Helsinki

Anne-Karin Furunes: Reassembling Reality

Anne-Karin Furunes: Reassembling Reality

Mar

31

Thu

11:00 – 17:00

-6–-5°C

snow

(ENG)
“I wanted my pictures to express that something is disappearing,
that you try to catch it, but it fades away.”

Norwegian artist Anne-Karin Furunes has titled her fourth solo exhibition at Galerie Anhava Reassembling Reality. Alongside black canvas pieces, the exhibition now includes large coloured works executed on white canvas, which the artist, in her characteristic manner, has perforated by hand. Alongside large and small holes, Furunes has painted thousands and thousands of red, yellow and blue dots of varying size. The resulting impression of light and image is startlingly vivid and mutable in space.

(FIN)
”Halusin kuvillani ilmaista, että jotain on katoamassa,
yrittää saada jostain kiinni, mutta se haihtuu.”

Norjalainen kuvataiteilija Anne-Karin Furunes on antanut neljännen Galerie Anhavassa pitämänsä yksityisnäyttelyn nimeksi Reassembling Reality. Näyttelyssä nähdään mustien kangaspohjaisten teosten rinnalla suurikokoisia värillisiä teoksia, jotka taiteilija on ominaiseen tapaansa perforoinut omin käsin, tällä kertaa valkoiselle kankaalle. Rei’itetyn kankaan pinnalle Furunes on maalannut satoja ja tuhansia erikokoisia punaisia, keltaisia ja sinisiä pisteitä. Kankaan pienet ja suuremmat reiät ovat saaneet uusissa teoksissa rinnalleen siis värilliset pisteet. Syntyvä valon ja kuvan vaikutelma on hätkähdyttävän elävä ja tilassa muuttuva.

(SVE)
”Jag ville med mina bilder ge uttryck åt att någonting håller på att försvinna,
försöker få tag i nånting, men det skingras.”

Den norska bildkonstnären Anne-Karin Furunes har gett sin fjärde separatutställning på Galerie Anhava titeln Reassembling Reality. Bredvid verk på svart duk visas stora färgade verk på vit duk som Furunes på sitt karakteristiska sätt perforerat för hand. På den perforerade duken har hon målat hundratals och tusentals röda, gula och blåa prickar av varierande storlek. Dukens små och stora hål har i de nya verken således fått sällskap av färgprickar. Intrycket av ljus och bild som uppstår är förbluffande levande och föränderligt i rummet.

Thu 31 Mar 2022 – 29 Apr 2022 11:00 – 17:00

-6–-5°C

snow

Address:
Fredrikinkatu 43
00120 Helsinki