Helsinki

Leena Pukki: Naaraskarhun kulttuuri

Leena Pukki: Naaraskarhun kulttuuri

Jun

24

Fri

12:00 – 17:00

0–1°C

overcast clouds

ENG

The Culture of the Female Bear is a fictional section of a museum, showcasing a Bronze Age people and its culture. Its social order was matriarchal and animistic, and it was horizontally organized, like direct democracy.

The installation includes a variety of elements, such as imaginary archeological findings, the people’s reconstructed ritual items and pictures of rock paintings. They give a picture of the social order, beliefs and rituals related to the culture. The items were found in an area belonging to the municipality of Hiitola, now part of Russia.

The Culture of the Female Bear is a utopia taking place in history. There is little information about the Bronze Age in Finland, and not many items are left from that era. Differences related to one’s social status existed in the Stone Age, but it is considered that more significant social stratification occurred in the Bronze Age when many communities developed into chiefdoms. However, there were remarkable differences in lifestyles, the level of organization and hierarchical structures between communities and areas.

The Culture of the Female Bear is an exception to the assumed historical development and a mental journey to a period before Christian patriarchy, dualistic and hierarchical views, maps and violent male leaders.

Leena Pukki (b. 1984) is a visual artist who is interested in cultural hegemonies, relationship between human and other species, history, utopias, feelings and power relations. Pukki’s techniques vary from media art to large scale mural painting and installation. She received her MA from the Aalto University School of Art and Design in 2015 and BA from Lahti University of Applied Sciences Art Institute in 2007.

The casting of the bronze sculptures in the exhibition is done by Suvi Forssén.

SWE

Björnhonans kultur är en fiktiv museiavdelning som presenterar ett bronstida folk och dess kultur. Folkets samhällsordning var matriarkal, animistisk och liksom direkt demokrati horisontellt organiserad.

Installationen innehåller olika slags material som till exempel fiktiva arkeologiska fynd, rekonstruerade rituella föremål och bilder av klippmålningar. Via dem gestaltas en bild av kulturens samhällsordning, trosuppfattningar och ritualer. Föremålens fyndplats är i Hiitola kommun, som nuförtiden hör till Ryssland.

Björnhonans kultur är en utopi som förlagts i historien. Det finns sparsamt med information om bronsåldern i Finland, och det finns inte heller många föremål kvar från den tiden. Redan på stenålder fanns det skillnader mellan samhällsmedlemmarnas sociala position, men samhällsskikten lär huvudsakligen ha uppstått under bronsåldern då många samhällen blev hövdingadömen. Det har funnits betydande skillnader mellan olika samhällen och områden beträffande livsstil, organisering och hierarki.

Björnhonans kultur är ett undantag i den förmodade historiska utvecklingen och en tidsresa till tiden innan den patriarkala kristendomen, det dualistiska och hierarkiska tänkandet, kartorna och de våldsamma manliga ledarna.

Gjutningen av bronsskulpturerna i utställningen utfördes av Suvi Forssén.

FI

Naaraskarhun kulttuuri on fiktiivinen museo-osasto, joka esittelee pronssikaudella elänyttä kansaa ja sen kulttuuria. Kansan yhteiskuntajärjestys oli matriarkaalinen ja animistinen, ja se oli järjestäytynyt horisontaalisesti suoran demokratian tyyppisesti.

Installaatio sisältää monenlaista aineistoa kuten kuvitteellisia arkeologisia löydöksiä, kansan rekonstruoituja rituaaliesineitä, karttoja alueesta ja kuvia kalliomaalauksista. Niiden kautta hahmottuu kuva kulttuurin yhteiskuntajärjestyksestä, uskomuksista ja rituaaleista. Esineiden löytöpaikat ovat Hiitolan kunnan alueella nykyisellä Venäjällä.

Naaraskarhun kulttuuri on utopia joka sijoittuu historiaan. Pronssikaudesta Suomessa on vähän tietoa, eikä tuolta ajalta ole myöskään säilynyt paljon esineitä. Jo kivikaudella yhteisöjen jäsenten välillä on ollut sosiaaliseen asemaan liittyviä eroja, mutta merkittävämmän sosiaalisen kerrostuneisuuden katsotaan tapahtuvan pronssikaudella, jolloin monista yhteisöistä kehittyi päällikkökuntia. Yhteisöjen ja alueiden välillä on kuitenkin ollut merkittäviä eroja elämäntavoissa, järjestäytyneisyydessä ja hierarkkisuudessa.

Naaraskarhun kulttuuri on poikkeus oletetussa historiallisessa kehityksessä ja ajatusmatka aikaan ennen kristillistä patriarkaalisuutta, dualistista ja hierarkkista ajattelua, karttoja ja väkivaltaisia miesjohtajia.

Leena Pukki (s.1984) on kuvataiteilija, joka on kiinnostunut kulttuurisista hegemonioista, lajienvälisistä suhteista, historiasta, utopioista, tunteista ja valtasuhteista. Pukin tekniikat vaihtelevat mediataiteesta suurikokoisisiin seinämaalauksiin ja installaatioon. Hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto- yliopistosta 2015 ja kuvataiteilijaksi Lahden Taideinstituutista 2007.

Fri 24 Jun 2022 – 17 Jul 2022 12:00 – 17:00

0–1°C

overcast clouds

Address:
Eerikinkatu 36 / Kalevankatu 43,
Helsinki