Helsinki

Pictorialism: the Dawn of Photographic Art

Pictorialism: the Dawn of Photographic Art

Jan

28

Fri

11:00 – 18:00

12–16°C

clear sky

ENG

Pictorialism – the Dawn of Photographic Art introduces the nearly forgotten style and aesthetic movement in photographic arts which inspired photographers in Finland in the early decades of the 20th century. Known for their wistfully beautiful aesthetics, the pictorialists strived to make photography an accepted form of artistic expression. Individuality and creativity blossomed particularly at the printing stage, during which various techniques suitable for image processing were favored. 

Pictorialism was characterized by a romantic soft focus or haziness, which the photographers used to fade out details they felt distracted the painting-like impression. Pictorialists wanted to change the perception of photography as mere mechanic copying of nature.

The pictorial concept arrived in Finland from Central Europe and Sweden at the end of the 1890s and peaked in the 1920s, after which it also started receiving some criticism as it was considered to have abandoned the strengths of photography in favor of merely copying painting.

Pictorialism – the Dawn of Photographic Art is a unique, widescale exhibition of Finnish pictorialism the treasures of which are for the most part from the collections of the Finnish Museum of Photography. The exhibition links with the museum’s research project of several years, and an illustrated edited volume of articles (published by Parvs) based on the extensive research is published alongside it.

The exhibition is curated by Max FritzeSofia Lahti and Anni Wallenius.

FI

Piktorialismi – valokuvataiteen synty tuo esiin lähes unohdetun valokuvataiteen ensimmäisen, kansainvälisen tyylisuunnan, joka inspiroi valokuvaajia myös Suomessa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Kaihoisan kauniista estetiikastaan tunnetut piktorialistit tavoittelivat toiminnallaan valokuvauksen hyväksymistä taiteellisena itseilmaisuna. Yksilöllisyys ja luovuus kukoistivat erityisesti valokuvan vedostusvaiheessa, jossa suosittiin erilaisia kuvan muokkaamisen menetelmiä.  

Piktorialismille oli tunnusomaista romanttinen pehmeäpiirtoisuus tai utuisuus, jolla valokuvaajat häivyttivät valokuvien maalauksellista vaikutelmaa häirinneitä yksityiskohtia. Piktorialistit pyrkivät muuttamaan käsitystä, jonka mukaan valokuvaus oli vain mekaanista luonnon kopioimista. 

Piktorialistinen kuvakäsitys rantautui Keski-Euroopasta ja Ruotsista Suomeen 1890-luvun lopussa ja saavutti lakipisteensä 1920-luvulla. Tämän jälkeen piktorialismiin alettiin suhtautua myös kriittisesti, sillä se nähtiin valokuvauksen omat vahvuudet hylänneenä maalaustaiteen kopioimisena. 

Piktorialismi – valokuvataiteen synty on ainutlaatuinen, laajamittainen näyttely suomalaisesta piktorialismista, jonka kuva-aarteet kuuluvat pääosin Suomen valokuvataiteen museon kokoelmiin. Näyttely perustuu Suomen valokuvataiteen museon monivuotiseen tutkimushankkeeseen, ja sen yhteydessä julkaistaan runsaasti kuvitettu, kattavaan tutkimukseen pohjaava artikkelikokoelma (kustantaja Parvs).

Näyttelyn ovat kuratoineet Max FritzeSofia Lahti ja Anni Wallenius.

Fri 28 Jan 2022 – 24 Apr 2022 11:00 – 18:00

12–16°C

clear sky

Address:
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G,
00180 Helsinki