Helsinki

Aki Suutari, Udi Salmiaitta: SIIRTYMÄ

Aki Suutari, Udi Salmiaitta: SIIRTYMÄ

Aug

20

Sat

12:00 – 17:00

0–1°C

overcast clouds

Veistoksia ja akvarelleja
20.8. – 8.9.2022 | Galleria G12

Aki Suutarin ja Udi Salmiaitan yhteisnäyttely SIIRTYMÄ käsittelee luonnon kiertokulkua sekä ilmaston- ja inhimillisen muutoksen teemoja. Ympäristömme on jatkuvan muutoksen tilassa niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Vaihtuvat vuodenajat muuttavat ympäristöämme tasaisella syklillä. Ilmaston muuttuminen vaikuttaa lajistoomme- uudet tulokkaat etsivät paikkaansa alkuperäisten lajien seassa. Inhimillisellä tasolla muutosta tapahtuu myös koko ajan- maailmanlaajuisissa muuttoliikkeissä, arkipäiväisessä elämässä ja myös metafyysisellä tasolla. Elämän ja kuoleman välisen häilyvän rajan tutkiminen ja hengellisyys ovat perusteemoja sekä Suutarin että Salmiaitan teoksissa.

Udi Salmiaitan ja Aki Suutarin teokset käyvät materiaalin ja muotokielen vuoropuhelua. Molemmat taiteilijat kuvaavat luontoa samaan aikaan herkällä ja voimakkaalla tavalla, sekä loputtomalla kiinnostuksella orgaanista ympäristöämme kohtaan. Siirtolaisuuden ja lajikadon kaltaiset teemat toistuvat kummankin taiteilijan töissä ja ankkuroivat näyttelyn hyvin konkreettisesti nykyhetkeen. Realistinen esitystapa tuo katsojalle näkyviin taiteilijoiden ammattitaidon ympäristön, elämän ja kuoleman kuvaajina.

Udi Salmiaitta on Kotkalainen akvarellisti. Salmiaitan maalaukset ovat muotokuvia metsänpohjan, joutomaiden ja merenrannan kasvillisuudesta. Maalauksissa on löydettävissä viittauksia ikonitaiteeseen ja folkloren kasvisymboliikkaan.

Salmiaitan työskentelyn keskittyy vahvasti paikallisuuteen, lähiympäristöön ja syväekologisiin sekä hengellisiin teemoihin. Maalaukset toimivat taiteellisesti itsenäisinä teoksina, mutta ne ovat myös Kotkansaaren luonnonvaraisen kasvillisuuden dokumentointia aikana, jolloin ihmisen aiheuttama luonnon lajikato on pahempaa kuin koskaan aiemmin.

Udi Salmiaitan maalauksia on ollut viime vuosina runsaasti esillä niin yksityis-, yhteis- kuin ryhmänäyttelyissä. Salmiaitta sai Kotkan kaupungin taidepalkinnon vuonna 2021. Tällä hetkellä Udi Salmiaitta työskentelee Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä työskentelyapurahalla.

Aki Suutari asuu ja työskentelee Säkylässä. Suutari toteuttaa teoksensa valamalla pronssista ja alumiinista, sekä käsin rakentamalla keramiikasta. Teoksissa on usein myös jalometallitekniikoilla toteutettuja yksityiskohtia. Aki Suutarin teokset käsittelevät ihmisen suhteita toisiinsa, itseensä ja ympäröivään maailmaan. Veistoksissa toisiinsa kietoutuneet ihmishahmot voi nähdä konkreettisesti eroamisena, yhteen liittymisenä tai siirtymänä uskonnollisen yhteyden kautta kuoleman jälkeiseen maailmaan. Lasikupujen alla olevien veistosten aiheena on ihmisen suhde luontoon. Teoksissa on hopeasta, kuparista ja messingistä tehtyjä kasveja ja hyönteisiä, jotka ovat muun muassa ilmastonmuutoksen takia Suomeen tulevia vieraslajeja, osa taas kotoperäisiä ilmastonmuutoksen takia häviäviä lajeja. Pakolaisuus tai siirtolaisuus ei koske pelkästään ihmisiä, vaan koko luontoa. Ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki löytämään uusia tapoja ja paikkoja elää ja selvitä. Se, näkeekö asian menettämisenä, vai uuden löytämisenä, riippuu katsojan näkökulmasta.

Sat 20 Aug 2022 – 08 Sep 2022 12:00 – 17:00

0–1°C

overcast clouds

Address:
Annankatu 16,
00120 Helsinki