Helsinki

On | Off | On : the shop as gadget-heaven. ALOES

On | Off | On : the shop as gadget-heaven. ALOES

Mar

31

Thu

12:00 – 18:00

11–16°C

scattered clouds

31.3.-24.4.2022
Avajaiset/Vernissage: 31.3.2022 18:00-20:00


Our experiences are heavily mediated. Now probably more than ever. Eyes are glued to screens. We no longer read the news from newspapers, but through apps. We don’t meet our friends in person, but send them a message online. This changes both our behaviour and our connection to the devices that we use for our world perception.
In the exhibition ‘ON || OFF || ON’, ALOES presents a series of devices that question the idea of personal electronics, gadgets and their mediated interactions. When a design creates expectations, humans are trained to recognise elements and predict the result that comes from using them. A range of custom designed objects tries to expose the layer of communication that gets lost in translation when interacting through devices. How does the imagined ‘personality’ of a device influence our willingness to communicate with / through it?


Part of the exhibition can be experienced online at: https://aloesmusic.com/on-or-off-or-on/


In this parody of high-end gadget showrooms, we ask visitors to interact with the presented objects, while questioning their everyday engagement with technology.
The works in this exhibition are created with the support of Taike and Alfred Kordelinin Säätiö.


ALOES is an audiovisual duo that consists of new media artist Alex van Giersbergen and sound artist Marloes van Son. Together they create experimental music with their custom software and self-built instruments. Next to music, Alex and Marloes also join forces on artistic projects where electronics, software and self-made systems meet. Their installations, interactive objects, workshops and audiovisual performances often include human-system interactions and translations from the real world into a technologically constructed new reality. These ideas manifest themselves in sound and new media objects with a handcrafted component and audiovisual performances where human presence alongside technological equipment is a key component.
Alex van Giersbergen (born 1988, NL) is a Helsinki based new-media artist focused on creating digital experiences. His work includes interactive installations, visuals for live performances and web-based projects. Alex draws inspiration from natural phenomena, the quirks of daily life, history and human interaction with technology. The works, created using custom software and electronics, allow the audience to playfully explore complex topics.


Marloes van Son (born 1991, NL) creates sound-objects, instruments and experimental music. Her artistic practice combines electronics, woodwork and sound in varying combinations. Through her work she explores everyday appliances and natural phenomena. She is fascinated by interactions between humans and technology and is currently obsessed with interface design.
https://aloesmusic.com/
https://www.wtf0.nl/
http://marloesvanson.nl/


SUO


Kokemuksemme ovat vahvasti laitteiden välittämiä. Nyt enemmän kuin koskaan. Silmämme ovat nauliintuneet näyttöihin. Emme enää lue uutisia sanomalehdistä, vaan sovellusten kautta. Emme tapaa ystäviämme henkilökohtaisesti, vaan lähetämme heille viestin verkossa. Tämän myötä käyttäytymisemme on muuttunut, ja siten myös yhteytemme laitteisiin, joita käytämme muodostamaan nykyisen kokemuksemme maailmasta.


Näyttelyssä ‘ON || OFF || ON’ ALOES esittelee joukon laitteita, jotka kyseenalaistavat ajatuksen henkilökohtaisesta elektroniikasta, laitteista ja niiden välittämästä vuorovaikutuksesta. Kun laitteiden muotoilun avulla luodaan käyttäjälle odotuksia, ihmiset opetetaan tunnistamaan niistä erilaisia elementtejä ja ennakoimaan, mitä niiden käytöstä seuraa. Nämä tiettyä tarkoitusta varten luodut laitteet yrittävät tuoda esiin merkityksiä, jotka normaalisti katoaisivat, kun olemme vuorovaikutuksessa tavanomaisten laitteiden kanssa. Miten ihmisen laitteelle kuvittelema “persoonallisuus” vaikuttaa halukkuuteemme kommunikoida sen kanssa tai sen kautta?


Osa näyttelystä on koettavissa verkossa osoitteessa: https://aloesmusic.com/on-or-off-or-on/


Tässä ylellisessä laitteiden showroomia parodioivassa myymälässä pyydämme kävijöitä kokeilemaan vuorovaikutusta esillä olevien laitteiden kanssa ja kyseenalaistamaan jokapäiväistä sitoutumistaan teknologiaan.
Näyttelyn teoksien valmistusta on tukenut Taike ja Alfred Kordelinin Säätiö.
ALOES on audiovisuaalinen duo, joka koostuu mediataiteilija Alex van Giersbergenistä ja äänitaiteilija Marloes van Sonista. Yhdessä he luovat kokeellista musiikkia itse rakennetuilla instrumenteilla ja ohjelmistoilla. Musiikin ohella Alex ja Marloes yhdistävät voimansa myös taiteellisissa projekteissa, joissa kohtaavat elektroniikka, ohjelmistot ja itse luodut järjestelmät. Heidän toteuttamiinsa installaatioihin, interaktiivisiin esineisiin, työpajoihin sekä audiovisuaalisiin esityksiin sisältyy usein vuorovaikutusta ihmisen ja erilaisten systeemien välillä, sekä tulkintoja todellisesta maailmasta teknologian avulla rakennetussa uudessa todellisuudessa. Nämä teemat tulevat esiin heidän valmistamiensa instrumenttien ja laitteiden käsityössä, sekä audiovisuaalisissa esityksissä, joissa keskiössä on ihmisen läsnäolo teknisten laitteiden rinnalla.


Alex van Giersbergen (s. 1988, NL) on helsinkiläinen mediataiteilija, joka keskittyy digitaalisten elämysten luomiseen. Hänen töihinsä kuuluu interaktiivisia installaatioita, visuaalisia esityksiä ja web-pohjaisia projekteja. Alex saa inspiraationsa luonnonilmiöistä, arjen omituisuuksista, historiasta, sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta. Hänen itse kehittämiä sovelluksia ja elektroniikkaa hyödyntävät teoksensa antavat yleisölle mahdollisuuden tutkia leikkisyyden avulla monimutkaisia aiheita.


Marloes van Son (s. 1991, NL) luo ääniä tuottavia esineitä, soittimia ja kokeellista musiikkia. Hän yhdistelee taiteellisessa työssään erilaisin tavoin elektroniikkaa, puutöitä ja ääntä, joiden kautta hän tutkii arjen laitteita ja luonnonilmiöitä. Marloesia kiehtoo ihmisten ja teknologian välinen vuorovaikutus, ja hän on tällä hetkellä erityisen innostunut käyttöliittymäsuunnittelusta.
https://aloesmusic.com/
https://www.wtf0.nl/
http://marloesvanson.nl/

Thu 31 Mar 2022 – 24 Apr 2022 12:00 – 18:00

11–16°C

scattered clouds

Address:
Uudenmaankatu 23 F
00120 Helsinki