Helsinki

Jouni Toni

Jouni Toni

Apr

01

Fri

11:00 – 17:00

6–8°C

broken clouds

Jouni Tonin taiteellisessa prosessissa keskeisellä sijalla on digitaalisten luonnosten tekeminen. Luonnostelu tapahtuu digitaaliselle alustalle piirtäen. Tämä antaa mahdollisuuden nopearytmiseen työskentelyyn. Erilaisia väri- ja muotoyhdistelmiä voi kokeilla lyhyessä ajassa.Työskentelyn edetessä luonnokset
kerrostuvat ja syntyy arkiston kaltainen kokoelma, jossa vuosienkin takaiset kokeilut käyvät vuoropuhelua nykyhetkessä tapahtuvan piirustuksen kanssa. Maalausten aiheiksi luonnoksista päätyy vain pieni
osa.
Näyttöruudulta katsottavaa teosta on mahdotonta toistaa sellaisenaan kankaalle. Päätteen taustavalon
tuottamaa vaikutelmaa voi jäljitellä kankaalla esimerkiksi värikontrasteja voimistaen. Kun luonnosta
työstää ja siitä poistaa tai vaihtaa elementtejä, edeltävistä työvaiheista jää jälkeen ääriviivojen pätkiä ja
pieniä virheitä, joita on mahdollista havaita kuvaa suurentaessa. Maalausvaiheessa taiteilija voi päättää
missä määrin hän haluaa toistaa näitä jälkiä. Maalaukseen jää kuitenkin merkkejä digitaalisuudesta ja
välineen tuottamasta jäljestä.
Jouni Tonin mielestä maalauksen informaatio on aina suurempi kuin digitaalisen luonnoksen. Digitaalisella alustalla sävyvaihtoehdot ovat rajalliset ja pikselien rajat tulevat vastaan. Maalauksen materiaalisuus, sen kolmiulotteisuus ja siveltimenvetojen jäljet, värien syvyys ja kuultavuus sekä pigmenttien valon
taittavuus luovat maalaukselle ominaisen tavan puhua ja olla olemassa. Toisaalta samaan aikaan yhä
useammin maalauksia tutkitaan digitaalisena toistona näyttöruudun välityksellä.
Elämme nykyään puoliksi digitaalisessa maailmassa. Kun kuljemme luonnossa, otamme kuvan ja päivitämme sen osaksi sosiaalisen median kuvavirtaa tai tapaamme toisia ihmisiä erilaisilla sosiaalisilla
alustoilla. Jouni Toni pohtii maalauksissaan näitä olemisen muotoja. Hän tekee muistinsa pohjalta luonnoksen arkisista kokemuksista digitaliseen muotoon ja rakentaa sen pohjalta maalauksen. Tätä kahden
eri tilan olemassa oloa korostaa myös maalauksen häilyvyys abstraktin ja esittävän välimaastossa.

Fri 01 Apr 2022 – 24 Apr 2022 11:00 – 17:00

6–8°C

broken clouds

Address:
Rikhardinkatu 1,
FI-00130 Helsinki