Helsinki

JOHANNA KESTILÄ

JOHANNA KESTILÄ

Apr

29

Fri

12:00 – 16:00

-4–-3°C

light snow

”Johanna Kestilän maalaukset ylittävät taiteen rajoja: hän kokoaa kangaspaloja taideteoksiksi, joissa
maalaus ja tekstiilitaide yhdistyy. Hän hyödyttää monia useita visuaalisen taiteen elementtejä
teoksissaan. Hänen työskentelyssään yhdistyvät kehollinen ilmaisu ja hänelle ominainen elinvoima,
jotka tulevat näkyviksi hänen tavassaan käyttää viivaa, rytmiä, värejä ja muotoja. Hänen taiteellinen
työskentelynsä on seikkailu kehollisuuden ja merkkien välillä, joka osoittaa teoksen ilmentävän
etupäässä tunnetta, ilman symbolisia merkityksiä sosiaalisesta diskurssista. Hänen taiteensa puhuu
runollisella muotokielellä, joka liittää sen kulttuurilliseen vuoropuheluun intertekstuaalisesti. Hänen
maalauksensa koostuvat lempeistä vauvanvaaleanpunaisista kaarista, syvänsinisinisistä lammista,
raivoavan mustista siksak-viivoista, sumean harmaista läikistä ja täplistä ja niissä keinuu punaisia
aikataulujen kirjoituksia.” Vuokko Takala-Schreib on kuvaillut näin Johanna Kestilän maalauksia.
Johanna Kestilä maalaa pohjustamattomat suuret kankaat vapaasti lattialla useassa eri vaiheessa.
Hän pesee ja kuivaa kankaita koko työskentelyprosessin ajan. Suurista maalatuista kankaista hän
leikkaa ja repii pienempiä paloja, joita hän maalauksissaan yhdistää ja törmäyttää ompelemalla.
Tämän jälkeenkin hän usein vielä tarttuu siveltimeen tai kynään ja viimeistelee maalauksen värillä.
Työskentelyprosessi on hidas ja taiteilija työstääkin useampaa maalausta samanaikaisesti.
Johanna Kestilän maalaukset kiinnittyvät amerikkalaiseen abstraktiin ekspressionismiin ja siinä on
nähtävissä myös viitteitä arte poverasta. Näiden kautta maalukset käyvät kulttuurillista
intertekstuaalista vuoropuhelua kuvataiteen traditioiden kanssa.
Johanna Kestilä (s. 1973) on valmistunut Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta tekstiiliartesaaniksi.
Lisäksi hän on suorittanut tekstiilimuotoilun opintoja Kuopion Muotoiluakatemiassa ja kuvataideopintoja Turun
taideakatemiassa. Hän on pitänyt näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla ja hänen teoksiaan on useissa
yksityisissä kokoelmissa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Fri 29 Apr 2022 – 19 Jun 2022 12:00 – 16:00

-4–-3°C

light snow

Address:
Rikhardinkatu 1,
FI-00130 Helsinki