Helsinki

Lauri Lähteenmäki, Verneri Salonen

Lauri Lähteenmäki, Verneri Salonen

Apr

08

Fri

11:00 – 18:00

6–8°C

broken clouds

(ENG)
Lauri Lähteenmäki: Suomaa

Suomaa (Bogland or Swampland) is a photographic attempt to enhance the relationship toward the wetland ecosystem of bogs in Finland. Cultural understandings of bogs as treacherous and hostile environments, which are reflected both in everyday language and national art, are questioned in the exhibition. Withstanding the history of land reclamation for agriculture, forestry and energy-production supported by the state, bogs deserve reverence. The exhibition represents bogs as simultaneously sensitive but fierce manifestations of the Northern nature, while using installation and old photographic equipment, also offers a link to the history of bog-utilization.

Lauri Lähteenmäki (b. 1992) is a fine art photographer who focuses on human-transformed environments and environmental politics. In recent years he has worked on a project studying the impacts of industrial forestry in the Finnish landscape. A book about the project will be presented in the upcoming Kuvan Kevät (2022) graduation exhibition. Prior to his studies at the Academy of Fine Arts, Lähteenmäki studied environmental sciences (MSc, University of Helsinki, 2020).

Verneri Salonen: Timeless Racing

It is born into timeless racing. It is sold to the highest bidder. It lives in the rebuke of the lord. It resists and then it is put in a shredder. That’s about it.

Exhibition presents an installation that will change its form throughout the exhibition period. Audience is invited to reshape the installation.

Trigger warning: Exhibition consists collision scenes

Verneri Salonen (b. 1989) mainly works with lens-based media, sculpture and installation. He is interested in the desire for objects and the desire machinery of Western culture. Verneri imagines new meanings for objects and ideas and combines strange and impractical chimeras from them. Through experimentation he is especially fascinated about synergies found by chance and the unexpected affects they produce. Verneri’s works often convey humor, which he uses to expose internal contradictions of the viewer and shared values in Western culture. Prior to art studies, Verneri graduated as a mechanical engineer. Understanding manufacturing processes and operating principles of machines has contributed to the topics and technical approaches he has chosen in his practice.

(FIN)
Lauri Lähteenmäki: Suomaa

Suomaa on valokuvataiteellinen pyrkimys parantaa kansallista suhdetta suoluontoon. Näyttely kyseenalaistaa käsityksen suosta vihamielisenä ympäristönä, jonne eksymisestä lapsia varoitellaan, jossa suonsilmään upotaan ja johon Jussin kuokka iskee. Suo on kestänyt läpi laajan pellon- ja metsänraivauksen historian, turpeenpolton ja valtion rahoittamat ojitukset. Suo ansaitsee maineenkohotuksen. Siksi näyttely esittää suon herkän ja sitkeän pohjoisen luonnon ilmentymänä. Vanhaa kameratekniikkaa ja installaatioesineistöä hyödyntävä näyttely tarjoaa lisäksi kytköksen soiden käytön historiaan.

Lauri Lähteenmäki (s. 1992) on ihmisen muokkaamaan maisemaan ja ympäristökysymysten politiikkaan keskittyvä valokuvataiteilija. Viimevuosina hänen työskentelynsä on erityisesti keskittynyt kuvaamaan metsätalouden vaikutuksia Suomen maisemassa. Projektista julkaistaan kirja Kuvan Kevät -lopputyönäyttelyssä (2022). Ennen opintojaan Kuvataideakatemiassa Lähteenmäki opiskeli ympäristötieteitä (FM, Helsingin yliopisto, 2020).

Verneri Salonen: Timeless Racing

Se syntyy iankaikkiseen kilvoitteluun. Se myydään eniten tarjoavalle. Se elää herran nuhteessa. Se niskoittelee ja sitten se laitetaan silppuriin. Sen pituinen se.

Näyttelyssä esitettävä installaatio muuttaa muotoaan koko näyttelyn ajan. Yleisö voi halutessaan osallistua installaation muokkaamiseen.

Sisältövaroitus: Näyttelyssä esitetään kolarikohtauksia.

Verneri Salonen (s. 1989) työskentelee pääsääntöisesti linssipohjaisten medioiden, kuvanveiston ja installaation parissa. Häntä kiinnostaa esineisiin kohdistuva halu ja länsimaisen kulttuurin halukoneisto. Verneri kuvittelee esineille ja ideoille uusia merkityksiä sekä yhdistelee niistä outoja ja epäkäytännöllisiä sekaolentoja. Erityisesti Verneriä kiehtoo kokeilun kautta sattumalta löytyneet synergiat ja niiden tuottamat odottamattomat affektit. Vernerin teoksista välittyy usein huumori, jonka avulla hän pyrkii paljastamaan kokijan sisäisiä ristiriitoja ja länsimaisessa kulttuurissa jaettuja arvoja. Ennen taideopintojaan Verneri on valmistunut konetekniikan insinööriksi. Tuotantoprosessien ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärrys on osaltaan vaikuttanut hänen valitsemiinsa aiheisiin ja teknisiin lähestymistapoihin.

Fri 08 Apr 2022 – 24 Apr 2022 11:00 – 18:00

6–8°C

broken clouds

Address:
Lönnrotinkatu 35
00180 Helsinki