Helsinki

Kaisa Luukkonen: Instruments of Uprising

Kaisa Luukkonen: Instruments of Uprising

Mar

03

Thu

12:00 – 18:00

13–16°C

few clouds


Instruments of Uprising on kokoelma lasimosaiikki esineitä. Esineet ovat replikoita eri puolilla maailmaa mielenosoituksissa ja kansannousuissa käytetyistä esineistä vuosilta 2019-2021. Esineet on rakennettu lasimurskasta joka on kerätty taiteilijan kotikaupungin, Göteborgin, kaduilta. Lasimurskaa syntyy, kun bussipysäkeissä ja muissa julkisissa rakenteissa käytettyjä turvalasi elementtejä rikotaan. 

Instruments of Uprising on osa Kaisa Luukkosen taiteellista työskentelyä tunteiden kyvystä muokata tulevaisuuksia. Instruments of Uprising teos sarjassa hän keskittyy vihan tunteen poliittiseen voimaan. Vihan ja aggression tunteet energisoivat ja saavat ihmiset liikkeelle. Suunta ja muoto liikkeelle riippuu kulttuurisesta kontekstista ja resursseista.

Luukkonen seurasi, kuinka hänen asuinpaikkansa Angeredin lähiössä rikottiin toistuvasti samat bussipysäkit kiinnittäen huomiota keskusteluun, jota ilmiön ympärillä käytiin. Teot nähtiin järjettömänä vandalismina ja yksittäistapauksina ilman kontekstia. Kuitenkin viettämällä lyhyenkin aikaa lähiön kaduilla tulee kosketukseen siellä aikaansa viettävien  nuorten ihmisten energian kanssa. Keskusteluissa tulee esiin nuorten paine sekä assimiloitua, että pitää yllä perheen kulttuuria, kaikkien osapuolten halu nuorten taloudelliseen menestykseen ja ympäröivän todellisuuden riitasointu Ruotsin virallisen linjan kanssa.  Tästä kaikesta syntyy soppa, jonka ylikiehumisen pienin ilmenemismuoto on rikkonainen turvalasi. Instruments of Uprising on pyrkimys ymmärtää ja kuulla vihaa tekojen takana materiaalisessa muodossa. Työskentelyn tarkoitus on nostaa vihan kokemus esiin eikä marginalisoida, tai mitätöidä sen kokijoita. Rakentamalla lasimurskasta esineitä, joita käytetään aktiiviseen poliittiseen vastarintaan eri puolilla maailmaa Luukkonen haluaa tuoda esiin vihan toiminnallisuuden eri muotoja. Vaikka viha voi olla pelottavaa, se myös kertoo jotain oleellista maailmasta.

Kaisa Luukkonen on suomalainen taiteilija, joka asuu ja työskentelee Göteborgissa Ruotsissa. Luukkosen teokset ovat vuodesta 2017 lähtien käsitelleet tunteiden ominaisuuksia ja niiden kykyä vaikuttaa tulevaisuuksiin. Hänen kiinnostuksensa aiheeseen nousi hänen omasta kyvyttömyydestään orientoitua, tai pitää kiinni tulevaisuudesta. Tulevaisuudentutkimuksen kautta hän tutustui muihin joilla oli saman tyyppinen vaiva. Nyt hän käyttää taiteessaan niin materialähtöisiä kuin performatiivisia keinoja auraamaan uusia polkuja tulevaisuuksien nietoksiin. Teoksissa ihmetyksen, toivon ja vihan tunteet ovat toimineet aurausmerkkeinä. Kaisa Luukkosen performanssi teos Blanking on ollut esillä 2019 Riga Performance Festivaalilla Latviassa ja 2020 13 Festivaalilla Göteborgissa. Teossarjan Instruments of Uprising osia on ollut aikaisemmin esillä 2019 Färjefabrikenissä Tukholmassa ja 2021 Galleria CC:ssä Malmössa. Teoskokonaisuus on ensimmäistä kertaa esillä Myymälä2ssa tässä laajuudessa.

eng

Instruments of Uprising is a series of glass mosaic sculptures or objects. These objects are replicas of props utilised by demonstrators worldwide between 2019-2021. Replicas are built from crushed glass from Gothenburg’s, the current artist’s home, street. Crushed glass is created when bus stops and other public structures made of safety glass, are broken.

The series Instruments of Uprising is part of Kaisa Luukkonen’s artistic practice that works with emotions ability to shape futures. In this series of works, she focuses on the political agency of anger. Anger and aggression are energising and get people to move. The direction and form of that action are dependent on the cultural contest and available resources.

Luukkonen followed how the same bus stops were repeatedly broken and was intrigued by the conversation around the phenomena. The acts were seen either as senseless vandalism or one of the cases without context. However, if you spend even a short time in the streets, you get in contact with the energy of the young people that spend their time there. In the conversation with them, the pressure to assimilate and maintain the family’s value system, the wish of all parties for economic success, and the dissonance between the official Swedish policy and reality all come out. From all of this, a soup is cooked that overboils in various ways. The smallest materialisation of this overcooking is the braking of the safety glass elements of the bus stops. Instruments of Uprising is an attempt to listen to the anger in the actions without marginalising or invalidating the experiencers. By building replicas of objects used in different parts of the world in political resistance, Luukkonen wants to bring forth various forms of functionality of anger. Anger can be scary, but it tells us something essential about the world.

Kaisa Luukkonen is a Finnish artist living and working in Gothenburg, Sweden. Her interest in the field grew from her inability to orient or hold on to the future. Through Alternative Futures Studies, she found others with a similar ailment. From 2017 onwards, Luukkonen’s works have dealt with qualities of emotions and their ability to work on futures. In her art, she uses material-oriented and performative methods to plough new tracks in the snowdrift of the futures. In her works, wonder, hope and anger have acted as plough stakes. Kaisa Luukkonen’s performance work Blanking has been present in the 2019 Riga Performance Festival in Latvia and 2020 in the 13 Festival Göthenburg in Sweden. Works from the series Instruments of Uprising presented 2019 in Färjefabriken Stockholm and 2021 Galleria CC Malmö. The series is presented for the first time in this form in Myymälä2.

Facebook Event

Photo credit: Peter Rosvik

Thu 03 Mar 2022 – 27 Mar 2022 12:00 – 18:00

13–16°C

few clouds

Address:
Uudenmaankatu 23 F
00120 Helsinki