylpy on juhla, kieltämättömälle, pursuavalle, uhkuvalle, kauniille feminiinille ja sen voimalle. 

Esityksessä toimin kukkien tanssittajana – olet kokijana kosketuksissa kukkiin, muttet minuun.

Kylpy uppoaa taktiiliseen tuntemusavaruuteen sekä ilahduttaa visuaalisuudellaan. Saat kylvyn jälkeen muiston matkaasi. 

Esityksen kesto: 30min

Sun 29 May 2022 19:30 – 20:00