Helsinki

SAMI KORKIAKOSKI: Check This Out

SAMI KORKIAKOSKI: Check This Out

Nov

04

Fri

12:00 – 16:00

-4–-3°C

light snow

4.11.–27.11.2022

Fri 04 Nov 2022 – 27 Nov 2022 12:00 – 16:00

-4–-3°C

light snow

Address:
Rikhardinkatu 1,
FI-00130 Helsinki