Helsinki

Dominik Fleischmann: The scent of Flowers, The touch of Soil

Dominik Fleischmann: The scent of Flowers, The touch of Soil

May

06

Fri

12:00 – 17:00

13–15°C

few clouds

ENG

In just one minute, the heart of a mouse beats up to 632 times–ten times faster than a human heart.

In the 19th century, experiments on animals were established as a reasonable way of research to learn about the human body and how it works. Today, millions of mice and rats are born and die inside of laboratories as scientists take advantage of the fact that their genetic and biological characteristics closely resemble those of humans. However, from all the drugs successfully tested on animals, less than one out of ten succeeds in human clinical trials. We are no mice, after all.

The scent of Flowers, The touch of Soil  is dedicated to the lives of mice and rats who are used in the name of science. The exhibition features photographs of animals bred for experiments together with fading flowers to open a dialogue around the ethical and moral flaws of animal testing and the human disconnection from the natural world. The withering flowers speak of sadness and grief yet bear within them a beauty and remedy in the innocent thought that, in the inherent reciprocity of nature, nothing ever dies; life is just transforming. 

The photographic series is inspired by the American writer Daniel Keyes’ novel Flowers for Algernon (1969), where a man and a mouse undergo the same experiment to increase their intelligence. The themes challenged in the book are still timely today in a society that values rationality and intellect over love and empathy–a society that normalises treating all life as a resource. The contrast between documentary images, personal notes, and videos, and the clash of paper, flowers, soil, and steel ask us to fulfill our roles as part of this breathing world.

The scent of Flowers, The touch of Soil was created with a slowly beating human heart. It is my tribute to animals used in medical research, even if it might be nothing but a mere gesture–like placing a dying flower into the dirt in the belief that all life is sacred.

Dominik Fleischmann is a visual artist and writer born in 1989 in Germany. He studied photography in Berlin and Helsinki. Before moving to Finland, he worked in animal sanctuaries across the globe researching the relationship between humans and nature. His photographs are rooted in the search of ethics, justice and care for the breathing world. His work combines a documentary approach with a lyrical narrative and draws inspiration from nature writers, ecofeminism, poetry and environmental activism.

The artist’s work and this exhibition have been supported by Arts Promotion Centre Finland (Taike), Åland Archipelago Artist Residence, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Patricia Seppälä Foundation, Finnish Cultural Foundation and the invaluable help of friends and family.

Dominik Fleischmann
The scent of Flowers
The touch of Soil

FI

Hiiren sydän lyö jopa 632 kertaa minuutissa – kymmenen kertaa nopeammin kuin ihmisen sydän.

Eläinkokeet vakiintuivat 1800-luvulla hyväksyttäväksi tutkimusmenetelmäksi ihmiskehon ja sen toiminnan tuntemiseksi. Nykyään miljoonat hiiret ja rotat syntyvät ja kuolevat laboratorioissa tutkijoiden hyödyntäessä niiden geneettisiä ja biologisia ominaisuuksia, jotka muistuttavat läheisesti ihmisten ominaisuuksia. Kaikista eläimillä testatuista lääkkeistä alle yksi kymmenestä onnistuu kliinisissä ihmiskokeissa. Loppujen lopuksi emme ole hiiriä.

Kukkien tuoksu, Maan kosketus -näyttely on omistettu tieteen nimissä hyväksikäytetyille hiirille ja rotille. Yhdistämällä valokuvia kokeita varten kasvatetuista eläimistä ja kuivista kukista näyttely haluaa herättää keskustelua eläinkokeiden eettisistä ja moraalisista epäkohdista ja ihmisen irtaantumisesta luonnosta. Lakastuvat kukat symboloivat surua ja murhetta, mutta niissä on myös kauneutta ja lohtua. Kuten siinä viattomassa ajatuksessa, että luonnon pysyvässä vastavuoroisuudessa mikään ei koskaan kuole, elämä vain muuttaa muotoaan

Kuvasarja on saanut inspiraationsa yhdysvaltalaisen kirjailijan Daniel Keyesin romaanista Kukkia Algernonille (1969), jossa mies ja hiiri käyvät läpi saman kokeen älykkyytensä lisäämiseksi. Kirjan teemat ovat edelleen ajankohtaisia yhteiskunnassa, joka arvostaa järkeä ja älykkyyttä rakkauden ja empatian sijaan – yhteiskunnassa, joka normalisoi elämän kohtelemisen resurssina. Dokumentaaristen kuvien, henkilökohtaisten muistiinpanojen ja videoiden välinen kontrasti sekä paperin, kukkien, maan ja teräksen välinen yhteentörmäys pyytävät meitä täyttämään tehtävämme osana hengittävää maailmaa. 

The scent of Flowers, The touch of Soil on luotu hitaasti sykkivällä ihmissydämellä. Se on kunnianosoitukseni lääketieteellisessä tutkimuksessa käytettäville eläimille, vaikka se olisikin vain ele – kuten kuolevan kukan laskeminen maahan siinä uskossa, että kaikki elämä on pyhää.

Dominik Fleischmann on Saksassa vuonna 1989 syntynyt kuvataiteilija ja kirjoittaja. Hän on opiskellut valokuvausta Berliinissä ja Helsingissä. Ennen Suomeen muuttoaan hän vietti aikaa eläinten turvapaikoissa ympäri maailmaa tutkien ihmisten ja luonnon välistä suhdetta. Fleischmannin valokuvat pohjautuvat etiikan ja oikeuden etsintään sekä huoleen hengittävästä maailmasta. Hänen luontokirjailijoista, ekofeminismistä, runoudesta ja ympäristöaktivismista inspiraationsa saava työnsä yhdistelee dokumentaarista lähestymistapaa ja runollista kerrontaa.

Taiteilijan työskentelyä ja tätä näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Åland Archipelago Artist Residence, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Patricia Seppälän säätiö, Suomen kulttuurirahasto sekä korvaamattomana apuna toimineet ystävät ja perhe.

Dominik Fleischmann
Kukkien tuoksu
Maan kosketus

Fri 06 May 2022 – 29 May 2022 12:00 – 17:00

13–15°C

few clouds

Address:
Yrjönkatu 8-10,
00120 Helsinki, Finland