Helsinki

Impression remains: Helsinki Darkroom Festival

Impression remains: Helsinki Darkroom Festival

Jan

28

Fri

11:00 – 18:00

6–10°C

scattered clouds

ENG

Film photography is still alive even though digital photography is the mainstream in photography nowdays. Darkroom development is increasing in popularity, especially among young photographers. The significance of art and self-expression are highlighted in these marginal methods.

Impression Remains, the main exhibition of Helsinki Darkroom Festival that is organized for the first time, celebrates current darkroom art and the creative possibilities of analog photography. The exhibition introduces eleven photographers who have been selected among 394 applicants who responded to festival’s open call.

The exhibition features artwork from the last couple of years and the international artists represent different perspectives and ways of expression. There are images produced with a camera as well as images created using only chemical processes. What is common to all the artwork in this exhibition is that their physical form is an inseparable part of the process of their creation.

Helsinki Darkroom Festival is organized by The Finnish Darkroom Association. The association was founded in 2016 to ensure the preservation of analog photography and share the know-how of darkroom printing. The festival is sponsored by The Finnish Cultural Foundation.

Artists in the exhibition: Jacob ClaytonMarcus DeSienoMáté DobokayCarol GolemboskiElodie GrethenGalina KurlatLiam LeslieFrank McElhinneyIana MizguinaSébastien ReuzeGiorgi Shengelia.

FI

Filmille kuvaaminen on edelleen voimissaan, vaikka digikuvaus onkin nykyään valokuvauksen valtavirtaa. Kuvien vedostaminen pimiössä kasvattaa suosiotaan erityisesti nuorten valokuvaajien keskuudessa. Valtavirrasta marginaaliin jääneiden menetelmien säilymisessä ovat korostuneet taiteen ja itseilmaisun merkitys. 

Ensimmäistä kertaa järjestettävän Helsinki Darkroom Festivalin päänäyttely Pysyvä jälki juhlistaa nykyajan pimiötaidetta ja analogisen valokuvan luovia mahdollisuuksia. Näyttely tuo esille yksitoista valokuvaajaa, jotka on pääosin valittu avoimeen kutsuun vastanneiden 394 hakijan joukosta.

Näyttelyn teokset ovat muutaman viime vuoden ajalta, ja kansainvälinen taiteilijajoukko edustaa erilaisia näkökulmia ja ilmaisutapoja. Mukana on sekä kameralla kuvattuja että ilman kameraa toteutettuja, pelkästään optisiin ja kemiallisiin prosesseihin perustuvia kuvia. Kaikkia näyttelyn teoksia yhdistää se, että niiden fyysinen olomuoto on erottamaton osa teosten syntyprosessia.

Helsinki  Darkroom  Festivalin on toteuttanut Suomen Pimiötaiteilijat ry. Yhdistys perustettiin vuonna 2016 turvaaman analogisten valokuvien vedostustaidon säilymistä ja pimiötyöskentelyyn liittyvän tietotaidon jakamista.  Festivaali järjestetään Suomen kulttuurirahaston tuella.

Näyttelyn taiteilijat: Jacob ClaytonMarcus DeSienoMáté DobokayCarol GolemboskiElodie GrethenGalina KurlatLiam LeslieFrank McElhinneyIana MizguinaSébastien ReuzeGiorgi Shengelia.

Fri 28 Jan 2022 – 24 Apr 2022 11:00 – 18:00

6–10°C

scattered clouds

Address:
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G,
00180 Helsinki