Helsinki

Jussi Pirttioja, Mikko Rekonen

Jussi Pirttioja, Mikko Rekonen

Jul

06

Wed

11:00 – 18:00

0–1°C

overcast clouds

(EN)
Jussi Pirttioja:

In my latest works, I have taken influences in my painting work from the mass of images created by artificial intelligence, its inaccuracies, the way it distorts and the inability to understand the content of the material it steals and mutilates from the Internet. Figurativeness, spatiality, texture and abstraction come together in a kind of sprawling language. Frequent blanks are also the garbage “layouts” encountered in the wastelands in my immediate surroundings. I look for ways to naturally cross opposites: organic and urban, symbolic and immediate in the process of new meaning creation.

Mikko Rekonen:

My paintings deal with the existential struggle experienced by an individual. Big questions, like how to find experiences of meaning and feelings of permanence in this messy, addiction-filled world. A person is disturbed by the desire to be freed from moral control and a sense of security. On the other hand, everything, the whole life, can be experienced as senseless and pointless. I try to deal with the tension between these things in my paintings. Painting is a way for me to find control and organization in my life.

(FIN)
Jussi Pirttioja:

Viimeisimmissä teoksissa olen ottanut maalaustyöhöni vaikutteita tekoälyn luomasta kuvamassasta, sen epätarkkuuksista, tavasta vääristää ja kyvyttömyydestä ymmärtää verkosta anastamansa ja silpomansa materiaalin sisältöä. Figuratiivisuus, tilallisuus, tekstuuri ja abstraktius yhdistyvät omanlaisekseen rönsyäväksi kieleksi. Toistuvia aihioita ovat myös lähiympäristöni jättömailla kohdatut roska-”asetelmat”. Etsin keinoja, joilla luontevasti risteyttää vastakohtia: orgaanista ja urbaania, symbolista ja välitöntä uuden merkityksenluonnin prosessissa.

Mikko Rekonen:

Maalaukseni käsittelevät yksilön kokemaa eksistentiaalista kamppailua. Suuria kysymyksiä, kuten miten löytää merkityksellisyyden kokemuksia ja pysyvyyden tuntoja tässä sekavassa, riippuvuuksien täyttämässä maailmassa. Ihmistä häiritsee halu vapautua moraalisesta valvonnasta ja turvallisuuden tunteesta. Toisaalta taas kaiken, koko elämän, voi kokea järjettömänä ja tarkoituksettomana. Näiden asioiden välistä jännitettä pyrin käsittelemään maalauksissani. Maalaaminen on itselleni tapa löytää hallinta ja jäsentyvyys elämääni. 

Wed 06 Jul 2022 – 30 Jul 2022 11:00 – 18:00

0–1°C

overcast clouds

Address:
Erottajankatu 9 B,
00130 Helsinki