Helsinki

Sonja Donner: Summer Room

Sonja Donner: Summer Room

Jun

10

Fri

11:00 – 18:00

(ENG)

In this room – I go with wavering feet – the floor is wet –
gleaming with soap – and my made-up eyes – smudged of waiting –
Who?
Who is there?
– here – we have our own belonging –
we come in – to the room, that is like a dim stage
– it is to us – a resting place
and a shared ordeal
– it is nothing like before –
it is pure, entire sweetness –

In Summer room a figure is trying to tell again a story, that has been told to her a long time ago. The story is a strange, fleeting mixture of the hopes, loves and sorrows of those who have told it. The figure senses, that the best way to understand the story is to organize a celebration. The celebration becomes a vehicle and a spell, with which the figure hopes to reveal her own destiny, too, and to connect all the unclear, disconnected memories and teachings. Her mission proves, after all, to be a complicated one – and a mess follows.

About the artist

Sonja Donner (b. 1994) is an artist based in Helsinki. Donner’s practice combines everyday work, cooking and cleaning, with writing and visual, material storytelling. In the works the attention is drawn toward relationships, emotions and spaces that emerge, when people and things gather together. In 2022, in their series “Something happens all the time, and it’s a quiet song” and “Summer room” Donner has examined social structures and emotions connected to the concepts of celebration and gifts.

Donner has participated in many group exhibitions in Helsinki and Berlin. In year 2020 Rooftop Press published Donner’s photo- and text-based book A lamp lit a room on a night of a kind. A tree has fallen, now there is a hut. At the moment Donner is finishing their master’s studies in the department of sculpture in the Academy of Fine Arts. Summer room is Donner’s first solo show.

Contact

IG @sonjadonner


(FIN)

Avajaiset to 9.6.2022 klo 17-20. Suljettu juhannusaattona ja juhannuspäivänä 24.6. ja 25.6.

Sonja Donner: Kesähuone

”Tässä huoneessa – kuljen hoippuvin askelin – lattia on märkä – se
kiiltää pesuaineesta – meikatut silmäni suttuiset – odottelusta –
Kuka?
Kuka siellä on? –
– täällä – meillä on oma sijamme – me
tulemme sisään –
huoneeseen, joka on kuin hämärä näyttämö
– se on meille – lepopaikka
ja yhteinen koettelemus – se ei ole mitään sellaista, kuin ennen –
se on silkkaa, puhdasta ihanuutta – ”

Kesähuoneessa eräs hahmo yrittää kertoa uudelleen tarinaa, joka on kerrottu hänelle kauan sitten. Tämä kertomus on erikoinen, häilyvä yhdistelmä sen kertoneiden henkilöiden toiveita, rakkautta ja suruja. Hahmo tuntee, että paras tapa tavoittaa kertomus, on järjestää juhla. Juhlasta muodostuu väline ja loitsu, jonka avulla hahmo toivoo paljastavansa myös oman kohtalonsa ja yhdistävänsä hajanaiset tietonsa, muistikuvansa ja saamansa opetukset. Tehtävä osoittautuu kuitenkin monimutkaiseksi – ja siitä seuraa sotkua.

Taiteilijasta

Sonja Donner (s. 1994) on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Donnerin työskentelyn pohjana on praktiikka, jossa arkipäiväinen työ, kuten ruuanlaitto tai siivous, yhdistyy kirjoittamiseen ja visuaaliseen, materiaaliseen tarinankerrontaan. Teoksissa huomio kohdistuu suhteisiin, tunteisiin ja tiloihin, joita syntyy, kun ihmiset ja asiat kerääntyvät yhteen. Vuonna 2022 Donner on teossarjassaan ”Jotain tapahtuu koko ajan, ja se on hiljainen laulu” sekä ”Kesähuone” tutkinut juhlan ja lahjan käsitteisiin liittyviä sosiaalisia rakenteita ja tunnelatauksia.

Donner on osallistunut useisiin ryhmänäyttelyihin Helsingissä ja Berliinissä, ja vuonna 2020 Rooftop Press julkaisi Donnerin valokuvaa ja tekstiä yhdistelevän kirjan A lamp lit a room on a night of a kind. A tree has fallen, now there is a hut. Tällä hetkellä Donner viimeistelee maisterin opintojaan kuvanveiston koulutusohjelmassa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Kesähuone on Donnerin ensimmäinen yksityisnäyttely.

Yhteystiedot

IG @sonjadonner

Fri 10 Jun 2022 – 26 Jun 2022 11:00 – 18:00