Helsinki

Toni Vallasjoki: Notes on Space

Toni Vallasjoki: Notes on Space

Mar

31

Thu

12:00 – 16:00

-12–-7°C

snow

UNDERGROUND

(ENG)
Toni Vallasjoki (b. 1984) uses the tension between casual observation, repetition and change to explore issues related to measurement. He has developed his own system for counting and measuring time, and his practice typically adheres to a system or rules. The works in the exhibition echo such practices, although Vallasjoki’s style has developed in a freer direction recently, and there is humour in the works. Presented at Anhava Underground, Notes on Space consists of bronze sculptures, photographic prints and structural elements.

The individual works are all part of the whole, yet each has its own independent character. Where the first observation ends, another one continues. The large-format black-and-white photographic prints in Siilitie Note (2017, 2022) present two versions of a work exposed on paper: a positive and a negative. The works are based on an observation made in 2017, a visual note whose potential has been teased out with darkroom methods.

(FIN)
Toni Vallasjoki (s. 1984) käsittelee teoksissaan monipuolisesti ajan mittaamisen kysymyksiä arkisten havaintojen, toiston ja sattuman välille muodostuvien jännitteiden kautta. Hän on kehittänyt oman mittajärjestelmän, jolla hän laskee ja ottaa aikaa. Vallasjoen työskentelylle tyypillistä on järjestelmän tai ohjeiden noudattaminen. Näyttelyssä nähtävissä teoksissa on kaikuja näihin toimintatapoihin, vaikka ilmaisu on osin muuttunut vapaammaksi ja mukana on huumoria.  Galerie Anhavan Undergroundissa esitettävässä kokonaisuudessa Notes on Space on mukana pronssiveistoksia, valokuvavedoksia ja tilaan rakennettuja elementtejä.

Näyttelyn teokset muodostavat kokonaisuuden, vaikka niistä jokaisella on oma, itsenäinen luonteensa. Siitä mihin ensimmäinen havainto loppuu, toinen jatkaa. Suurikokoiset mustavalkoiset valokuvavedokset Siilitie Note (2017, 2022) esittävät paperille valotettujen teosten kaksi mahdollisuutta: positiivin ja negatiivin. Teosten lähtökohtana on toiminut vuonna 2017 tehty havainto, kuvallinen muistiinpano, jota Vallasjoki on pimiössä työstänyt eteenpäin.

(SV)
Toni Vallasjoki (f. 1984) behandlar frågor kring tidmätning ur varierande perspektiv i sina verk. Han närmar sig temat via de spänningar som uppstår mellan vardagliga iakttagelser, upprepning och tillfälligheter. Vallasjoki har utvecklat ett eget måttsystem med vilket han mäter och tar tid. Typiskt för hans sätt att arbeta är att följa en systematik eller givna anvisningar. De utställda verken bär ekon från den arbetsmetoden, låt vara att uttrycket blivit ledigare och att även humor ingår. I Anhava Underground visas Notes on Space, ett urval bronsskulpturer, fotografier och byggda element.

Utställningsverken bildar en helhet trots att vart och ett har sin egen, specifika karaktär. Där den förra iakttagelsen slutar tar den följande vid. De stora svartvita fotografierna Siilitie Note (2017, 2022) visar verkens två tillstånd: positiv och negativ. Verkens utgångspunkt är en iakttagelse eller en visuell annotation från 2017 som Vallasjoki bearbetat i mörkrummet.

Thu 31 Mar 2022 – 29 Apr 2022 12:00 – 16:00

-12–-7°C

snow

Address:
Fredrikinkatu 43
00120 Helsinki