Helsinki

Yun-Jung Hsieh & Praejeen Kunawong: KINSHIP

Yun-Jung Hsieh & Praejeen Kunawong: KINSHIP

Sep

05

Mon

00:00 – 00:00

12–16°C

clear sky

[FIN] Alkovi syleilee ‘näyteikkunuuttaan’ seuraavassa näyttelyssä, joka on esillä lokakuun alkuun asti.

Kinship on kahden (vasta valmistuneen ja valmistuvan) tekstiilisuunnittelijan Praejeenin ja Yun-Jungin yhteisnäyttely. Nimi “Kinship” edustaa heille luonnon ja ihmisen välistä sidettä – joita kumpikin suunnittelija tulkitsee omalla tavallaan tutkailleessaan luonnonväreillä värjäämisen mahdollisuuksia.

“Praejeen tutkii keinoja joiden kautta eri kutomistekniikat voivat tukea luonnon väreillä värjäämistä. Hänen tavoitteenaan on esittää, että luonnonväreillä värjätty lanka on kestävä ja esteettinen vaihtoehto tekstiilien luomisessa. Ollen huolissaan suuresta määrästä luonnonvaroja joita tarvitaan kasvattamaan raaka-aineita teolliseen laatuun vaadittavaan tekstiintuotantoon sekä suuresta määrästä ruoka-jätettä joka päätyy kaatopaikalle kulutuksen jälkeen, Praejeen päätyi käyttämään langan värjäysporsessissaan ruuan tuotannon sivutuotteita. Materiaalit – kuten granaattiomenan kuoret, käytetyt kahvinpurut, avokadon kivet ja kuoret, sekä punaisten ja keltaisten sipulien kuoret – on kerätty lahjoituksina ruuan toimittajilta Helsingin ja Espoon alueelta. Langastaan toteutetuissa seinävaatteissa Praejeen ilmaisee arvostustaan luonnolle ja värjäämistaidolle. Raaka-aineiden muodot vääntyvät abstrakteiksi viivoiksi, samalla kun herkät värit päällystävät naisen käsiä ja jalkoja esittäen tahroja värjääjän iholla rankan päivän jälkeen.

Yun-Jungin pyrkimyksenä on tuoda yhteen luonnonväreillä värjäämisen taito ja koulutuksensa muodin ja tekstiilisuunnittelun saralla. Hankettaan varten hän loi vaatteita ja asusteita esittääkseen sipulinkuorilla värjätyn tekstiilin potentiaalia, joka on suunniteltu erityisesti muotikäyttöön. Hänen matkansa alkoi kuosien kehittelemisestä ja sopivan materiaalien valinnasta jokaiselle suunniteltavalle kappaleelle, jota seurasi tarkka ja huolellinen kokeilu eri lämpötiloilla ja värjäysyhdistelmillä. Hänen prosessinsa toi myös odottamattomia yhdistelmiä, kun kudotut rakenteet ja pinnan värit muuttuvat värjäämisen jälkeen. Nämä muutokset dokumentoitiin jotta lopulta saavutettaisiin suunnittelijan haluamat vaikutukset. Tämän mini-kokoelman kappaleet luotiin jokaisen tekstiilin uniikin olemuksen perusteella ja viimeisteltiin kietomalla tekstiilit hyvin vapaasti mannekiinien tai ihmiskehojen päälle. Tekstiilit ohjastivat Yun-Jungia ja antoivat hänen suunnittelunsa kasvaa orgaanisesti.”

[ENG] ALKOVI space embraces its ‘display-windowness’ in the exhibition that is presented up until the beginning of October.

Kinship is a co-exhibition on natural-dyed textiles created by Praejeen and Yun-Jung, two textile designers one recently graduated and one graduating). The name “Kinship” represents for them the bond between nature and humans – a concept interpreted uniquely and separately by the two designers as they explore ways to bring natural dye to sophisticated production.

“Praejeen explores ways that weaving practices can complement a variety of natural dye colors. Her work aims to present natural-dyed yarn as a sustainable and aesthetic option for textile creation. Concerned with the vast resource needed for growing industrial-grade raw materials and the large amount of food waste headed toward landfill after consumption, she opted to use food by-products for her yarn-dyeing process. Her materials–donated by food providers in the Helsinki and Espoo area – included pomegranate rinds, used coffee grounds, avocado pits and peels, and skins of red and yellow onions. In the wall -hanging textiles she created with her yarn, Praejeen expresses appreciation to nature and the art of dyeing. The shapes of the raw materials distort into abstract lines, while delicate colors cover the women’s arms and legs in a representation of the stains on dyers’ skins after a hard day’s work.

Yun-Jung seeks to bring together the art of natural dyeing and her training in fashion and textile design. For her project, she created garments and accessories to showcase the potential of her onion-dyed textile, designed specifically for fashion usage. Her journey began with pattern developing and material selection for each design, followed by meticulous experimentation with different temperature and dye combinations. Her process sometimes brought about unexpected results, as woven structures and surface colors can change after dyeing. These changes were documented to ultimately achieve the designer’s desired effects. The pieces in this mini fashion collection were created based on the unique character of each textile and were completed by wrapping textiles freely on mannequins or human bodies. The textiles guided Yun-Jung and allowed the design to grow organically.”

Näyttely-teksti / Exhibition content writer: Naomi Hwang

Praejeen Kunawong:jeenku.cargo.site
Yun-Jung Hsieh: hsiehyunjung.cargo.site

Mon 05 Sep 2022 – 04 Oct 2022 00:00 – 00:00

12–16°C

clear sky

Address:
Helsinginkatu 19,
Kallio Helsinki