Helsinki

Maria Wolfram: Piilosta pinnalle

Maria Wolfram: Piilosta pinnalle

Aug

17

Wed

12:00 – 17:00

13–15°C

few clouds

Näyttelyn nimi Piilosta pinnalle viittaa unohdettuja ihmiskohtaloita käsittelevien kertomusten vaikutukseen taiteessani, pandemian aikana eristyksessä tehtyjen teosten esillepanoon ja pintojen keskeiseen rooliin maalauksissani.

Käsittelen identiteettiä, ihmisten välistä kanssakäymistä, tasa-arvon ja valtasuhteiden kysymyksiä. Käytän omaperäistä tekniikkaa yhdistelemällä öljy- ja akryyliväriä, tussia, valokuvaa, kankaita, paperia ja kollaasia. Keskeistä on värin ja pintojen dynaaminen vuorovaikutus. Narratiivisessa taiteessani minua inspiroivat mytologia, kansanperinne, taidehistoria ja nykykulttuuri. Ammennan vaikutteita kohtaamisista eri kulttuurien kanssa, keskittyen naisnäkökulmaan.

Maalauksissani yhdistyvät monikerroksiset ja odottamattomatkin tarinat, jotka parhaimmillaan tarjoavat kirjoitetun ja puhutun kielen rajat ylittäviä keinoja kokemuksiemme rikastuttamiseen.

Helsingissä, kesäkuussa 2022, Maria Wolfram

Näyttelyä on tukenut Taike Uudenmaan taidetoimikunta. Maria Wolframille on myönnetty Stina Krookin säätiön stipendi 2022. Stipendit myönnetään merkittäville kuva- ja näyttämötaiteen edustajille.

Wed 17 Aug 2022 – 11 Sep 2022 12:00 – 17:00

13–15°C

few clouds

Address:
Kalevankatu 15,
00100 Helsinki