Helsinki

Kristoffer Ala-Ketola: INFANTASY

Kristoffer Ala-Ketola: INFANTASY

May

06

Fri

12:00 – 17:00

6–10°C

scattered clouds

MEDIABOX

ENG

Kristoffer Ala-Ketola anchors his practice in the dark milieu of uncertain forms of existence. Interest in the formation of identities melts into the genre of portraiture and gives way to a stew of new and unknown characters, and Ala-Ketola marks these personas with horror, the grotesque, camp, queerness, and absurdist humor to fixate on the edges between the mind and the experience of one’s surroundings.

Infantasy is an audiovisual meditation on the semiotic connections between rest, work, death, and liminal space. The work seeks to describe the loss of consciousness, exhaustion, inactivity, exertion, the artistic process, and the interstices of these concepts with a dreamlike logic. Pillows and blankets equate to snow and falling asleep seems like a break from reality. The structure of the work is based on a diagram made by the artist instead of a normal script, which shows contrasts and assimilations. The diagram is applied from Greimas’ semiotic square, which illustrates the basic structures of meanings.

The formula also used as a visual element in the work puts the concepts of being awake, sleeping, not being awake, and not sleeping into a formation that Ala-Ketola develops new subjects by
interpreting and combining the concepts;

When one is sleeping but not awake
– One is resting
When one is awake but not sleeping
– One is working
When one is not awake and not sleeping
– One is dead
And when one is both awake and asleep
– One is in a liminal space

Infantasy’s video work seeks meanings from the relationships of these concepts and reflects on them in meditative ways.

FI

Kristoffer Ala-Ketolan prosessi pohjautuu olemassaolon epävarmojen muotojen synkkään ympäristöön. Kiinnostus identiteetin muodostumista kohtaan sulautuu muotokuvan genreen sekä uusien ja tuntemattomien hahmojen luomiseen. Ala-Ketola merkkaa näitä persoonia kauhun, groteskin, campin, queerin ja absurdin huumorin tyylikeinoja käyttäen löytääkseen yhteyksiä ihmismielen ja ympäristön kokemuksen välillä.

Infantasy on audiovisuaalinen pohdinta lepäämisen, työn tekemisen, kuoleman ja liminaalisen tilan semioottisista yhteyksistä. Teos pyrkii kuvaamaan tietoisuuden kadottamista, uupumista, lepoa, työtä, taiteellista prosessia, ja näiden käsitteiden välitiloja unen kaltaisella logiikalla. Tyynyt ja peitteet rinnastuvat lumihankiin ja nukahtaminen näyttäytyy todellisuudesta irtautumisena.

Teoksen rakenne on syntynyt normaalin käsikirjoituksen sijaan taiteilijan laatiman diagrammin mukaan, joka esittää vastakohtaisuuksia ja rinnastuksia. Diagrammi on sovellettu Greimasin semioottisesta neliöstä, joka havainnollistaa merkityksien perusrakenteita.

Teoksessa visuaalisena elementtinäkin käytetty kaava asettaa hereillä olon, nukkumisen, ei-hereillä olon sekä ei-nukkumisen käsitteet muodostelmaan, jota tulkitsemalla ja käsitteitä yhdistämällä Ala-Ketola kehittää uusia subjekteja;

Kun nukkuu, mutta ei ole hereillä
– Lepää
Kun on hereillä, mutta ei nuku
– Työskentelee
Kun ei ole hereillä eikä nuku
– On kuollut
Ja kun on sekä hereillä että nukkuu
– On liminaalisessa tilassa

Infantasy videoteos etsii merkityksiä näiden käsitteiden suhteista ja pohtii niitä meditatiivisin keinoin.

Fri 06 May 2022 – 29 May 2022 12:00 – 17:00

6–10°C

scattered clouds

Address:
Ruoholahdenranta 3a
Helsinki, Finland