Helsinki

Alvar Gullichsen: Wormholes & Dissolving Patterns

Alvar Gullichsen: Wormholes & Dissolving Patterns

Mar

12

Sat

12:00 – 16:00

12–17°C

clear sky

Kuvataiteilija Alvar Gullichsenin näyttelyn Wormholes & Dissolving Patterns (”Madonreikiä ja liukenevia kuvioita”) maalaukset kertovat taiteilijan mukaan murroksesta. Gullichsen sanoo teoksia ja näyttelykokonaisuuden dramaturgiaa luodessaan löytäneensä matkan varrella uusia näkökulmia tekemiseensä ja siirtyneensä tämän myötä muodollisesta kohti vaistonvaraista maalausta.

Näyttelyn syntyprosessin ja sen kaaren teemallisina alkupisteinä ovat olleet alttarimaiset symmetriset maalaukset, jotka ovat hänelle kuin mielen sisäisten temppelien kirkkotaidetta. Näiden rinnalle ovat syntyneet suorakulmaisten tilojen geometrisista kuvioista madonrei’iksi taipuneet kineettisten efektien maalaukset sekä lisäksi hänen muotokieltään nyt erityisesti uudistavat, geometriaa ja ekspressiivisyyttä yhdistävät liukenevien kuvioiden maalaukset. Luova prosessi ei ole hänen mukaansa kuitenkaan ollut suoraviivainen, vaan eri teossarjat ovat syntyneet limittäin.

Gullichsen sanoo hänen taiteilijasielunsa janonneen kurinalaisen systemaattisuuden ja ennalta suunnitellun vastapainoksi ennalta tehdyistä suunnitelmista poikkeamista: vapautta, sattumanvaraisuutta ja yllätysten mahdollisuutta. Hänelle tyypilliset tiukat, kolmiulotteiset geometriset kuviot pääväreineen kaksiulotteisella maalauskankaalla ovat nyt saaneet rinnalleen sekoitettujen värien ilmeikästä maalipintaa. Nyt yhtenäiset kuviot muuttuvat jopa läpinäkyviksi niiden liuetessa ekspressiiviseen maisemaan, joissa improvisaatio on saanut vallan.

Kaiken takana on kuitenkin hänen jo kymmenen vuotta systemaattisesti kehittämänsä geometrinen kuvakieli, joka ilmentää hänen kiinnostustaan toisaalta modernismin estetiikkaan sekä toisaalta tietoisuuden tutkimiseen ja henkisyyteen. Tässä mielessä näyttelyssä on laitettu näennäisesti erilaiset, mutta tosiasiassa samansukuiset teokset käymään vuoropuhelua. Gullichsenin maalaukset ovatkin kaikki kuin mielen tiloja, joihin pääsee astumaan sisään. Syvää rauhaa välittävät sakraalin valon tilat, avaruudelliseen sumuun sulautuvat värikylläiset tunteen tilat ja kuin jotakin kohti vastustamattomasti johdattavat mielen käytävät vievät katsojan ajatukset maallistuneesta maailmasta hengelliseen.

Rauli Heino

Näyttelyn yhteydessä Galleria Heino julkaisee kirjan Maailmankaikkeuden laulu, joka esittelee Alvar Gullichsenin geometrisen kauden tuotantoa vuosilta 2012-2022. Kirjan artikkelit ovat kirjoittaneet Matthew John Dorman, Mark Maher, J.O. Mallander ja Richard Stanley.

Sat 12 Mar 2022 – 10 Mar 2022 12:00 – 16:00

12–17°C

clear sky

Address:
Erottajankatu 9,
FI-00120 Helsinki