Helsinki

Karl Ketamo: Jäähyväiset maisemalle

Karl Ketamo: Jäähyväiset maisemalle

Jul

06

Thu

12:00 – 17:00

-7–-5°C

broken clouds

6.-30.7.2023

Ihmisen elinpiirin tiivistyessä lähiympäristön ja kaupunkiluonnon merkitys korostuu. Kuitenkin kehityksen nimiin valjastetettu toiminta, kuten tiheä kaavoittaminen ja jatkuva uudisrakentaminen vähentävät luonnolle jäljelle jäänyttä tilaa edelleen. Pääkaupunkiseudulla nykyisten maankäyttösuunnitelmien toteutuessa lähiluonnon pinta-ala vähenee entisestään.

Monitaiteellinen näyttelykokonaisuus Jäähyväiset maisemalle -näyttely käsittelee edistyksen, luvallisuuden ja vandalismin määritelmiä suhteessa kaupunkikehitykseen. Näyttely ja siinä nähtävät teokset ovat jalostuneet uudisrakennus-, purku-, ja räjäytystyömaanäkymistä ja -materiaaleista; esimerkiksi Timber Harvesting -teossarjan esinekoosteet on valmistettu rakennustyömailla käytettävistä puisista merkkipaaluista. Näyttelyn teokset ovat valmistuneet vuosina 2020–2023.

Karl Ketamo (s. Salo, 1987) on kuvataiteilija, joka työskentelee esimerkiksi valokuvan, kuvanveiston sekä installaation parissa. Ketamo on valmistunut taiteen kandidaatiksi Alankomaiden kuninkaallisesta taideakatemiasta (Haag, 2016) ja taiteen maisteriksi valokuvataiteen opinto-ohjelmasta Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa vuonna 2020. Ketamon taiteellisen työskentelyn keskiössä on maiseman käsite, jonka kytköksiä hän tarkastelee esimerkiksi kaupunkikehityksen ja kansallisideologian viitekehyksissä.

Thu 06 Jul 2023 – 30 Jul 2023 12:00 – 17:00

-7–-5°C

broken clouds

Address:
Panimokatu 1, Kalasatama